Dijaška skupnost

Dijaška skupnost Vegove (v nadaljevanju DSV) je skupnost vseh dijakov strokovne šole in strokovne gimnazije. Njen najvišji organ je parlament DSV, ki ga sestavljajo vsi izvoljeni predstavniki oddelčnih skupnosti.

Parlament DSV se sestaja na rednih sestankih, na katerih skupaj z mentorjema obravnavajo vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim programom, organizacijo ustanove in njenim upravljanjem. Prek svojih predstavnikov organom šole posreduje predloge dijakov, sodeluje pri načrtovanju dejavnosti šole, pri varovanju pravic dijakov ipd. Naloga DSV je tudi organizacija obšolskih dejavnosti dijakov (npr. maturantski ples, predaja ključa, krst prvošolcev idr.).

Njeni člani sodelujejo z Dijaško organizacijo Slovenije (DOS) in Dijaško skupnostjo Ljubljana (DSL). Povezujejo se tudi z drugimi skupinami in društvi na kulturno-umetniškem, športnem, humanitarnem in izobraževalnem področju.

Mentorja DSV v šolskem letu 2023/24:

Manuela Markoja Šubara, Andraž Žugelj

Izvoljeni predstavniki dijakov v Dijaški skupnosti Vegove v šolskem letu 2023/24 :

Predsednik: Julij Aleksander Slapšak, G 4. A

Namestnika predsednika: Jaka Kovač, G 4. B, in Anej Ivanc, E 3. B

Predstavnik v Komisiji za kakovost: Viacheslav Telelyukhin, R 2. A

Predstavnik v Šolskem skladu: Vsevolod Beresnev, R 1. A

Predstavnik v komisiji za šolsko prehrano: Bogdan Arko, E 4. B

Predstavnik v DOS: Julij Aleksander Slapšak, G 4. A

Predstavnika v Svetu zavoda: Jaka Kovač, G 4. B, in Gorazd Ambrožič, E 3. A