Nova obzorja tehniške tradicije

Vegova Ljubljana temelji na bogati tradiciji, saj je bila leta 1851/52 ustanovljena prva realka (K. k. Unter-Realschule in Laibach) na Slovenskem z nemščino kot učnim jezikom. Njen prvi ravnatelj je bil Mihael Peternel, ob slovesnem odprtju pa je zapisal vizijo šole: »V teh prostorih naj se naša mladina nauči obvladati naravne sile in naj prodira v labirinte prirode. /.../ Naloga nove šole bo odkrivati tehniške talente in jim odpreti pot k izpopolnjevanju na tehniških inštitutih.« (M. Prevc: Ljubljanska realka skozi čas, Ljubljana 2010, str. 23). Vizija se tudi po 165 letih ne spreminja. Nove oblike in metode dela, razvoj ključnih in strokovnih kompetenc, sodelovalno poučevanje in učenje, povezovanje med teorijo in prakso v strokovnih modulih, posebna skrb za dijake v sklopu tutorstva in sorazredništva lahko izboljšajo motivacijo dijakov in spremenijo njihov odnos in odgovornost do dela, učnih rezultatov in osebnostnega razvoja. Visoko postavljene cilje šole lahko dosegamo le s tesnim sodelovanjem med vsemi, ki smo na Slovenskem vključeni v tehniško izobraževanje: institucijami (CPI, ZRSŠ), univerzami in gospodarstvom (GZS, OZS, podjetja).  Preberite več

V SREDIŠČU:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA ŠOLSKO PREHRANO V Š. L. 2017/18

Do 10. 5. 2017, do 12. ure, zbiramo ponudbe za pripravo in razdeljevanje šolskih malic ter prosto prodajo malic za dijake in zaposlene v šolski prodajalni v šolskem letu 2017/18.
Več o tem...


INFORMATIVNI DAN, INTERESNE DEJAVNOSTI, 10./11. 2. 2017

V petek, 10. 2. 2017, ni rednega pouka zaradi informativnih dni na srednjih šolah, fakultetah, visokih in višjih šolah. Na Vegovi Ljubljana bomo sprejeli osnovnošolce v petek, 10. 2. ob 9. in 15. uri oz. v soboto,11. 2.,  ob 9. uri.
Več o tem...


DRUGI NEFIKSOV KARIERNI DAN OTVORIL PREDSEDNIK BORUT PAHOR NA VEGOVI LJUBLJANA, 1. 2. 2017

Na Vegovi Ljubljana smo 1. februarja 2017 gostili predsednika države g. Boruta Pahorja, letošnjega pokrovitelja drugega Nefiks Kariernega dne. Otvoritev Kariernega dne 2017 je potekala v sodelovanju z Zavodom Nefiks, ki si prizadeva, da bi mladi pravočasno osmislili svoje izobraževanje in načrtovali poklicno pot, saj je študij zgolj pot do cilja in ne cilj sam po sebi.
Več o tem...