Predmetnik: elektrotehnik

Elektrotehnik

Elektrotehnik je program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI), ki traja 4 leta. Elektrotehniki se usposobijo za reševanje tehničnih problemov. Naučijo se načrtovati vezja, spoznajo delovanje osnovnih elementov v elektroniki in elektronskih sklopih. Uporabljajo programsko opremo za načrtovanje, programiranje in simulacijo električnih sistemov. Izdelujejo dokumentacijo z ustreznimi programi. Uporabljajo merilne instrumente. Izdelujejo samostojne projektne naloge. Učijo se podjetniškega razmišljanja. Uporabljajo strokovno terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku.

Poklicne usmeritve

Program elektrotehnik omogoča več poklicnih usmeritev. Po opravljenem 2. letniku se dijaki lahko odločijo za eno izmed naslednjih poklicnih usmeritev, ki se izvedejo ob zadostnem številu prijavljenih:

  • sistemski elektronik/operater avtomatiziranih postrojev
  • sistemski elektroenergetik

Izobraževalni program elektrotehnik se zaključi s poklicno maturo.

Predmetniki: elektrotehnik

S klikom na povezavo pri številu ur si lahko ogledate minimalne standarde, pravila ocenjevanja in druge dogovore strokovnih aktivov učiteljev pri predmetih.

A - splošnoizobraževalni predmetiProgramske enote1. letnik2. letnik3. letnik4. letnikVsota
SLOSlovenščina 136
136
102
102
476
MATMatematika 102
102
102
68
374
TJZTuji jezik 102
102
102
102
408
UMEUmetnost 68
68
ZGOZgodovina 102
102
GEOGeografija 68
68
SOCSociologija 68
68
FIZFizika 68
68
136
KEMKemija 68
68
ŠVZŠportna vzgoja 102
102
68
68
340
B - strokovni moduli
ITKInformatika s tehniškim komuniciranjem 136
136
IKPUporaba IKT pri poslovanju 136
136
UPNUpravljanje s programirljivimi napravami 68
102170
IOVIzdelava osnovnih vezij 204
204
PENNačrtovanje in priklopi električnih naprav34170204
EKIIzdelava električnih in komunikacijskih inštalacij 136
136
Izbirni moduli: sistemski elektroenergetik
NEINačrtovanje električnih inštalacij 156
156
POTPogonska tehnika156156
UPRUporaba regulacij156156
DESDelovanje elektroenergetskih sistemov156156
PPEProizvodnja in prenos električne energije 156
156
Izbirni moduli: sistemski elektronik/operater avtomatiziranih postrojev
UMNUporaba mikroprocesorskih naprav 156
156
PZIPrenos in zapis informacij 156
156
VROVzdrževanje računalniške opreme 156
156
ZOPZajemanje in obdelava procesnih veličin 156
156
UPRUporaba regulacij156156
C - Odprti kurikulum
KTEKemija za tehnike 68
68
MTEMatematika za tehnike 34
51
85
FTEFizika za tehnike 51
51
EVNElektronska vezja in naprave136136
EELElektronski elementi 68
68
136
RVP*Računalniško vodenje procesov 136
136
NAP**Načrtovanje avtomatiziranih postrojev 136
136
SKUPAJ A + B + C *
1122
1156
1094
1114
4486
SKUPAJ A + B + C **
1122
1156
1114
1094
4486
Č - Praktično izobraževanje v šoli
PRAPraktični pouk170170170136646
D - Praktično usposabljanje pri delodajalcu
PUDPraktično usposabljanje z delom152152
E - Interesne dejavnosti
IDEInteresne dejavnosti119967166352