PUD

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Udeleženci, ki obiskujejo naše strokovne izobraževalne programe (elektrotehnik, tehnik računalništva), morajo opraviti tudi 4-tedensko strokovno prakso oziroma praktično usposabljanje z delom (PUD). Veliko gospodarskih družb jim že sedaj omogoča spoznavanje delovnih procesov pod vodstvom njihovih mentorjev. Pri tem se vzpostavlja podpora pri razvijanju inovativnih vsebin, storitev, pedagoških vsebin, vsebin praktičnega pouka in prakse za vseživljenjsko učenje. S svojimi specifičnimi znanji na različnih področjih, ki jih razvijamo v Medpodjetniškem izobraževalnem centru Ljubljana (MIC Lj.), lahko gospodarske družbe sooblikujejo odprti šolski kurikul in učna gradiva. Za podjetja je to priložnost, da vplivajo na izbor znanja, ki se prenaša na udeležence izobraževanja.

PUD je del učnega procesa, ki je za gospodarsko in izobraževalno področje izjemno pomemben: udeleženci si pridobijo kompetence, ki vplivajo na njihov osebnostni in strokovni razvoj, kar omogoča večjo zaposljivost ob zaključku šolanja. Podjetja sodelujejo tudi pri izdelavi izdelkov oziroma storitev z zagovorom, kar je del poklicne mature in je lahko rezultat daljšega in bolj poglobljenega sodelovanja udeleženca izobraževanja z mentorjem/s sodelavcem skozi prakso ali počitniško delo. Na drugi strani pa podjetja spoznavajo bodoče strokovnjake, prenašajo nanje specifično znanje (jih z večletnimi stiki, tudi s štipendiranjem, vzdržujejo in nadgrajujejo) za določena delovna mesta za delavce s kvalifikacijami za potrebe gospodarstva.

Dijaki naše šole opravljajo PUD ob koncu 3. letnika v slovenskih in tujih podjetjih, saj smo že več kot deset let uspešni pri črpanju evropskih sredstev za namestitev dijakov, učiteljev in strokovnega osebja v tujih podjetjih in partnerskih šolah.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na Tanjo Leder.

Praktično usposabljanje z delom v tujini

Dijaki lahko opravljajo PUD tudi v tujini v okviru programa Erasmus+ (projekta šole IM-TECH ter Podjetnost in stroka z roko v roki ) v istem terminu.

Tanja Leder bo informacije, vezane na PUD doma in v tujini, predstavila dijakom na razrednih urah  septembra in oktobra oz. po dogovoru z razredniki.

 

OPRAVLJANJE PUD V TUJINI

Če bo situacija glede covida-19 dopuščala, bodo dijaki PUD lahko opravljali v tujini v sklopu programa Erasmus+. Čas opravljanja PUD je enak kot za dijake v Sloveniji. Potrebno je upoštevati še 2 dni za pot (dijaki odidejo v tujino načeloma en dan pred začetkom in se vrnejo en dan po zaključku PUD).

Delodajalce bo v tem primeru zagotovila šola oz. partnerske organizacije v tujini (delo bo na področju programa, za katerega se dijaki izobražujejo). Dijakom, ki bodo izbrani za opravljanje PUD v tujini, torej ni potrebno iskati delodajalcev v tujini in s tem posledično tudi ne potrebujejo izpolnjenega pisma o nameri.

Stroški, ki jih krije šola: pot (letalo ali vlak/avtobus – odvisno od destinacije), namestitev, prehrana. Šola neposredno plača stroške tujemu partnerju ali pa dijaki dobijo akontacijo, ki je namenjena plačilu določenih stroškov (odvisno od destinacije). Države, kamor odidejo dijaki na PUD: Finska, Nemčija, Francija, Španija, Litva, Portugalska. Dijaki ne morejo sami odločati o državi, kjer bodo opravljali PUD. Razporejeni so na podlagi razpoložljivih mest in določenih kriterijev.

PRIJAVA NA PUD V TUJINI: Dijaki bodo prijavo za opravljanje PUD v tujini oddali prek spletne strani. Izpolnjevati bodo morali določene pogoje, ki bodo objavljeni na spletni strani (npr. ocene, samoiniciativnost, mnenje razrednika …). Izpolnjevanje pogojev je kriterij, po katerem se naredi izbor dijakov, ki bodo lahko odšli na PUD v tujino.

Prijavnica bo na spletni strani šoli objavljena naknadno, najkasneje do konca novembra 2020, o čemer bodo dijaki in njihovi razredniki obveščeno prek eAsistenta.

Zaradi neznane situacije glede razvoja pandemije corona virusa je možnost opravljanje PUD v tujini pod vprašajem. Če zaradi varnostnih in zdravstvenih razlogov pot v tujino ne bo mogoča, si bodo morali dijaki delodajalca najti v Sloveniji.

