Nova obzorja tehniške tradicije

Vegova Ljubljana temelji na bogati tradiciji, saj je bila leta 1851/52 ustanovljena prva realka (K. k. Unter-Realschule in Laibach) na Slovenskem z nemščino kot učnim jezikom. Njen prvi ravnatelj je bil Mihael Peternel, ob slovesnem odprtju pa je zapisal vizijo šole: »V teh prostorih naj se naša mladina nauči obvladati naravne sile in naj prodira v labirinte prirode. /.../ Naloga nove šole bo odkrivati tehniške talente in jim odpreti pot k izpopolnjevanju na tehniških inštitutih.« (M. Prevc: Ljubljanska realka skozi čas, Ljubljana 2010, str. 23). Vizija se tudi po 165 letih ne spreminja. Nove oblike in metode dela, razvoj ključnih in strokovnih kompetenc, sodelovalno poučevanje in učenje, povezovanje med teorijo in prakso v strokovnih modulih, posebna skrb za dijake v sklopu tutorstva in sorazredništva lahko izboljšajo motivacijo dijakov in spremenijo njihov odnos in odgovornost do dela, učnih rezultatov in osebnostnega razvoja. Visoko postavljene cilje šole lahko dosegamo le s tesnim sodelovanjem med vsemi, ki smo na Slovenskem vključeni v tehniško izobraževanje: institucijami (CPI, ZRSŠ), univerzami in gospodarstvom (GZS, OZS, podjetja).  Preberite več

kontaktne informacije
VEGOVA LJUBLJANA
Vegova ulica 4, 1000 Ljubljana
tel.: 01 2444 350
fax.: 01 2444 360
e-pošta: uprava@vegova.si
url: www.vegova.si
bližnjice

moodle_banner.gif 

DrustvoVegovc.jpg


Visual Paradigm je s programom Academic Partner Program omogočil Vegovi Ljubljana uporabo izdelka VP-UML za izobraževalne namene.

V SREDIŠČU:

Poletne šole na Vegovi Lj., 22.–26. 8. 2016

V tednu od 22. do 26. 8. 2016 bomo izvajali poletne šole za bodoče prvošolce. Pred uradnim začetkom šole bodo udeleženci v delavnicah angleščine, matematike, nemščine za začetnike, osnov programiranja širili svoje obzorje, se seznanili z našimi profesorji in morda spoznali tudi bodoče sošolce.
Več o tem...


Poklicna in splošna matura 2016

V ponedeljek, 4. in 11. 7. 2016, smo našim maturantom svečano podelili zaslužena maturitetna spričevala, najboljšim pa tudi šolske plakete in knjižne nagrade za odličen uspeh na maturi. Poklicno in splošno maturo v letošnjem spomladanskem roku je opravljalo 165 redno vpisanih četrtošolcev. Kandidati so bili na poklicni maturi 93-odstotno uspešni na splošni maturi pa 100-odstotno uspešni. Odličen maturitetni uspeh je doseglo skupaj 31 kandidatov na poklicni in splošni maturi. Na maturitetne rezultate smo lahko upravičeno ponosni, zato maturantom iskreno čestitamo.
Več o tem...


Uradne ure na šoli med poletnimi počitnicami

Med šolskimi počitnicami, od 11. 7. do 22. 7. 2016 in od 8. 8. do 31. 8. 2016, bodo uradne ure za stranke ob ponedeljkih in sredah, od 10. do 12. ure.
Vhod v šolo z dvorišča.
Od 25. 7. do 5. 8. 2016 bo šola zaprta.
Več o tem...