Išči ...

Projekti

Na Vegovi Ljubljana se zavedamo pomembnosti sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih projektih.

Vključeni smo v projekte, katerih namen je razvoj področja izobraževanja in poučevanja, kot tudi v tiste, ki so namenjeni neposredno dijakom in zaposlenim na Vegovi Ljubljana, da bi pridobili in krepili splošne in strokovne kompetence.

V preteklosti smo sodelovali pri prenovi strokovnih programov, sodelovali smo v projektu za posodobitev gimnazijskih programov. Trenutno na šoli izvajamo projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah, v katerem sodelujemo kot razvojna šola. V okviru projekta MUNERA3 izvajamo posebne, gospodarstvu prilagojene programe usposabljanja, s katerimi krepimo kompetence zaposlenih oseb.

Na šoli že vrsto let uspešno izvajamo projekte progama Erasmus+ in s tem vsem udeležencem, ki sodelujejo, dajemo možnost, da krepijo svoje strokovne in splošne kompetence, predvsem pa da spoznajo druge kulture, pridobivajo novo znanje in veščine, ki jim bodo pomagali na njihovi karierni in zasebni poti.

Eden izmed ključnih ciljev izvajanja projektov na Vegovi Ljubljana je prav gotovo internacionalizacija šole in posameznika. Zato bomo skrbeli, da bodo tudi v prihodnje dijaki in zaposleni na šoli imeli možnost vključevanja v najrazličnejše projekte. Zaposlenim izven našega zavoda pa bomo omogočili, da prek programov usposabljanja krepijo svoje kompetence. Z izvajanjem vseh projektov spodbujamo vseživljenjsko učenje, saj je znanje gonilo naše družbe.

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921

Projekti v izvajanju

TVU – Tedni vseživljenjskega učenja

tvu logotip

 

 

 

 

Učenje poteka vse življenje, od rojstva do smrti, zavedno in nezavedno. Vseživljenjsko učenje je proces, ki obsega vse oblike učenja bodisi formalno ali neformalno, naključno ali priložnostno. Vseživljenjsko učenje nas bogati, družbi pa omogoča hitrejši napredek.

Projekt Tedni vseživljenjskega učenja (TVU), ki ga usklajuje Andragoški center Slovenije, skrbi za promocijo pomena, vloge ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema – kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti.

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana bo sodelovala v projektu TVU in bo v obdobju izvajanja projekta, ki letos poteka od 6. 9. do 10. 10. 2021, izvedla naslednje aktivnosti:

 1. Uporaba sodobnih kanalov komuniciranja, mreženje in marketing
 1. S pilatesom do boljšega zdravja
 1. Skupaj razvijajmo podjetnost
 2. Kako lahko s prostovoljstvom krepimo kompetenco podjetnosti?
 3. Izzivi raznolikosti osebnostnega funkcioniranja na delovnem mestu

Tanja Leder, tanja.leder@vegova.si, 01 6005 921

Vse prireditve, ki bodo v okviru TVU potekale po celi Sloveniji, najdete na spletni strani TVU.

PODVIG = Podjetnost v gimnaziji

 

 

 

V obdobju 2008 – 2022 bo Vegova Ljubljana, kot razvojna šola, sodelovala v projektu Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah (PODVIG).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

slika logotip mizs

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.

IM-TECH

Naslov projekta: Inovativne medkulturne tehnološke kompetence poklicev prihodnosti (IM-TECH)

V sklopu projekta Erasmus+ 2018 se bo v šolskih letih 2018/2019 in 2019/2020 izvajala mobilnost dijakov in osebja v poklicnem izobraževanju. Projekt dijakom omogoča, da v tujini opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD). Mobilnosti se lahko udeležijo tudi strokovni delavci v obliki usposabljanja na delovnem mestu.

Trajanje projekta: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021

Države, v katerih se izvaja mobilnost: Portugalska, Španija, Francija, Nemčija, Finska, Litva, Hrvaška

Skupno bo v dveh šolskih letih v tujino na PUD lahko odšlo 80 dijakov in 6 članov osebja.

