PUD

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Udeleženci, ki obiskujejo naše strokovne izobraževalne programe (elektrotehnik, tehnik računalništva), morajo opraviti tudi 4-tedensko strokovno prakso oziroma praktično usposabljanje z delom (PUD). Veliko gospodarskih družb jim že sedaj omogoča spoznavanje delovnih procesov pod vodstvom njihovih mentorjev. Pri tem se vzpostavlja podpora pri razvijanju inovativnih vsebin, storitev, pedagoških vsebin, vsebin praktičnega pouka in prakse za vseživljenjsko učenje. S svojimi specifičnimi znanji na različnih področjih, ki jih razvijamo v Medpodjetniškem izobraževalnem centru Ljubljana (MIC Lj.), lahko gospodarske družbe sooblikujejo odprti šolski kurikul in učna gradiva. Za podjetja je to priložnost, da vplivajo na izbor znanja, ki se prenaša na udeležence izobraževanja.

PUD je del učnega procesa, ki je za gospodarsko in izobraževalno področje izjemno pomemben: udeleženci si pridobijo kompetence, ki vplivajo na njihov osebnostni in strokovni razvoj, kar omogoča večjo zaposljivost ob zaključku šolanja. Podjetja sodelujejo tudi pri izdelavi izdelkov oziroma storitev z zagovorom, kar je del poklicne mature in je lahko rezultat daljšega in bolj poglobljenega sodelovanja udeleženca izobraževanja z mentorjem/s sodelavcem skozi prakso ali počitniško delo. Na drugi strani pa podjetja spoznavajo bodoče strokovnjake, prenašajo nanje specifično znanje (jih z večletnimi stiki, tudi s štipendiranjem, vzdržujejo in nadgrajujejo) za določena delovna mesta za delavce s kvalifikacijami za potrebe gospodarstva.

Dijaki naše šole opravljajo PUD ob koncu 3. letnika v slovenskih in tujih podjetjih, saj smo že več kot deset let uspešni pri črpanju evropskih sredstev za namestitev dijakov, učiteljev in strokovnega osebja v tujih podjetjih in partnerskih šolah.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na Tanjo Leder.

Šolsko leto 2017/18 

Obvezno praktično usposabljanje z delom (PUD) za dijake 3. letnika

Dijaki tretjega letnika strokovne šole, programa elektrotehnik in tehnik računalništva, morajo obvezno opraviti 152 ur praktičnega usposabljanja z delom (ure je določilo MIZŠ, in čeprav bi tako delodajalci kot tudi dijaki imeli več PUD-a, je 152 ur maksimalno število ur, ki je namenjeno temu), da spoznajo delovno področje, za katerega se izobražujejo.

Dijaki lahko izjemoma opravljajo PUD tudi izven predvidenega termina, vendar ne med poukom (najbolje med počitnicami). Dijak mora po programu skupno opraviti 152 ur PUD, kar pomeni, da če je dijak ponavljavec ali je opravljal PUD med počitnicami, se mu te ure priznajo in mu ni potrebno opravljati PUD po razporedu.

Načrt izvajanja praktičnega usposabljanja z delom:

28.5.–22. 6. 2018

Dijaki lahko opravljajo PUD tudi v tujini v okviru projekta I-LED v istem terminu. PUD v tujini koordinira Tanja Leder (pisarna 13).

 Mateja Žitko in Tanja Leder bosta PUD doma in v tujini predstavili dijakom na razrednih urah novembra in decembra 2017 v dogovoru z razredniki.

 Dijaki si delodajalca poiščejo sami. V ta namen se bodo pri urah slovenščine/angleščine naučili pripraviti motivacijsko pismo, življenjepis in europass CV, ki ga dijaki priložijo v prošnji delodajalcem. Dijaki si pri iskanju delodajalcev pomagajo z različnimi brskalniki, pregledejujo spletne strani različnih potencialnih delodajalcev. Ko imajo nabor primernih delodajalcev, pokličejo v tajništvo podjetja, se predstavijo in povejo, v zvezi s čim kličejo, in zaprosijo za e-naslov, na katerega pošljejo svojo prošnjo s prilogami.

 

Dijaki naj ne čakajo predolgo na odgovor delodajalca. Sami morajo biti aktivni in tudi poklicati v podjetje. Šola na ta način spodbuja dijake, da postajajo samostojni pri iskanju zaposlitve, saj je to za mnoge prvi stik s potencialnimi delodajalci. V tretjem letniku začnemo s karierno orientacijo dijakov in samostojen stik s potencialnimi delodajalci je del kariernega orientiranja. Razredniki bodo prejeli seznam delodajalcev, ki so v preteklosti že sprejemali dijake na PUD.

V primeru pozitivnega odgovora podjetja/delodajalca dijaki razredniku prinesejo izpolnjeno Pismo o nameri, ki ga dobijo v fotokopirnici šole ali na spletni strani šole. Razrednik zbrana izpolnjena Pisma  o nameri izroči Tanji Leder do 14. 4. 2018. Šola nato z delodajalcem sklene pogodbo, v kateri so določene pravice in dolžnosti šole, dijaka in delodajalca. Če je dijak neuspešen pri iskanju podjetja, naj se čim prej oglasi pri Tanji Leder (pisarna 13).

Delodajalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti mora ustrezne delovne prostore in opremo
  • opravljati dejavnost poklica, za katerega se dijak izobražuje
  • imeti ustrezno izobrazbo oz. imeti zaposlenega delavca z ustrezno izobrazbo, ki bo mentor dijaku na praktičnem usposabljanju

Dijak delodajalcu posreduje naslednje dokumente:

pred opravljanjem PUD:

Prošnjo za usposabljanje in evropass cv, pismo o nameri

ob nastopu usposabljanja:

Poročilo o PUD

Pred usposabljanjem dijaki pri razredni uri prejmejo poročila o PUD, ki jih bodo izpolnjevali/pisali med opravljanjem PUD. Poročila o opravljanju PUD bodo dijaki prinesli v šolo po zaključku PUD, v novem šolskem letu, najkasneje pa do 14. 9. 2018; tako bo PUD zaveden v spričevalu za 4. letnik, in ne 3. Zbrana poročila bo razrednik oddal izbranemu učitelju praktičnega pouka. 

Pismo o nameri, Europass CV in ostali obrazci so objavljeni tudi na spletni strani šole, v rubriki obrazci.

 Pripravila Mateja Žitko, MIC

Praktično usposabljanje z delom v tujini v šolskem letu 2017/18

Naslov projekta: Innovative Learning Environments in Enterprises for The Development of Competencies, Skills and Knowledge (I-LED)

V sklopu projekta Erasmus+ 2016 se v šolskih letih 2016/2017 in 2017/2018 izvaja mobilnost dijakov in osebja v poklicnem izobraževanju. Projekt dijakom omogoča, da v tujini opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD). Mobilnosti se lahko udeležijo tudi strokovni delavci v obliki poučevanja ali usposabljanja na delovnem mestu.

Trajanje projekta: od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018

Države, v katerih se izvaja mobilnost:

Portugalska, Španija, Francija, Nemčija, Finska, Litva, Hrvaška

V šolskem letu 2016/2017 je v tujini PUD opravljalo 63 dijakov.

V šolskem letu 2017/2018 bo na opravljanje PUD v tujino odšlo 37 dijakov 3. letnika.

Čas opravljanja PUD v tujini: 28. 5.–21. 6. 2018

Za dijake, ki želijo PUD opravljati v tujini, bo konec leta 2017 na spletni strani objavljena prijavnica. Vsi dijaki bodo po elektronski pošti obveščeni o točnem datumu objave prijavnice. Na podlagi prejetih prijav se opravi nato izbor dijakov po naslednjih kriterijih:

  1. Uspeh dijaka:Dijaki bodo izbrani glede na svoj uspeh, izpolnjene učne obveznosti in dodatni interes, ki ga pokažejo za praktično usposabljanje, novo tehnologijo, raziskovalno področje … Dijak ne sme imeti negativnih ocen.
  2. Interes, motiviranost dijaka: Pri praktičnem pouku učitelji povabijo k sodelovanju predvsem tiste dijake, ki kažejo poseben interes za praktično reševanje problemov ali so pripravili posebne projektne oziroma raziskovalne naloge.
  3. Predlogi učiteljev:Učitelji strokovnih predmetov in prakse in razredniki bodo predlagali dijake, ki si po njihovem mnenju zaslužijo opravljanje PUD v tujini. Pomembno je, da so dijaki samostojni, samoiniciativni, visoko motivirani za delo in za raziskovanje novih tehnologij.
  4. Priprava življenjepisa (CV) in motivacijskega pisma:Dijaki pripravijo CV Europass in motivacijsko pismo v tujem jeziku (angleščina) za podjetje, v katerem bodo opravljali PUD.

Po pregledu učnega uspeha, CV-jev, motivacijskih pisem in po posvetovanju z učitelji/razredniki bodo izbrani najprimernejši kandidati za opravljanje PUD v tujini. Z njimi bodo opravljeni tudi individualni pogovori in priprave na opravljanje PUD v tujini.

Dijaki med opravljanjem PUD pišejo dnevnik. Prav tako morajo po vrnitvi domov pripraviti določena poročila, skladno z določili programa Erasmus+ (o katerih dijake seznanimo že pred odhodom v tujino).

Na razrednih urah bo dijakom predstavljena možnost opravljanja PUD v tujini (v sodelovanju s kolegico Matejo Žitko).

Pripravila Tanja Leder

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
Fax: 00386 (01) 2444 360
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921

Uradne ure med počitnicami

Od 9. 7. do 16. 8. 2018

torek in četrtek, od 10. do 12. ure.

Od 16. do 27. 7. 2018 in od 13. do 15.8. 2018 bo šola zaprta.

V tam času uradnih ur ni.

Koledar

junij

julij 2018

avgust
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
25
26
27
28
29
30
1
Dogodki za mesec julij

1

Ni dogodkov
2
3
4
5
6
7
8
Dogodki za mesec julij

2

Dogodki za mesec julij

3

Dogodki za mesec julij

5

Dogodki za mesec julij

6

Dogodki za mesec julij

7

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

8

Ni dogodkov
9
10
11
12
13
14
15
Dogodki za mesec julij

9

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

10

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

11

Dogodki za mesec julij

12

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

13

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

14

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

15

Ni dogodkov
16
17
18
19
20
21
22
Dogodki za mesec julij

16

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

17

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

18

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

19

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

20

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

21

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

22

Ni dogodkov
23
24
25
26
27
28
29
Dogodki za mesec julij

23

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

24

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

25

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

26

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

27

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

28

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

29

Ni dogodkov
30
31
1
2
3
4
5
Dogodki za mesec julij

30

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

31

Ni dogodkov