Priprave na tekmovanja iz znanja, krožki, tečaji ...

Številne obšolske dejavnosti potekajo na željo dijakov in so odvisne od števila prijavljenih dijakov.

Na naši šoli pa izvajamo tudi naslednje dejavnosti / tečaje:

  • Priprave na tekmovanje iz znanja matematike
  • Priprave na tekmovanje iz znanja fizike
  • Priprave na tekmovanje iz znanja elektrotehnike
  • Priprave na tekmovanje iz znanja računalništva
  • Fotokrožek
  • Krožek umetniške fotografije
  • Multimedija
  • Prva pomoč, CPP