Predmetnik

Program SSI – Elektrotehnik

Elektrotehnik je program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI), ki traja 4 leta. Elektrotehniki se usposobijo za reševanje tehničnih problemov. Naučijo se načrtovati vezja, spoznajo delovanje osnovnih elementov v elektroniki in elektronskih sklopih. Uporabljajo programsko opremo za načrtovanje, programiranje in simulacijo električnih sistemov. Izdelujejo dokumentacijo z ustreznimi programi. Uporabljajo merilne instrumente. Izdelujejo samostojne projektne naloge. Učijo se podjetniškega razmišljanja. Uporabljajo strokovno terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku.

Poklicne usmeritve

Program elektrotehnik omogoča več poklicnih usmeritev. Po opravljenem 2. letniku se dijaki lahko odločijo za eno izmed naslednjih poklicnih usmeritev, ki se izvedejo ob zadostnem številu prijavljenih:

  • sistemski elektronik-avtomatik/elektroničarka-avtomatičarka
  • sistemski elektroenergetik/elektroenergetičarka

Izobraževalni program elektrotehnik se zaključi s poklicno maturo.

Predmetnik program SSI – Elektrotehnik [1. – 2. letnik]

A – splošnoizobraževalni predmeti1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Kreditne točkeProgram
Programske enotešt. ur na
teden/leto
št. ur na
teden/leto
št. ur na
teden/leto
št. ur na
teden/leto
SLOSlovenščina4/1403/934/1244/13224487
MATMatematika4/1404/1243/932/6619383
TJZTuji jezik3/1053/934/1243/9920417
UMEUmetnost2/70368
ZGOZgodovina3/1055102
GEOGeografija2/70368
PSIPsihologija2/66366
FIZFizika2/622/626136
KEMKemija2/70368
ŠVZŠportna vzgoja3/1053/932,5/77,52/6614340
SKUPAJ A1002137
B – strokovni moduli
ITPInformacijske tehnologije in podjetništvo4/1407136
ET1Elektrotehnika 16/23010204
ET2Elektrotehnika 26/18610204
PRNProgramirljive naprave6/18610204
EIVElektronski elementi in vezja5/1557136
MERMerjenje v elektrotehniki5/1557136
EKIElektrične in komunikacijske inštalacije4/1247136
Skupaj obvezni moduli581156
Izbirni moduli: sistemski elektroenergetik
NEINačrtovanje električnih inštalacij4/1328136
PPEPridobivanje in pret- varjanje električne energije4/1328136
EESElektroenergetski sistemi4/1328136
POTProgramska tehnika4/1248136
Izbirni moduli: sistemski elektronik/avtomatik
REGRegulacije4/1328136
MPNMikroprocesorske naprave4/1248136
AVTAvtomatizirani postroji4/1328136
OPPObdelave in prenos podatkov4/1328136
Skupaj izbirni strokovni moduli28544
Skupaj B – sistemski elektroenergetik/ sistemski elektronik/avtomatik861700
C – Praktično izobraževanje v šoli
PRAPraktični pouk68128144160480
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcih
PUDPraktično usposabljanje z delom15215212304
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
ADAktivno državljanstvo35352
IDEInteresne dejavnosti120103454914
C – Odprti kurikul
TEMTehnologije in materiali 2/627
MTEMatematika za tehnike 2/666
FTEFizika za tehnike1/311/333
EVNElektronska vezja in naprave4/1327
STESodobne tehnologije v elektrotehniki2/623
ŠPIŠportna vzgoja izbirno0,5/15,51
Skupaj E24420

Predmetnik program SSI – Elektrotehnik [3. – 4. letnik]

A – splošnoizobraževalni predmeti1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Kreditne točkeProgram
Programske enotešt. ur na
teden/leto
št. ur na
teden/leto
št. ur na
teden/leto
št. ur na
teden/leto
SLOSlovenščina4/1404/1403/814/13224487
MATMatematika4/1404/1403/812/6619383
TJZTuji jezik3/1053/934/1083/9920417
UMEUmetnost2/70368
ZGOZgodovina3/1055102
GEOGeografija2/70368
PSIPsihologija2/66366
FIZFizika2/702/626136
KEMKemija2/70368
ŠVZŠportna vzgoja3/1053/1052,5/67,52/6614340
SKUPAJ A1002137
B – strokovni moduli
ITPInformacijske tehnologije in podjetništvo4/1407136
ET1Elektrotehnika 16/23010204
ET2Elektrotehnika 26/21010204
PRNProgramirljive naprave6/21010204
EIVElektronski elementi in vezja5/1357136
MERMerjenje v elektrotehniki5/1357136
EKIElektrične in komunikacijske inštalacije4/1407136
Skupaj obvezni moduli581156
Izbirni moduli: sistemski elektroenergetik
NEINačrtovanje električnih inštalacij4/1327136
PPEPridobivanje in pret- varjanje električne energije4/1327136
EESElektroenergetski sistemi4/1327136
POTPogonska tehnika4/1087136
Izbirni moduli: sistemski elektronik/avtomatik
REGRegulacije4/1327136
MPNMikroprocesorske naprave4/1087136
AVTAvtomatizirani postroji4/1327136
OPPObdelave in prenos podatkov4/1327136
Skupaj izbirni strokovni moduli28544
Skupaj B – sistemski elektroenergetik/ sistemski elektronik/avtomatik861700
C – Praktično izobraževanje v šoli
PRAPraktični pouk10217081127480
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcih
PUDPraktično usposabljanje z delom30412304
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
ADAktivno državljanstvo35352
IDEInteresne dejavnosti120103454914
C – Odprti kurikul
TEMTehnologije in materiali 2/704
MTEMatematika za tehnike 2/666
FTEFizika za tehnike0,5/13,51/333
EVNElektronska vezja in naprave4/1327
STESodobne tehnologije v elektrotehniki2/543
ŠPIŠportna vzgoja izbirno0,5/13,51
Skupaj E24420