Nova obzorja tehniške tradicije

Vegova Ljubljana temelji na bogati tradiciji, saj je bila leta 1851/52 ustanovljena prva realka (K. k. Unter-Realschule in Laibach) na Slovenskem z nemščino kot učnim jezikom. Njen prvi ravnatelj je bil Mihael Peternel, ob slovesnem odprtju pa je zapisal vizijo šole: »V teh prostorih naj se naša mladina nauči obvladati naravne sile in naj prodira v labirinte prirode. /.../ Naloga nove šole bo odkrivati tehniške talente in jim odpreti pot k izpopolnjevanju na tehniških inštitutih.« (M. Prevc: Ljubljanska realka skozi čas, Ljubljana 2010, str. 23). Vizija se tudi po 165 letih ne spreminja. Nove oblike in metode dela, razvoj ključnih in strokovnih kompetenc, sodelovalno poučevanje in učenje, povezovanje med teorijo in prakso v strokovnih modulih, posebna skrb za dijake v sklopu tutorstva in sorazredništva lahko izboljšajo motivacijo dijakov in spremenijo njihov odnos in odgovornost do dela, učnih rezultatov in osebnostnega razvoja. Visoko postavljene cilje šole lahko dosegamo le s tesnim sodelovanjem med vsemi, ki smo na Slovenskem vključeni v tehniško izobraževanje: institucijami (CPI, ZRSŠ), univerzami in gospodarstvom (GZS, OZS, podjetja).  Preberite več

V SREDIŠČU:

Aktivno preživljanje jesenskih počitnica na Vegovi Ljubljana

Osnovnošolce osmih in devetih razredov vabimo, da se nam pridružijo na Vegovi Ljubljana, kjer bomo, ob zadostnem številu prijav, izvajali elektrotehniško in računalniško jesensko šolo.
Več o tem...


MOBILNOST DIJAKOV IN STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE 2016–2018

V sklopu projekta Erasmus+ 2016 se bo v šolskih letih 2016/2017 in 2017/2018 izvajala mobilnost dijakov in osebja v poklicnem izobraževanju.
Projekt z naslovom Innovative Learning Environments in Enterprises for The Development of Competencies, Skills and Knowledge (I-LED) se bo izvajal od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.
Več o tem...


PROGRAM USPOSABLJANJA ZA BREZPOSELNE – BREZPLAČNO

POT DO NOVEGA ZNANJA JE POT ZA LAŽJO ZAPOSLJIVOST

5. 9. – 18. 11. 2016 bo na Vegovi Ljubljana že četrtič potekalo brezplačno usposabljanje za brezposlene s področja elektrotehnike, strojništva in informacijske-komunikacijske tehnologije.
Več o tem...