Izvedba letošnjega opravljanja praktičnega usposabljanja v tujini  bo prestavljena na nedoločen čas. Vsi upamo, da bo konec meseca maja situacija že stabilizirana in boste vseeno imeli možnost, da odidete v tujino ali pa to priložnost izkoristite kasneje.

Začeli bomo z zbiranjem informativnih prijav za opravljanje PUD v tujini. Tisti, ki si bi želeli PUD opravljati v tujini, prosim, izpolnite informativni prijavni obrazec, ki se nahaja na spletni strani šole https://www.vegova.si/prijava-pud-tujina/.

V tem trenutku vas še enkrat pozivam, da si za opravljanje PUD poiščete delodajalca doma, torej v Sloveniji.

Vsi tisti, ki pa ste zainteresirani, da bi odšli v tujino, boste lahko to izkoristili tudi kasneje, tudi če boste PUD že imeli priznan. V tem primeru se bo lahko prilagodil tudi časovni obseg. Kar pomeni, da v tujino ne bo potrebno oditi za 4 tedne, lahko boste odšli tudi samo za 2 tedna (14 dni).

Se pa zadeve tudi na tem področju spreminjajo in sproti prilagajajo. Prav zato si v prvi vrsti uredite prakso v Sloveniji, hkrati pa lahko oddate informativno prijavo, ki ni zavezujoča. Prijave zbiramo z namenom lažje in hitrejše organizacije izvedbe mobilnosti v tujino, ko bo to mogoče. Vsak lahko kasneje odstopi, vsak se lahko tudi dodatno priključi (po potrebi bomo podaljšali objavo informativne prijavnice). 

Prvi rok za oddajo informativne prijavnice: 8. 3. 2021.

Za vsa morebitna vprašanja mi lahko pišete ali me pokličete.

tanja.leder@vegova.si

+386 (01) 6005 921

Tanja Leder

MUNERA 3

slika logotip mizs

 

 

 

 

 

logo munera 3

 

 

 

 

 

Znanje, inovativnost in kreativnost so pomembni elementi, na katerih je potrebno graditi gospodarski in družbeni razvoj. Digitalna preobrazba spreminja tako poslovne procese kot tudi način dela. Zato dajeta Republika Slovenija in Evropska komisija velik poudarek pridobivanju kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi uvajanja digitalnih procesov in inovacij.

Podobni trendi se dogajajo tako na slovenskem kot tudi na globalnem trgu dela. Na podlagi raziskave o prihodnosti dela je Svetovni gospodarski forum objavil, da bodo ključne kompetence prihodnosti:

 • kritično in analitično razmišljanje;
 • čustvena inteligenca;
 • prilagodljivo in kreativno razmišljanje;
 • računalniško usmerjeno razmišljanje;
 • nova medijska pismenost;
 • transdisciplinarnost;
 • »design-thinking«;
 • virtualno sodelovanje in
 • kognitivno upravljanje (Vir: HR&M, junij/julij 2018, številka 16).

Tekom trajanja projekta bomo objavljali programe usposabljanja, ki jih bo izvajala Vegova Ljubljana.

Usposabljanja, ki jih izvajamo v letu 2021:

 1. Excel za področje tehnike in tehnologije (pdf)
 2. Excel za področje tehnike in tehnologije e-oblika (za čas trajanja razglašene epidemije) (pdf)
 3. Uporaba sodobnik IKT-orodij za delo na daljavo (pdf)
 4. Uporaba sodobnik IKT-orodij za delo na daljavo e-oblika (za čas trajanja razglašene epidemije) (pdf)

Usposabljanja, ki smo jih izvajali v letih 2018-2020:

 1. Vodenje v organizaciji1: Kako uspešno sodelovati v timu in kako sprejeti spremembe
 2. Osebna odgovornost v organizaciji športnih dogodkov
 3. Izboljšanje komunikacije in medsebojnega razumevanja na delovnem mestu
 4. Naučimo učitelje, kako poučevati in uriti razmišljanje – jasno in osredotočeno, kreativno in konstruktivno, tolerantno in timsko
 5. Oblikovanje medsebojne komunikacije v kolektivu z uporabo sodobnih IKT orodij
 6. Uspešno s podatki
 7. Angleška konverzacija na višjem nivoju
 8. Razvoj veščine pogajanja
 9. Spletni programer – nadgradnja e-veščin
 10. Kako krepiti osebni in karierni razvoj pri mladih
 11. Uporaba sodobnih kanalov komuniciranja, mreženje in marketing
 12. Na zmenku z umetnostjo
 13. Angleško besedišče za pedagoške delavce
 14. Skrb za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu
 15. Naučimo učitelje, kako poučevati in uriti razmišljanje – drugi del
 16. Angleščina kot jezik stroke na področju tehnike in tehnologije
 17. Osnove prava v energetiki