 

DIJAKI, KI BODO ODDALI PRIJAVO ZA OPRAVLJANJE PUD V TUJINI, MORAJO:

  1. pripraviti motivacijsko pismo in Europass CV (življenjepis) v angleškem jeziku in ga oddati Tanji Leder
  2. med opravljanjem PUD pisati poročilo (Internship Report v angleškem jeziku)
  3. izpolniti ostale potrebne dokumente, ki se nanašajo na program Erasmus+ in projekt IM-TECH in jih zahteva nacionalna agencija Cmepius skladno s programom Erasmus+ (dijaki bodo o tem seznanjeni na razrednih urah oz. pred odhodom v tujino)

 

PISMO O NAMERI, EUROPASS CV (http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx) in ostali obrazci so objavljeni tudi na spletni strani šole v rubriki OBRAZCI.

Pripravila Tanja Leder, MIC

Šolsko leto 2020/21

Praktično usposabljanje z delom (PUD) za 3. letnik

Po veljavnem programu morajo dijaki 3. letnika strokovne šole, programa elektrotehnik in tehnik računalništva, opraviti 152 ur oz. 4 tedne praktičnega usposabljanja z delom (PUD).

V letošnjem šolskem letu je praktično usposabljanje z delom predvideno med 27. 5.–23. 6. 2021.

Dijaki lahko izjemoma opravljajo PUD tudi izven predvidenega termina, vendar ne med poukom (med počitnicami). Če je dijak PUD že opravil prejšnja leta (ponavljavec) ali ga je opravljal med počitnicami, mu ga NI potrebno ponovno opravljati v predvidenem terminu in je takrat prost.

Šola dijake spodbuja k samostojnosti tudi s tem, da si delodajalca poiščejo sami. V ta namen se bodo pri urah slovenščine/angleščine naučili napisati motivacijsko pismo, življenjepis in Europass CV, ki jih priložijo v prošnji delodajalcem.

Dijak naj si pri iskanju delodajalcev pomaga z različnimi brskalniki, pregleduje spletne strani različnih potencialnih delodajalcev in uporablja socialna omrežja. Na odgovor delodajalca naj ne čaka predolgo. Če je pri iskanju podjetja neuspešen, naj se čim prej oglasi pri Tanji Leder (MIC) v pisarni št. 13 (nasproti učilnice št. 15).

 

Delodajalec naj izpolnjuje naslednje pogoje:

  • imeti mora ustrezne delovne prostore in opremo,
  • opravljati mora dejavnost poklica, za katerega se dijak izobražuje,
  • imeti mora ustrezno izobrazbo oz. zaposlenega delavca z ustrezno izobrazbo, ki bo mentor dijaku na praktičnem usposabljanju.

 

V primeru pozitivnega odgovora podjetja/delodajalca na prošnjo dijak delodajalcu posreduje pismo o nameri (https://www.vegova.si/obrazci/). Izpolnjenega dijak prinese vodji PUD-a. Rok za oddajo pisem o nameri je 1. 4. 2021.

Šola nato z delodajalcem sklene pogodbo, v kateri so določene pravice in dolžnosti šole, dijaka in delodajalca.

Pred začetkom usposabljanja si dijak priskrbi obrazec za poročilo o PUD-u, ki ga dobi na spletni strani šole (https://www.vegova.si/obrazci/). Po zaključku PUD-a izpolnjeno poročilo prinese v šolo, in sicer najkasneje do 14. 9. 2021. Zbrana poročila razrednik odda vodji PUD-a. Pregledano poročilo je pogoj za priznanje PUD-a.

 

Pripravil Gašper Lomovšek, vodja PUD-a

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
Fax: 00386 (01) 2444 360
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921

Koledar

september

oktober 2020

november
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
1
2
3
4
Events for oktober

1

No Events
Events for oktober

2

No Events
Events for oktober

3

No Events
Events for oktober

4

No Events
5
6
7
8
9
10
11
Events for oktober

5

No Events
Events for oktober

6

No Events
Events for oktober

7

No Events
Events for oktober

8

No Events
Events for oktober

9

No Events
Events for oktober

10

No Events
Events for oktober

11

No Events
12
13
14
15
16
17
18
Events for oktober

12

No Events
Events for oktober

13

No Events
Events for oktober

14

No Events
Events for oktober

15

No Events
Events for oktober

16

No Events
Events for oktober

17

No Events
Events for oktober

18

No Events
19
20
21
22
23
24
25
Events for oktober

19

No Events
Events for oktober

20

No Events
Events for oktober

21

No Events
Events for oktober

22

No Events
Events for oktober

23

No Events
Events for oktober

24

No Events
Events for oktober

25

No Events
26
27
28
29
30
31
1
Events for oktober

26

Events for oktober

27

Events for oktober

28

Events for oktober

29

Events for oktober

30

Events for oktober

31