ŠOLSKE PUBLIKACIJE

Šola je ustvarjalen življenjski prostor, v katerem se marsikaj dogaja, zato je prav , da poskušamo sproti beležiti vsakdanje zanimivosti in ohranjati pričevalce naše zgodbe.

V nadaljevanju si lahko ogledate obvezne letne publikacije in priložnostna gradiva, nastala med najrazličnejšimi šolskimi in obšolskimi dejavnostmi. Med njimi imajo posebno mesto tudi jubilejne izdaje, ki predstavljajo mejnike našega obstoja in razvoja.

OBVEZNE LETNE PUBLIKACIJE

naslovnica1718_web_thumb.jpgV NOVO ŠOLSKO LETO

V novo šolsko leto je obvezna letna publikacija, ki jo dobijo dijaki ob začetku šolskega leta. V njej najdejo vse najpomembnejše podatke in vsebine, ki zaznamujejo in usmerjajo delo in življenje na šoli v tekočem šolskem letu, npr.: organizacija pouka, predmetniki, šolska pravila, šolski koledar, učitelji in drugi strokovni delavci …

 

 

 

 

 

ŠOLSKA KRONIKA

Šolska kronika spada med zakonsko predpisane dokumente šole in se mora trajno hraniti. Je vir, ki naj bi verodostojno, kompleksno in kronološko predstavil življenje na šoli in v povezavi z njo v določenem času ter prostoru. Takšna šolska kronika ima pomembno uporabno vrednost za raziskovanje zgodovine šole in bo postala dokument dejanskega zgodovinskega spomina - kulturne dediščine.

Na naši šoli se šolska kronika sistematično zapisuje od šolskega leta 1996/97 (kronistka Alenka Zorko), in to ves čas v elektronski obliki, ki jo dopolnjuje še tiskana izdaja. Ta se hrani v šolski knjižnici. V njej so zbrani številni podatki (o učiteljih vsakoletnega učiteljskega zbora in drugih delavcih šole, oddelkih, učilnicah, bibliografiji delavcev šole, o organizaciji pouka, malici, maturitetnih rezultatih, krožkih idr.) in zapisi pomembnih dogodkov (konference, srečanja, govorilne ure, roditeljski sestanki, splošna in poklicna matura, šolske in obšolske dejavnosti, npr. ekskurzije, športni dnevi, krst prvošolcev, tekmovanja, razstave, mednarodne izmenjave dijakov in učiteljev ipd.). V tiskani obliki vam je kronik na voljo v šolski knjižnici.
 

 

PRILOŽNOSTNE PUBLIKACIJE

JUBILEJNE ŠOLSKE PUBLIKACIJE

Kako je potekalo izobraževanje na Vegovi, kdo in kaj vse ga je zaznamovalo, izpričujejo tudi šolske jubilejne publikacije.

Naslovnica - Ljubljanska realka skozi čas LJUBLJANSKA REALKA SKOZI ČAS 1852-1945

MAGDA PREVC, LJUBLJANSKA REALKA SKOZI ČAS 1852-1945. 2. Natis. Ljubljana, Elektrotehniško- računalniška strokovna šola in gimnazija, 2010. (150 izvodov)

Knjigo lahko naročite (naročilnica v formatu pdf) in prejeli je boste po pošti.


Naslovnica - Vegovci VegovcemVEGOVCI VEGOVCEM

VEGOVCI VEGOVCEM. Zbornik ob 50-letnici Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana. Uredila Mojca Marn. Ljubljana, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, 2010. (2000 izvodov) 
Knjigo lahko naročite (naročilnica v formatu pdf) in prejeli je boste po pošti.

40 let na Vegovi40 LET NA VEGOVI

40 LET NA VEGOVI.1959-1999. Uredniški odbor Maja Azarov … et. al. Slikovno gradivo iz arhivov šole in učiteljev. Ljubljana, Srednja šola za elektrotehniko in  računalništvo Ljubljana, 1999.(1200 izvodov)

Naslovnica Jubilejni zbornikJUBILEJNI ZBORNIK

JUBILEJNI ZBORNIK/SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO. Zbral in uredil uredniški odbor v sestavi Cvetka Černec … et. al. Oblikovanje Miroslav.Šuput. Ljubljana, Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, november 1994. (300 izvodov)

Izdano ob 120-letnici dograditve poslopja ljubljanske realke, 70-letnici elektrotehniškega izobraževanja na Slovenskem in 35-letnici Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo.

Praznik šole 1989PRAZNIK ŠOLE

Ob 30-letnici samostojnega delovanja Srednje elektrotehniške šole je izšel jubilejni zbornik PRAZNIK ŠOLE. Zbrali in uredili Magda Prevc in Darinka Štolfa. Fotografije: Arhiv in Z. Rovšnik. Tehnično uredil M. Sporn. Izdala in založila Srednja elektrotehniška šola, Ljubljana , november 1989.(300 izvodov)


 
DIJAKI IN NJIHOVA USTVARJALNOST V SLIKI IN BESEDI

ŠOLSKO GLASILO

Šolsko glasilo ustvarjajo dijaki, učitelji mentorji so jim le v pomoč. Na šoli ima že dolgo tradicijo. Do leta 1992/93 se je imenovalo ELEKTROTEHNIK, od leta 1993/94 se imenuje VEGOVC.  

 

 

 Vegovc_15-16.thumb.jpg Vegovc_16-17Thumb.jpg 
 Vegovc 2015-16 (pdf, 23 MB)  Vegovc 2016-17 (pdf, 19 MB)

 


 

 

 

 

 

 

 

KNJIGA MATURANTOV

V Knjigi maturantov se vsako leto predstavijo četrtošolci in njihovi razredniki ob zaključku srednje šole. Je svojevrstno slovo in popotnica v nadaljnje življenje vegovcev.GRADIVA, NASTALA PRI RAZLIČNIH PROJEKTIH

Sodobni izobraževalni pristopi spodbujajo dijakovo ustvarjalnost ob najrazličnejših priložnostih  in v raznovrstnih oblikah. Projektni pristop in timsko delo tudi vegovcem nista tuja. Ob tem nastajajo zanimiva gradiva - plakati, zborniki, raziskovalne naloge, filmi, multimedijske zgoščenke …
Predstavljamo le nekaj ponazoritev dijaških dosežkov.


Oglejte si Knjigomanija zbornik G1.A 2008/09 (pdf, 2,5 MB)

mesečni koledar
<< november 2017 >>
p t s č p s n
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Urniki_3.png UtrinkiIzVegove_2.jpg videomanija-2018.gif vegovaCISCOlogo1_1.jpg vegova-nad-doblaki.png DrustvoVegovc.jpg