Prehrana

Organizacijo šolske prehrane za dijake in njeno subvencioniranje urejajo Pravila šolske prehrane Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana.

Kljub prostorski omejenosti (na šoli še nimamo jedilnice) dobro poskrbimo za šolsko malico. Dijakom je na voljo naročniška malica.

Navodila in pogoje za naročanje šolske malice dobite

– na spletnem naslovu našega dobavitelja šolske malice (K-NORMA, d. o. o)
– pri organizatorju šolske malice:
Milan Pajduh, telefon: 01/2444 364, milan.pajduh@vegova.si
Katja Lasbaher, katja.lasbaher@vegova.si

NAROČI MALICO