Obrazci

Na tej podstrani lahko najdete različne predloge/obrazce, ki jih boste ob vpisu in med šolanjem morali izpolniti in predložiti. Objavljeno lahko natisnete, izpolnete in glede na navodila strokovnih delavcev šole izročite osebno ali na zahtevani e-naslov pošljete izpolnjeni skenirani dokument ali pošljete izpolnjeni obrazec z navadno pošto. Iskani obrazec lahko najdete v naslednjih rubrikah:

Vpis

Redno izobraževanje:
Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole (pdf)
Vpisnica v višji letnik in privolitev k vodenju evidenc (pdf)
Postopek izpisa (pdf)
Privolitev k vodenju evidenc (pdf)
Prijavnica za fakultativni pouk nemščine (Office 365)
Prenos prijave v 1. letnik na drugo šolo/program (pdf)

Izobraževanje odraslih:
Prijava za vpis

Izbira modulov, izbirnih maturitetnih predmetov, poklicnih usmeritev

Tehnična gimnazija

Opredelitev za modul (Office 365)
Izbirni maturitetni predmeti) (Office 365)

SSI

Poklicna usmeritev v programu tehnik računalništva (Office 365)
Poklicna usmeritev v programu elektrotehnik (Office 365)

Statusi dijakov

Vloga za uveljavljanje statusa športnika (Office 365)
Vloga za pridobitev drugih statusov (pdf)
Pravilnik o dodelitvi statusov (pdf)

Interesne dejavnosti in obvezne izbirne vsebine

Prijavnica za izlet, strokovno ekskurzijo, tabor (pdf)
Izjava udeleženca ekskurzije in tabora (pdf)
Potrdilo o prosti izbiri dijaka – mentorji (pdf)
Prošnja za predčasen odhod ali kasnejši prihod (pdf)
Varnostni načrt za dejavnosti izven šole (pdf)

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Redno izobraževanje:
Navodila za dijake (pdf)
Pismo o nameri (docx)
Navodila za izpolnjevanje poročila (pdf)
Poročilo (pdf , docx)

Izobraževanje odraslih:
Navodila za udeležence IO (pdf)
Pismo o nameri za delodajalce (pdf)

Praktično usposabljanje z delom v tujini (PUD) – Tehnična gimnazija

Razpis za opravljanje PUD v tujini za šolsko leto 2023/24 (pdf)
Soglasje staršev za opravljanje PUD v tujini (docx)
Prijavnica PUD v tujini (Office 365)

Praktično usposabljanje z delom v tujini (PUD) – Strokovni program

Razpis za opravljanje PUD v tujini za šolsko leto 2023/24 (pdf)
Soglasje staršev za opravljanje PUD v tujini (docx)
Prijavnica PUD v tujini (Office 365)

Izpiti (popravni, dopolnilni, predmetni, končni …)

Redno izobraževanje:
Prijava k izpitu (Office 365)
Prijava k izpitu – moduli (pdf)
Prijava k izpitu za pogojni vpis (Office 365)
Odjava od izpita (pdf)

Izobraževanje odraslih:
Prijava k izpitu (pdf)
Prijava k izpitu – moduli (pdf)
Odjava od izpita (pdf)

Zaključek izobraževanja

Splošna matura

Predprijava k splošni maturi (pdf)
Predprijava k opravljanju izpita iz maturitetnega predmeta splošne mature (pdf)
Prijava k splošni maturi (pdf)
Prijava k izpitu iz maturitetnega predmeta splošne mature (pdf)
Sprememba prijave k splošni maturi (pdf)
Odjava od splošne mature – izpita (pdf)
Prijava k izpitu na splošni maturi – izboljšanje ocene (pdf)
Vloga za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju mature (pdf)

Poklicna matura

Prijava k poklicni maturi (doc)
Odjava od poklicne mature – predmeta (pdf)
Vloga za odobritev teme in naslova izdelka (doc)
Vloga za zamenjavo teme in naslova izdelka (doc)
Vloga za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju mature (pdf)

Drugo

Prijavnica za sprejem v dijaški dom (pdf) Priloga: Vloga za subvencijo (doc)
Prijava na šolsko prehrano (Office 365)
Vloga za mesečno vozovnico (pdf)
Vloga za predčasen odhod od pouka ali manjšo zamudo (pdf)
Prijavnica za fakultativni pouk nemščine (Office 365)
Vloga za izdajo izpisa iz evidence – dvojnik listine o uspehu (pdf)
Soglasje za poglobljeno obravnavo v svetovalni službi (pdf)
Naročilnica za knjige iz učbeniškega sklada (Office 365)