E 1. C

Slovenščina (SLO)

1-preberi knjigo …. 12.3.2020 https://www.vegova.si/

2-napiši obnovo 13.3.2020

Matematika (MAT)

1-vaje 12.3.2020

2-vaje 12.3.2020

Matematika za tehnike (MTE)

Angleščina (ANG1)

Nemščina (fakultativno)(NEMf)

Športna vzgoja (ŠVZ)

Športna vzgoja – dekleta (ŠVZd)

Geografija (GEO)

Kemija (KEM)

Kemija – vaje (KEMv)

Umetnost (UME)

Informatika s tehničnim komuniciranjem (ITK)

Informatika s tehničnim komuniciranjem vaje (ITKv)

Informatika s tehničnim komuniciranjem pp (ITKp)

Upravljanje s programirljivimi napravami (UPN2)

Upravljanje s programirljivimi napravami vaje (UPN2v)

Izdelava osnovnih vezij (IOV)

Izdelava osnovnih vezij pp (IOVp)

Načrtovanje in priklopi električnih naprav (PEN)

Interesne dejavnosti (IDE)

Slovenščina za tujce (SLOt)