Dijaška skupnost

Dijaška skupnost Vegove (v nadaljevanju DSV) je skupnost vseh dijakov strokovne šole in strokovne gimnazije. Njen najvišji organ je parlament DSV, ki ga sestavljajo vsi izvoljeni predstavniki oddelčnih skupnosti.

Parlament DSV se sestaja na rednih sestankih, na katerih skupaj z mentorjema obravnavajo vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim programom, organizacijo ustanove in njenim upravljanjem. Prek svojih predstavnikov organom šole posreduje predloge dijakov, sodeluje pri načrtovanju dejavnosti šole, pri varovanju pravic dijakov ipd. Naloga DSV je tudi organizacija obšolskih dejavnosti dijakov (npr. maturantski ples, predaja ključa, krst prvošolcev idr.).

Njeni člani sodelujejo z Dijaško organizacijo Slovenije (DOS) in Dijaško skupnostjo Ljubljana (DSL). Povezujejo se tudi z drugimi skupinami in društvi na kulturno-umetniškem, športnem, humanitarnem in izobraževalnem področju.

Mentorja DSV v šolskem letu 2022/23:

Manuela Markoja Šubara, Andraž Žugelj

Izvoljeni predstavniki dijakov v Dijaški skupnosti Vegove v šolskem letu 2022/23:

Predsednik: Nejc Urbanija, G 4. B

Namestnika predsednika: Jaka Kovač, G 3. B, in Anej Ivanc, E 2. A

Predstavnik v Komisiji za kakovost: Anže Dolenc, R 4. D

Predstavnik v Šolskem skladu: Viacheslav Telelyukhin, R 1. A

Predstavnik v komisiji za šolsko prehrano: Nejc Urbanija, G 4. B

Predstavnik v DOS: Nejc Urbanija, G 4. B

Predstavnika v Svetu zavoda: Nejc Urbanija iz G 4. B, Aiken Tine Ahac, R 4. C

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
e-pošta: uprava@vegova.si

Koledar