Nova obzorja tehniške tradicije

Vegova Ljubljana temelji na bogati tradiciji, saj je bila leta 1851/52 ustanovljena prva realka (K. k. Unter-Realschule in Laibach) na Slovenskem z nemščino kot učnim jezikom. Njen prvi ravnatelj je bil Mihael Peternel, ob slovesnem odprtju pa je zapisal vizijo šole: »V teh prostorih naj se naša mladina nauči obvladati naravne sile in naj prodira v labirinte prirode. /.../ Naloga nove šole bo odkrivati tehniške talente in jim odpreti pot k izpopolnjevanju na tehniških inštitutih.« (M. Prevc: Ljubljanska realka skozi čas, Ljubljana 2010, str. 23). Vizija se tudi po 165 letih ne spreminja. Nove oblike in metode dela, razvoj ključnih in strokovnih kompetenc, sodelovalno poučevanje in učenje, povezovanje med teorijo in prakso v strokovnih modulih, posebna skrb za dijake v sklopu tutorstva in sorazredništva lahko izboljšajo motivacijo dijakov in spremenijo njihov odnos in odgovornost do dela, učnih rezultatov in osebnostnega razvoja. Visoko postavljene cilje šole lahko dosegamo le s tesnim sodelovanjem med vsemi, ki smo na Slovenskem vključeni v tehniško izobraževanje: institucijami (CPI, ZRSŠ), univerzami in gospodarstvom (GZS, OZS, podjetja).  Preberite več

kontaktne informacije
VEGOVA LJUBLJANA
Vegova ulica 4, 1000 Ljubljana
tel.: 01 2444 350
fax.: 01 2444 360
e-pošta: uprava@vegova.si
url: www.vegova.si
bližnjice

moodle_banner.gif 

DrustvoVegovc.jpg


Visual Paradigm je s programom Academic Partner Program omogočil Vegovi Ljubljana uporabo izdelka VP-UML za izobraževalne namene.

V SREDIŠČU:

12. srednješolski filmski festival Videomanija, 17. 5. 2016

Gostiteljska šola Vegova Ljubljana je 17. maja 2016 že dvanajstič organizirala državno tekmovanje srednješolskih filmskih ustvarjalcev. Pokrovitelja filmskega festivala sta vsa leta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Več o tem...


Opazovali prehod Merkurja

Prehod Merkurja (navidezni prehod prek Sončevega površja) je zelo redek astronomski dogodek, ki smo lahko občudovali v ponedeljek, 9. maja.
Več o tem...


NOVA OBZORJA TEHNIŠKE TRADICIJE: Dan astronomije in naravoslovja

VEGOVA LJUBLJANA V SREDIŠČU NAPREDKA
Oglejte si program delavnic zunanjih predavateljev


Več o tem...