Učbeniški sklad

Knjižnica vodi tudi učbeniški sklad, prek katerega si lahko dijaki izposodijo ali odkupijo učbenike, kar ureja Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov.

Na seznamu so učbeniki, ki jih kupite sami, in učbeniki, ki si jih lahko izposodite v učbeniškem skladu. Izposodite si lahko le celoten komplet učbenikov za posamezni letnik

Naročilnica na učbeniški sklad je elektronska. Dijaki od 2. do 4. letnika jo lahko izpolnijo tu – e-naročilnica, in sicer do 24. 6. 2024. Dijaki od 2. do 4. letnika e-naročilnice za posamezni letnik izpolnijo sami. Za izpolnjevanje morajo biti dijaki prijavljeni v Office 365. Prijavnice za učbeniški sklad oddajo tudi dijaki, ki imajo popravne izpite, in sicer po uspešno opravljenih izpitih.

Starši dijakov 1. letnika bodo povezavo do e-naročilnice prejeli po e-pošti.

Pogoj za izposojo kompleta učbenikov je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ tretjino maloprodajne cene učbenikov v kompletu in je odvisna od cene učbenikov pri založbah.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Za uničene, poškodovane in izgubljene učbenike morate plačati odškodnino, lahko pa jih tudi odkupite. V tem primeru plačate še preostali dve tretjini maloprodajne cene učbenika.

Seznami učbenikov in naročilnice za š. l. 2024/25

Na spodnjih povezavah boste dobili sezname vseh učbenikov in priročnikov za šolsko leto 2024/2025:

ELEKTROTEHNIK

Seznam učbenikov za 1. – 4. letnik za program elektrotehnik (pdf)

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Seznam učbenikov za 1. – 4. letnik za program tehnik računalništva (pdf)

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

Seznam učbenikov za 1. – 4. letnik za program tehniška gimnazija (pdf)

Delovne zvezke in učbenike, ki jih kupite sami, ter potrebščine lahko kupite v knjigarnah ali naročite prek spleta. Tu je nekaj povezav, ki vam bodo v pomoč.

Kopija nova
DZS spletna trgovina
Mladinska knjiga spletna trgovina – Elektrotehnik
Mladinska knjiga spletna trgovina – Tehnik računalništva
Mladinska knjiga spletna trgovina – Tehniška gimnazija

Za nakup je pri založniku na voljo tudi neobvezen priročnik Elektrotehnika.

Knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada: Lea Koler