Cenik

Cenik velja od 28. 2. 2023 dalje (cene NE vključujejo DDV)

Uporabnina šolskih prostorov

ProstorDaljša uporabnina (nad 30 obiskov)Krajša uporabnina (do 30 obiskov)
45 min60 min45 min60 min
Splošna učilnica18 €24 €19 €25 €
Računalniška
Elektrotehniška
Laboratorij za kemijo/fiziko
26 €35 €28 €38 €
Šolska telovadnica26 €35 €28 €38 €
Trim kabinet18 €24 €19 €25 €
Sejna soba (knjižnica)26 €35 €28 €38 €
Sejna soba (razgledni stolp)18 €24 €19 €25 €
Navedene cen za uporabnino šolskih prostorov ne vključujejo DDV.

Izpis iz evidence

Izpis iz evidenceCenaUpravna taksa
Posamezna listina10,00 €1,81 €

Izobraževanje odraslih

Individualno izobraževanjeCena
Vpisnina250,00 €
Posamezni izpit + 5 ur konzultacij120,00 €
Posamezni izpit + 1 ura konzultacij65,00 €
1 ura konzultacije (teoretični predmet)26,00 €
1 ura konzultacije (praktični pouk, laboratorijske vaje)21,00 €
Skupinsko izobraževanjeCena
Šolnina za splošnoizobraževalne predmete (izpit vključen v ceno)100,00 €
Šolnina za strokovne predmete oziroma module (izpit vključen v ceno)120,00 €
Poklicna maturaCena
Poklicna matura v celoti280,00 €
Posamezni izpit poklicne mature 1., 2., in 3. izpitne enote70,00 €
Posamezni izpit poklicne mature 4. izpitne enote (izdelek z zagovorom)100,00 €
Vpogled v izpitno gradivo posameznega izpita poklicne mature6,00 €
Ugovor na oceno iz izpita poklicne mature32,00 €
Splošna matura Cena
Splošna matura (v celoti, brez ocene vaj oz. sem. naloge)230,00 €
Posamezni izpiti splošne mature (pisno, ustno)50,00 €
Interni del: FIZ (laboratorijske vaje), ZGO (vodenje na ekskurziji, test)45,00 €
Interni del: RAČ/ELE/PSI/SOC (konzultacije in ocena seminarske naloge) 50,00 €
Zaključni izpitCena
Zaključni izpit v celoti150,00 €
Posamezni izpit poklicne mature 1. izpitna enota (slovenščina)70,00 €
Posamezni izpit poklicne mature 2. izpitna enota (izdelek z zagovorom)100,00 €
Vpogled v izpitno gradivo posameznega izpita poklicne mature6,00 €
Ugovor na oceno iz zaključnega izpita32,00 €