Šolska svetovalna služba

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je sodelovanje pri reševanju kompleksnih pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela na šoli.

Svetovalna služba sodeluje z dijaki, starši, učitelji, vodstvom šole in zunanjimi ustanovami.

  • Vodi vpisni postopek, nudi pomoč in svetuje ob vpisu.
  • Pomaga izboljšati kakovost učenja in poučevanja.
  • Nudi pomoči ob učnih, vzgojnih in osebnostnih težavah.
  • Koordinira delo z dijaki s posebnimi potrebami in jim pomaga, da postanejo uspešni.
  • Ureja statuse dijakov s pedagoškimi pogodbami.
  • Svetuje pri izbiri modulov šolanja in maturitetnih predmetov.
  • Svetuje ob prepisih oz. spremembah programov šolanja.
  • Pomaga dijakom zaključnega letnika pri izbiri študija.
  • Izvaja delavnice učenje učenja.

Dijaki in starši lahko poiščete pomoč svetovalne službe ali posredujete svoja vprašanja osebno, po telefonu oz. e-pošti. Za daljši pogovor je najbolje, da se naročite po telefonu ali po e-pošti. Za poglobljeno obravnavo izpolnite soglasje in ga prinesite v svetovalno službo.

Šolske svetovalke

Program: tehnik računalništva

Katarina Kotnik Ivačič, uni.dipl.ped. in prof. soc., katarina.kotnik@vegova.si
Ajda Bivic, Ajda Bivic, univ. dipl. ped., mag. inkl. ped., ajda.bivic@vegova.si
(pritličje desno, soba št. 7)

Dijaki in starši se lahko naročijo osebno, po e-pošti ali po telefonu 01/2444 365, 041 445 023.

Program: tehniška gimnazija

Sanja Ćorić, mag. psih., sanja.coric@vegova.si
Ronja Pušnik, uni. dipl. soc. ped, ronja.pusnik@vegova.si
(pritličje desno, soba št. 7)

Dijaki in starši se lahko naročijo osebno, po e-pošti ali po telefonu 01/2444 374.

Program: elektrotehnik

Maja Pezdir, univ. dipl. psih., maja.pezdir@vegova.si 
Ronja Pušnik, uni. dipl. soc. ped, ronja.pusnik@vegova.si
(pritličje desno, soba št. 7)

Dijaki in starši se lahko naročijo osebno, po e-pošti ali telefonu 01/2444 370.

Razpored

LETNIKI/ODDELKISVETOVALNA DELAVKA
TEHNIŠKA GIMNAZIJA
1. LETNIKRonja Pušnik
2. LETNIKSanja Čorič
3. LETNIKSanja Čorič
4. LETNIKRonja Pušnik
ELEKTROTEHNIKA
1. LETNIKMaja Pezdir
2. LETNIKRonja Pušnik
3. LETNIKMaja Pezdir
4. LETNIK: AMaja Pezdir
4. LETNIK: B in CRonja Pušnik
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
1. DO 4. LETNIK: A in BKatarina Kotnik Ivačič
1. DO 4. LETNIK: C in DAjda Bivic