V obdobju 2018–2022 bo Vegova Ljubljana sodelovala v projektu MUNERA3, katerega cilje je vključevanje zaposlenih oseb v

programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Kontakt: Tanja Leder, tanja.leder@vegova.si, tel. 01 600 59 21

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija

BreKS

1. ime projekta
Projekt Breaking Stereotypes (BreKS)

2. ideja projekta

V šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 bo v projektu BreKS, katerega namen je rušenje stereotipov, sodelovala tudi Vegova Ljubljana. Poteka v okviru programa Erasmus+, KA2. Dijaki bodo sodelovali v projektu z raznimi aktivnostmi in v mobilnosti ter tako spoznavali kulturo, zgodovino, naravo, hrano, šport in plese, torej vse, kar je značilno za posamezno državo, iz katere prihajajo sodelujoče partnerske šole.

V projektu sodeluje šest šol iz šestih različnih držav. Poleg naše, ki zastopa Slovenijo, sodelujejo še šole iz Finske, Nizozemske, Danske, Romunije in Italije.

Sodelujoči dijaki se bodo v dveh letih srečali štirikrat: v Sloveniji, Romuniji, Italiji in na Finskem. Vsako šolo bo v spremstvu dveh profesorjev zastopalo sedem dijakov, ki bodo morali pripraviti zanimivo učno uro na vnaprej določeno tematiko in tako ostalim dijakom omogočiti realen ter neposreden vpogled v posamezno nacionalno kulturo. Tako bo na koncu vsakega srečanja porušen marsikateri stereotip, ki je o posamezni državi značilen med mladimi.

Utrinke s prvega srečanja, ki je potekalo v Sloveniji od 3. do 7. februarja 2020, si lahko ogledate tukaj.

Drugega srečanja, ki naj bi marca potekalo v Romuniji, se dijaki naše šole in iz partnerskih šol v Italiji in na Finskem zaradi pandemije koronavirusa žal niso mogli udeležiti.

EuroMELEC (European Mates of ELECtricity)

 

 

 

 

 

V šolskih letih 2020/21 in 2021/22 bo Vegova Ljubljana kot partnerska organizacija sodelovala v projektu EuroMELEC. Projekt poteka v okviru programa Erasmus+ znotraj ključne aktivnosti 229, ki se nanaša na partnerstva za izmenjavo med šolami.

V projektu sodeluje pet različnih šol iz petih različnih držav. Poleg naše šole, kot predstavnice Slovenije, sodelujejo še šole s Švedske, Portugalske, iz Francije in Nemčije. Tekom dveh let, kolikor traja projekt, bodo dijaki, ki se izobražujejo v programu elektrotehnik, opravljali določene naloge iz naslednjih področij:

 • izdelava električne instalacije,
 • proizvodnja in poraba energije,
 • postavitev in vzdrževanje industrijske električne napeljave,
 • energetska učinkovitost električnih instalacij,
 • avtomatizirani električni sistemi.

Dijakom bo sodelovanje v projektu prineslo krepitev njihovih strokovnih in splošnih kompetenc, krepili bodo medkulturno kompetenco in spoznavali EU. Vegova Ljubljana pa bo z mednarodnim sodelovanjem poskrbela za internacionalizacijo šole.

MLADIM SE DOGAJA

 

 

 

 

Vegova Ljubljana je v sklopu javnega razpisa za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah tudi v šolskem letu 2020/2021 vključena v projekt MLADIM SE DOGAJA.

