Šolska svetovalna služba

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je sodelovanje pri reševanju kompleksnih pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela na šoli.

Svetovalna služba sodeluje z dijaki, starši, učitelji, vodstvom šole in zunanjimi ustanovami.

  • Vodi vpisni postopek, nudi pomoč in svetuje ob vpisu.
  • Pomaga izboljšati kakovost učenja in poučevanja.
  • Nudi pomoči ob učnih, vzgojnih in osebnostnih težavah.
  • Koordinira delo z dijaki s posebnimi potrebami in jim pomaga, da postanejo uspešni.
  • Ureja statuse dijakov s pedagoškimi pogodbami.
  • Svetuje pri izbiri modulov šolanja in maturitetnih predmetov.
  • Svetuje ob prepisih oz. spremembah programov šolanja.
  • Pomaga dijakom zaključnega letnika pri izbiri študija.
  • Izvaja delavnice učenje učenja.

Dijaki in starši lahko poiščete pomoč svetovalne službe ali posredujete svoja vprašanja osebno, po telefonu oz. e-pošti. Za daljši pogovor je najbolje, da se naročite po telefonu ali po e-pošti. Za poglobljeno obravnavo izpolnite soglasje in ga prinesite v svetovalno službo.

 

Šolske svetovalke

 

Program: tehnik računalništva (A-C oddelki)

Katarina Kotnik Ivačič, uni.dipl.ped. in prof. soc.
(pritličje desno, soba št. 7)

Dijaki in starši se lahko naročijo osebno, po e-pošti katarina.kotnik@vegova.si ali po telefonu 01/2444 374.

Program: tehnik računalništva (D oddelki), tehniška gimnazija

Sanja Ćorić, mag. psih.
(pritličje desno, soba št. 7)

Dijaki in starši se lahko naročijo osebno, po e-pošti sanja.coric@vegova.si ali po telefonu 01/2444 374.

Program: elektrotehnik

Maja Pezdir, univ. dipl. psih.
(pritličje desno, soba št. 7)

Dijaki in starši se lahko naročijo osebno, po e-pošti maja.pezdir@vegova.si ali telefonu 01/2444 370.

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
e-pošta: uprava@vegova.si

Koledar