OIV – obvezne izbirne vsebine

Obvezne in proste izbirne vsebine

Razporeditev po letnikih

Tehniška gimnazija 1. in 2. letnik: prenovljene OIV

 

 LETŠDKIZKUDZDVVDMNMEŠSTTGGLUUPIVPD SKU
1.10768106126101590
2.10865565153090
201512815111212153030180

Tehniška gimnazija 3. in 4. letnik

 

 LETŠDKUDZDVVDMNPODPDMETGGLPIV SKU
3.106953010641090
4.104     41230
 20109530106822120

Legenda:

ŠD – športne dejavnosti; DKdržavljanska kultura; KIZ – knjižnično informacijsko znanje; KUD – ogled proslave, gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave; ZDV – zdravstvena vzgoja; VDMN – vzgoja za mir, družino in nenasilje; POD – podjetništvo; PD – projektno delo; ME – mednarodna ekskurzija; ŠST – športno-spoznavni tabori; ŠNT – športno-naravoslovni tabor; TGGL – teme iz gledališča, glasbe in likovnega področja; UU – učenje učenja;  PIV – proste izbirne vsebine po izbiri dijakov (izberejo le med dejavnostmi, ki jih ponudi šola)

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
e-pošta: uprava@vegova.si

Koledar