Za dijake Vegove Ljubljana bosta v okviru projekta potekali dve aktivnosti:

 • Vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje mladih ali za reševanje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih
 • Obšolske dejavnosti za dijake

 

Vikend aktivnost za spodbujanje razvoja lastne ideje mladih ali za reševanje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih, je potekala v okviru obveznih izbirnih vsebin. Od 5. do 11. 11. 2020 so dijaki 3. letnika gimnazijskega programa ob pomoči profesorjev in zunanjih mentorjev na delavnicah spoznavali osnove podjetništva, razvijali in predstavili lastne izdelke in odprli navidezni »start-up«. Profesorja, Aleksandar Lazarević in Dušan Sitar, sta dijake seznanila s konceptom podjetništva, razvijanja ideje, poslovnega modela in z delom po metodi Design Thinking. Po usvojitvi teoretičnega dela so dijaki na praktičnih delavnicah z mentorji iz Fakultete za organizacijske vede iz Kranja razvijali lastne podjetniške ideje in v okviru tega izdelali CANVAS poslovni model.

V sklopu aktivnosti Obšolske dejavnosti za dijake na Vegovi Ljubljana poteka krožek Izbrana poglavja iz računalniških tehnologij. Dijaki na krožku spoznavajo pomembne faze v projektu razvoja programske rešitve za podporo poslovanja (planiranje, analiza zahtevanih lastnosti programske opreme in izdelava specifikacije programske rešitve, razvoj in testiranje programske rešitve, vzdrževanje, dokumentiranje in predstavitev programske rešitve potencialnemu kupcu) in pridobivajo osnovno znanje o digitalnem marketingu in zaščiti intelektualne lastnine. Delo poteka v manjših skupinah, v katerih dijaki na podlagi lastnih poslovnih idej razvijajo izdelke/storitve do stopnje delujočih prototipov. 

Aktivnosti financira SPIRIT Slovenija, javna agencija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020

 

logotip mizs

 

 

 

logotip Evropski socialni sklad

 

 

 

Namen javnega razpisa: je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih os

eb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Posamezni izbrani prijavitelj bo z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 11. 2020 do 30. 6. 2021. Učitelj začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom sklenil novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 12. 2021.

Učitelj začetnik je lahko vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z otroki, učenci in dijaki, in obsega najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne presega polovice učne oziroma delovne obveznosti.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

V projekt smo vključeni z dvema pripravnikoma:

 • Alan Ajanović – učitelj strokovnih modulov s področja računalništva
 • Jernej Pustoslemšek – učitelj umetnosti in likovne umetnosti

Zaključeni projekti

Evolution of cooperation – computer simulations of trade and interaction (HANSE)

slika logotip mizs

1.ime projekta:
Evolution of cooperation – computer simulations of trade and interaction (HANSE)

2. čas trajanja projekta:
1.10.2016 – 31.8.2018

3. partnerske šole
Berufskolleg Niederberg, Nemčija (Velbert)
OSEKK, Finska (Oulu)
IES ANDRES VANDELVIRA, Španija (Albacete)

4. ideja projekta:
V okviru projekta proučujemo razvoj sodelovanja in izdelujemo računalniško simulacijo trgovine in interakcije med sodelujočimi. Ideja projekta temelji na teoriji igr imenovani zapornikova dilema, v kateri nastopata dva igralca, zapornika. Policija aretira dva roparja in ju zaklene v samice brez možnosti komuniciranja drug z drugim. Tožilstvo proti njima nima dovolj dokazov, da bi ju obsodili ropa, vendar pa imajo dovolj dokazov manjših prekrškov za 1-letno zaporno kazen.
Tožilstvo obema ponudi priložnost, da se izogneta zaporu. Ponudijo jima:
– Če se oba izdata, dobita oba 2-letno zaporne kazni.
– Če prvi izda drugega, drugi pa ne izda prvega, je prvi oproščen, drugi pa dobi 4 leta zaporne kazni.
– Če oba ostaneta tiho in ne priznata, gresta oba v zapor po eno leto zaradi drugih manjših prekrškov.
Kaj naj storita? Ali se splača izdati drugega?

