Išči ...

Dijaška skupnost

Volitve za dijaška predstavnika v Svetu zavoda

V Svet zavoda sta bila izvoljena dijaka Nera Husarević iz R 3. A in Nejc Urbanija iz G 2. B.

Volitve dijakov predstavnikov v Svet zavoda potekajo med 21. 4. 2021 in 24. 4. 2021. Podrobnejše informacije so bile dijakom posredovane po e-pošti.

Poslovnik o volitvah predstavnikov dijakov v Svet zavoda VEGOVE Ljubljana (pdf)


Dijaška skupnost Vegove (v nadaljevanju DSV) je skupnost vseh dijakov strokovne šole in strokovne gimnazije. Njen najvišji organ je parlament DSV, ki ga sestavljajo vsi izvoljeni predstavniki oddelčnih skupnosti.

Parlament DSV se sestaja na rednih sestankih, na katerih skupaj z mentorjema obravnavajo vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim programom, organizacijo ustanove in njenim upravljanjem. Prek svojih predstavnikov organom šole posreduje predloge dijakov, sodeluje pri načrtovanju dejavnosti šole, pri varovanju pravic dijakov ipd. Naloga DSV je tudi organizacija obšolskih dejavnosti dijakov (npr. maturantski ples, predaja ključa, krst prvošolcev idr.).

Njeni člani sodelujejo z Dijaško organizacijo Slovenije (DOS) in Dijaško skupnostjo Ljubljana (DSL). Povezujejo se tudi z drugimi skupinami in društvi na kulturno-umetniškem, športnem, humanitarnem in izobraževalnem področju.

Mentorica DSV v šolskem letu 2020/21:

Manuela Markoja Šubara, prof.

Izvoljeni predstavniki dijakov v Dijaški skupnosti Vegove v šolskem letu 2020/21:

Predsednik: Jakob Lavrič, G 3. A

Podpredsednika: Jaka Kovač, G 1. B in Nejc Kraševec, R 1. C

Predstavnik v Komisiji za kakovost: Jurij Sitar, G 3. B

Predstavnik v Šolskem skladu: Aiken Tine Ahac, R 3. B

Predstavnik v komisiji za šolsko prehrano: Blaž Horvat, E 4. C

Predstavnik v DOS: Jakob Lavrič, G 3. A

Predstavnika v Svetu zavoda: Jakob Lavrič, G 3. A in Mark Maj Puc, E 4. A

Kontakt

URADNE URE V ČASU POČITNIC

13. in 15. 7. 2021 od 10. do 12. ure
3., 5., 10. in 12. 8. 2021 od 10. do 12. ure
Pozvonite pri zadnjih vratih na dvorišču in se oglasite v tajništvu ali računovodstvu šole (1. nadstropje).
 

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
Fax: 00386 (01) 2444 360
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921

Koledar