Vegova Ljubljana – letni delovni načrt

Letni delovni načrt

Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18 (pdf)
Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19 (pdf)
Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20 (pdf)

Letno poročilo

Letno poročilo za šolsko leto 2016/17 (pdf)
Letno poročilo za šolsko leto 2017/18 (pdf)
Letno poročilo za šolsko leto 2018/19 (pdf)