 

 

 

 

 

 

 

 

5. aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta:

1. faza (do marca 2017):
Dijaki razvijejo svoje različice trgovskih modelov igre na temo zapornikova dilema.
2. faza (do oktobra 2017):
Dijaki za ideje igr iz prejšnje faze izdelajo programsko opremo.
3. faza (do januarja 2018):
Dijaki uporabijo znanje iz prejšnjih faz pri drugih šolskih predmetih in v vsakdanjem življenju.
4. faza (do maja 2018):
Dijaki pripravijo celotno dokumentacijo in igre izmenjajo z drugimi partnerskimi šolami.

Innovative Learning Environments in Enterprises for The Development of Competencies, Skills and Knowledge (I-LED)

             slika logotip mizs

V sklopu projekta Erasmus+ 2016 se v šolskih letih 2016/2017 in 2017/2018 izvaja mobilnost dijakov in osebja v poklicnem izobraževanju. Projekt dijakom omogoča, da v tujini opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD). Mobilnosti se lahko udeleži tudi strokovno osebje v obliki poučevanja ali usposabljanja na delovnem mestu.

Nacionalna agencija CMEPIUS je Vegovi Ljubljana odobrila sredstva v višini 196.000 EUR.

Naslov projekta
Innovative Learning Environments in Enterprises for The Development of Competencies, Skills and Knowledge (I-LED)

Čas trajanja projekta
od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018

Države, v katerih se izvaja mobilnost
Portugalska, Španija, Francija, Nemčija, Finska, Litva, Hrvaška

Skupno se bo mobilnosti lahko udeležilo

 • 100 dijakov
 • 10 učiteljev (strokovno delavci)

V šolskem letu 2016/2017 je v tujini PUD opravljalo 63 dijakov. Hkrati so v tujino z njimi odšli štirje profesorji (strokovni delavci); nekateri so kot spremljevalci opravljali tudi usposabljanje na delovnem mestu.

V šolskem letu 2017/2018 bo na opravljanje PUD v tujino odšlo 37 dijakov 3. letnika. Na razpolago je še tudi 6 prostih mest za strokovne delavce, da se udeležijo poučevanja ali usposabljanja na delovnem mestu.

Talent Education

 

 

 

Čas trajanja projekta
september 2015–september 2018

Partnerske šole

Gymnázium Brno-Řečkovice, Gymnázium Brno (Brno, Češka)

Gymnázium Luďka Pika (Plzeň, Češka)

Talent Education (Leiden, Nizozemska)

in vrtci, OŠ v teh mestih in Ljubljani

Cilji projekta:

 • razvoj dela z nadarjenimi na različnih ravneh izobraževanja in povezovanje le-teh
 • preprečevanje osipa in učne neuspešnosti nadarjenih
 • izobraževanje pedagoškega kadra na področju zgodnje identifikacije nadarjenih, spodbujanja metakognicije in uporabe metod praktične diferenciacije in design thinking
 • Vegova Ljubljana je vključena v aktivnosti uporabe metod praktične diferenciacije pri pouku in metode design thinking, za katero so se usposobili učitelji mentorji. Po tej metodi delajo dijaki projektne naloge pod mentorstvom učiteljev. Dijaki letos že drugo leto sodelujejo pri projektnih nalogah, in sicer tako, da v eni izmenjavi zasnujejo projektno nalogo, v drugi med letom pa jo dokončajo in zaključijo s predstavitvami svojega dela in z evalvacijo.

Izmenjave:

Projekt predvideva štiri izmenjave med sodelujočimi srednjimi šolami. V zadnjih dveh letih smo se udeležili treh izmenjav v tujino (Leiden, 2016; Plzen 2017; Brno 2017), kjer je sodelovalo skupno 23 naših dijakov in 5 učiteljev.

Zadnja izmenjava bo v Ljubljani med 10. in 15. aprilom 2018, gostitelj bo naša šola. Pričakujemo delegacijo 48 tujih dijakov in od 8 do 10 učiteljev iz Češke in Nizozemske.

Izmenjave so namenjene tudi izobraževanju učiteljev za delo po navedenih metodah in pristopih. 

Zaključek:

Zaključni dogodek projekta bo mednarodna konferenca junija 2018 v Leidnu (Nizozemska), kjer bomo sodelujoče šole in drugi strokovnjaki predstavili rezultate svoje dela. V okviru projekta bosta nastala tudi spletna stran in priročnik z vsebinami (praktični primeri dela, uporabe metod …).

