Šolska svetovalna služba

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je sodelovanje pri reševanju kompleksnih pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela na šoli.

Svetovalna služba sodeluje z dijaki, starši, učitelji, vodstvom šole in zunanjimi ustanovami.

 • Vodi vpisni postopek, nudi pomoč in svetuje ob vpisu.
 • Pomaga izboljšati kakovost učenja in poučevanja.
 • Nudi pomoči ob učnih, vzgojnih in osebnostnih težavah.
 • Koordinira delo z dijaki s posebnimi potrebami in jim pomaga, da postanejo uspešni.
 • Ureja statuse dijakov s pedagoškimi pogodbami.
 • Svetuje pri izbiri modulov šolanja in maturitetnih predmetov.
 • Svetuje ob prepisih oz. spremembah programov šolanja.
 • Pomaga dijakom zaključnega letnika pri izbiri študija.
 • Izvaja delavnice učenje učenja.

Dijaki in starši lahko poiščete pomoč svetovalne službe ali posredujete svoja vprašanja osebno, po telefonu oz. e-pošti. Za daljši pogovor je najbolje, da se naročite po telefonu ali po e-pošti. Za poglobljeno obravnavo izpolnite soglasje in ga prinesite v svetovalno službo.

Šolske svetovalke

Maja Pezdir, univ. dipl. psih., maja.pezdir@vegova.si 
Katarina Kotnik Ivačič, uni.dipl.ped. in prof. soc., katarina.kotnik@vegova.si
Sanja Ćorić, mag. psih., sanja.coric@vegova.si
Mojca Jerovšek Toth, univ. dipl. psih., mojca.jerovsek-toth@vegova.si
Maja Granda, univ. dipl. psih., maja.granda@vegova.si

Dijaki in starši se lahko naročijo osebno, po e-pošti ali telefonu:

 • program tehnik računalništva: 01/2444 365, 041 445 023
 • programa tehniška gimnazija in elektrotehnik: 01/2444 374, 01/2444 370

(pritličje desno, soba št. 7)