Nova obzorja tehniške tradicije

Vegova Ljubljana temelji na bogati tradiciji, saj je bila leta 1851/52 ustanovljena prva realka (K. k. Unter-Realschule in Laibach) na Slovenskem z nemščino kot učnim jezikom. Njen prvi ravnatelj je bil Mihael Peternel, ob slovesnem odprtju pa je zapisal vizijo šole: »V teh prostorih naj se naša mladina nauči obvladati naravne sile in naj prodira v labirinte prirode. /.../ Naloga nove šole bo odkrivati tehniške talente in jim odpreti pot k izpopolnjevanju na tehniških inštitutih.« (M. Prevc: Ljubljanska realka skozi čas, Ljubljana 2010, str. 23). Vizija se tudi po 165 letih ne spreminja. Nove oblike in metode dela, razvoj ključnih in strokovnih kompetenc, sodelovalno poučevanje in učenje, povezovanje med teorijo in prakso v strokovnih modulih, posebna skrb za dijake v sklopu tutorstva in sorazredništva lahko izboljšajo motivacijo dijakov in spremenijo njihov odnos in odgovornost do dela, učnih rezultatov in osebnostnega razvoja. Visoko postavljene cilje šole lahko dosegamo le s tesnim sodelovanjem med vsemi, ki smo na Slovenskem vključeni v tehniško izobraževanje: institucijami (CPI, ZRSŠ), univerzami in gospodarstvom (GZS, OZS, podjetja).  Preberite več

V SREDIŠČU:

NEPOZABNA DOŽIVETJA VEGOVCEV V ZVEZDNEM MESTU IN MOSKVI

Pred kratkim, od 24. do 31. oktobra 2016, so štirje naši dijaki, Neža Flisek, Aleks Kresal, Adam Plantarič in Juš Gašparič, v okviru Društva Slovenija Rusija odpotovali v Rusijo na večdnevni obisk Zvezdnega mesta in Moskve, da bi izpopolnili svoje znanje astronomije in kozmonavtike. Spremljal jih je Vojko Kogej, poznavalec vesoljskih poletov, ustanovitelj in vodja Vesoljske tiskovne agencije VTA, pobudnik in dejavni član ARK Vladimir M. Komarov.
Več o tem...


Euroskills 2016: Medalja za odličnost slovenski ekipi informatikov

Slovenska ekipa informatikov Šolskega centra Ptuj je dosegla medaljo za odličnost med ekipami iz 12-ih držav. Ekipo so skupaj pripravljali mentorji ŠC Ptuj in VEGOVE Ljubljana.
Več o tem...


MOBILNOST DIJAKOV IN STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE 2016–2018

V sklopu projekta Erasmus+ 2016 se bo v šolskih letih 2016/2017 in 2017/2018 izvajala mobilnost dijakov in osebja v poklicnem izobraževanju.
Projekt z naslovom Innovative Learning Environments in Enterprises for The Development of Competencies, Skills and Knowledge (I-LED) se bo izvajal od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.
Več o tem...