Maja Pezdir, koordinatorica projekta, Vegova Ljubljana

 

 

 

 

Vegova vključena v projekt Mladim se dogaja

Vegova Ljubljana je v sklopu javnega razpisa za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2018/2019 vključena v projekt MLADIM SE DOGAJA.

Za dijake tretjega letnika gimnazijskega programa Vegove Ljubljana smo v šolskem letu 2018/2019 organizirali aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij.

V tednu obveznih izbirnih vsebin od 24. do 28. 9. 2018 bodo dijaki ob pomoči profesorjev in zunanjih mentorjev na delavnicah spoznavali osnove podjetništva, razvijali in predstavili lastni izdelek in odprli navidezni »start-up«. Profesorja A. Lazarević in D. Sitar bosta dijake seznanila s konceptom podjetništva, razvijanja ideje, poslovnega modela, seznanili se bodo z metodo Design Thinking. Tako bodo dobro pripravljeni na praktično delavnico, ki jo bosta za dijake izvedla prof. dr. Robert Leskovec in dr. Alenka Baggia iz Fakultete za organizacijske vede iz Kranja. Za še boljši vpogled v poslovni svet se bo dijakom predstavilo izbrano podjetje KAC, d. o. o.

MLADIM SE DOGAJA

 

 

 

 

Vegova vključena v projekt Mladim se dogaja – 2019/2020

Vegova Ljubljana je v sklopu javnega razpisa za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah tudi v šolskem letu 2019/2020 vključena v projekt MLADIM SE DOGAJA.

Za dijake Vegove Ljubljana bosta v okviru projekta potekali dve aktivnosti:

 • Obšolske dejavnosti za dijake
 • Aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

V sklopu aktivnosti Obšolske dejavnosti za dijake na Vegovi Ljubljana poteka krožek Izbrana poglavja iz računalniških tehnologij. Dijaki na krožku spoznavajo pomembne faze v projektu razvoja programske rešitve za podporo poslovanja (planiranje, analiza zahtevanih lastnosti programske opreme in izdelava specifikacije programske rešitve, razvoj in testiranje programske rešitve, vzdrževanje, dokumentiranje in predstavitev programske rešitve potencialnemu kupcu) in pridobivajo osnovno znanje o digitalnem marketingu in zaščiti intelektualne lastnine. Delo poteka v manjših skupinah, v katerih dijaki na podlagi lastnih poslovnih idej razvijajo izdelke/storitve do stopnje delujočih prototipov.

Aktivnost po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti je potekala v okviru obveznih izbirnih vsebin. Od 23. do 26. 9. 2019 so dijaki 3. letnika gimnazijskega programa ob pomoči profesorjev in zunanjih mentorjev na delavnicah spoznavali osnove podjetništva, razvijali in predstavili lastne izdelke in odprli navidezni »start-up«. Profesorja, Aleksandar Lazarević in Dušan Sitar, sta dijake seznanila s konceptom podjetništva, razvijanja ideje, poslovnega modela in z delom po metodi Design Thinking. Po usvojitvi teoretičnega dela so dijaki na praktičnih delavnicah z mentorji iz Fakultete za organizacijske vede iz Kranja razvijali lastne ideje.

Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK

Namen uvedbe programa OPK je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij

(raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. Omenjen koncept pa bo v okviru programa tudi pilotno preizkušen.

Temeljni cilji programa so:

 • vzpostaviti enoten sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik,
 • krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni,
 • razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol,
 • vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti,
 • vzpostaviti sodelovanje med MIZŠ in strokovnimi jedri za kontinuirano (tudi po zaključku programa) učinkovito delovanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

V programu OPK so bila v konzorcijskem partnerstvu ŠR, ZRSŠ , CPI in RIC ter v sodelovanju z 32 razvojnimi in pilotnimi šolami v 2016/17 pripravljena izhodišča, usmeritve in gradiva, ki so trenutno v fazi preizkušanja, in sicer:

 • osnutek standardov in kazalnikov za področje UČENJE IN POUČEVANJE (podpodročja: DOSEŽKI UČENCEV oz. RAZVOJ IN UČENJE OTROK, PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV in ŠOLSKA KLIMA IN KULTURA),
 • osnutek standardov in kazalnikov za področje VODENJE VRTCA, ŠOLE,
 • osnutek standardov in kazalnikov za področje VODENJE KAKOVOSTI,
 • osnutek KOMPETENČNEGA PROFILA TIMA ZA KAKOVOST.

