Letni koledar

Šolski koledar 2022/23

Šolski koledar seznanja dijake, starše, udeležence izobraževanja odraslih o pomembnejših dogodkih v tekočem šolskem letu. Šolski koledar je objavljen v šolski publikaciji V novo šolsko leto 2022/23 (pdf) na strani 30.

Pravilnik o šolskem koledarju

Preberite si pravilnik o šolskem koledarju (pdf).

Maturitetni koledar

Splošna matura: aktualni koledar SM (povezava do spletne strani RIC)
Poklicna matura: aktualni koledar PM (povezava do spletne strani RIC)

Vpisni koledar

Vpisni koledar vsebuje pomembnejše datume, povezane z vpisom v redno izobraževanje oz. vpisom v izobraževanje odraslih.