Išči ...

Dijaška skupnost

Dijaška skupnost Vegove (v nadaljevanju DSV) je skupnost vseh dijakov strokovne šole in strokovne gimnazije. Njen najvišji organ je parlament DSV, ki ga sestavljajo vsi izvoljeni predstavniki oddelčnih skupnosti.

Parlament DSV se sestaja na rednih sestankih, na katerih skupaj z mentorjema obravnavajo vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim programom, organizacijo ustanove in njenim upravljanjem. Prek svojih predstavnikov organom šole posreduje predloge dijakov, sodeluje pri načrtovanju dejavnosti šole, pri varovanju pravic dijakov ipd. Naloga DSV je tudi organizacija obšolskih dejavnosti dijakov (npr. maturantski ples, predaja ključa, krst prvošolcev idr.).

Njeni člani sodelujejo z Dijaško organizacijo Slovenije (DOS) in Dijaško skupnostjo Ljubljana (DSL). Povezujejo se tudi z drugimi skupinami in društvi na kulturno-umetniškem, športnem, humanitarnem in izobraževalnem področju.

Mentorica DSV in nj. namestnik v šolskem letu 2021/22:

Manuela Markoja Šubara, Andraž Žugelj

Izvoljeni predstavniki dijakov v Dijaški skupnosti Vegove v šolskem letu 2021/22:

Predsednik: Jan Dolinar, E 4. A

Namestnika predsednika: Jaka Kovač, G 2. B, in Nejc Urbanija, G 3. B

Predstavnik v Komisiji za kakovost: Lenart Svetek, R 4. A

Predstavnik v Šolskem skladu: Blaž Jesenšek, E 4. C

Predstavnik v komisiji za šolsko prehrano: Sebastijan Anželj, E 3. B

Predstavnik v DOS: Jurij Sitar, G 4. B

Predstavnika v Svetu zavoda: Nera Husarević iz R 4. A in Nejc Urbanija iz G 3. B.

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921
e-pošta: mic@vegova.si

Koledar