V programu OPK pripravljamo poenotene usmeritve in dokumentacijo za RAZVOJNO NAČRTOVANJE in POROČANJE, pri čemer sledimo tudi strateškim usmeritvam UZK, ki jih je februarja 2017 sprejelo Ministrstvo. Z usmeritvami MIZŠ posebej poudarja vlogo samoevalvacije pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. (Glej tudi Nacionalni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (februar 2017)). Naša šola sodeluje v projektu, kot razvojna šola.

Igor Vulić, koordinator projekta, VEGOVA Ljubljana

Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK

Namen uvedbe programa OPK je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij

(raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. Omenjen koncept pa bo v okviru programa tudi pilotno preizkušen.

Temeljni cilji programa so:

 • vzpostaviti enoten sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik,
 • krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni,
 • razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol,
 • vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti,
 • vzpostaviti sodelovanje med MIZŠ in strokovnimi jedri za kontinuirano (tudi po zaključku programa) učinkovito delovanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

V programu OPK so bila v konzorcijskem partnerstvu ŠR, ZRSŠ , CPI in RIC ter v sodelovanju z 32 razvojnimi in pilotnimi šolami v 2016/17 pripravljena izhodišča, usmeritve in gradiva, ki so trenutno v fazi preizkušanja, in sicer:

 • osnutek standardov in kazalnikov za področje UČENJE IN POUČEVANJE (podpodročja: DOSEŽKI UČENCEV oz. RAZVOJ IN UČENJE OTROK, PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV in ŠOLSKA KLIMA IN KULTURA),
 • osnutek standardov in kazalnikov za področje VODENJE VRTCA, ŠOLE,
 • osnutek standardov in kazalnikov za področje VODENJE KAKOVOSTI,
 • osnutek KOMPETENČNEGA PROFILA TIMA ZA KAKOVOST.

V programu OPK pripravljamo poenotene usmeritve in dokumentacijo za RAZVOJNO NAČRTOVANJE in POROČANJE, pri čemer sledimo tudi strateškim usmeritvam UZK, ki jih je februarja 2017 sprejelo Ministrstvo. Z usmeritvami MIZŠ posebej poudarja vlogo samoevalvacije pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. (Glej tudi Nacionalni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (februar 2017)). Naša šola sodeluje v projektu, kot razvojna šola.

Igor Vulić, koordinator projekta, VEGOVA Ljubljana

TVU – Tedni vseživljenjskega učenja

logotip

 

 

 

Učenje poteka vse življenje, od rojstva do smrti, zavedno in nezavedno. Vseživljenjsko učenje je proces, ki obsega vse oblike učenja bodisi formalno ali neformalno, naključno ali priložnostno. Vseživljenjsko učenje nas bogati, družbi pa omogoča hitrejši napredek.

Projekt Tedni vseživljenjskega učenja (TVU), ki ga usklajuje Andragoški center Slovenije, skrbi za promocijo pomena, vloge ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema – kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti.

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana bo sodelovala v projektu TVU in bo v obdobju izvajanja projekta, ki letos poteka od 4. 9. do 9. 10. 2020, izvedla naslednje aktivnosti:

 1. Delavnica za učiteljski zbor: Pomen vseživljenjskega učenja
 2. Predstavitev delovanja 3D-tiskanja
 3. Delavnica za učiteljski zbor: Predstavitev metode Design Thinking in kako jo uporabiti pri poučevanju
 4. Predavanje za učiteljski zbor: Predstavitev strokovne ekskurzije na Mauritius
 5. Delavnica za učiteljski zbor: Kako voditi projekte Erasmus+

Kontaktna oseba:

Tanja Leder, tanja.leder@vegova.si, 01 6005 921

Vse prireditve, ki bodo v okviru TVU potekale po celi Sloveniji, najdete na spletni strani TVU.