Predmetnik: elektrotehnik

Elektrotehnik

Elektrotehnik je program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI), ki traja 4 leta. Elektrotehniki se usposobijo za reševanje tehničnih problemov. Naučijo se načrtovati vezja, spoznajo delovanje osnovnih elementov v elektroniki in elektronskih sklopih. Uporabljajo programsko opremo za načrtovanje, programiranje in simulacijo električnih sistemov. Izdelujejo dokumentacijo z ustreznimi programi. Uporabljajo merilne instrumente. Izdelujejo samostojne projektne naloge. Učijo se podjetniškega razmišljanja. Uporabljajo strokovno terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku.

Poklicne usmeritve

Program elektrotehnik omogoča več poklicnih usmeritev. Po opravljenem 2. letniku se dijaki lahko odločijo za eno izmed naslednjih poklicnih usmeritev, ki se izvedejo ob zadostnem številu prijavljenih:

  • sistemski elektronik-avtomatik/elektroničarka-avtomatičarka
  • sistemski elektroenergetik/elektroenergetičarka

Izobraževalni program elektrotehnik se zaključi s poklicno maturo.

Predmetniki: elektrotehnik – prenovljeni program

A – splošnoizobraževalni predmetiProgramske enote1. letnik2. letnik3. letnik4. letnikKreditne točkeProgram
tedenletotedenletotedenletotedenleto
 SLOSlovenščina41364137382413224487
MATMatematika41364138410919383
TJZTuji jezik31013103381413220417
 UMEUmetnost268368
 ZGOZgodovina31025102
 GEOGeografija268368
PSIPsihologija268368
 FIZFizika2702.5616136
 KEMKemija268368
 ŠVZŠportna vzgoja310231042.56826614340
SKUPAJ A1002137
B – strokovni moduli
ITIPInformacijske tehnologije in podjetništvo41367136
ETE1Elektrotehnika 1620410204
ETE2Elektrotehnika 2620410204
PRNAProgramirljive naprave620410204
EEIVElektronski elementi in vezja51367136
MEELMerjenje v elektrotehniki51367136
EIKIElektrične in komunikacijske inštalacije41367136
Skupaj obvezni moduli581156
Izbirni moduli: sistemski elektroenergetik
NELINačrtovanje električnih inštalacij41367136
POTEPogonska tehnika51367136
EENSElektroenergetski sistemi41367136
PPEEPridobivanje in pretvarjanje električne energije41367136
Skupaj izbirni28544
Skupaj B – Sistemski elektroenergetik861700
Izbirni moduli: sistemski elektronik-avtomatik
REGURegulacije41367136
MIPNMikroprocesorske naprave51367136
AVTPAvtomatizirani postroji41367136
OIPPObdelava in prenos podatkov41367136
Skupaj izbirni strokovni moduli28544
Skupaj B 861700
Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli
PRAPraktični pouk10217081127480
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcih
830412
D – Interesne dejavnosti
IDEInteresne dejavnosti1203.1251002.5800.593755214352
E – Odprti kurikulum
TEIMTehnologije in materiali270470
MTEHMatematika za tehnike31006100
FTEHFizika za tehnike0.514133345
EVINElektronska vezja in naprave41367136
STELSodobne tehnologije v elektrotehniki255355
ŠPIŠport izbirno0.514114
Skupaj E24420

Predmetniki: elektrotehnik

S klikom na povezavo pri številu ur si lahko ogledate minimalne standarde, pravila ocenjevanja in druge dogovore strokovnih aktivov učiteljev pri predmetih.

A - splošnoizobraževalni predmetiProgramske enote1. letnik2. letnik3. letnik4. letnikVsota
SLOSlovenščina 136
136
102
102
476
MATMatematika 102
102
102
68
374
TJZTuji jezik 102
102
102
102
408
UMEUmetnost 68
68
ZGOZgodovina 102
102
GEOGeografija 68
68
SOCSociologija 68
68
FIZFizika 68
68
136
KEMKemija 68
68
ŠVZŠportna vzgoja 102
102
68
68
340
B - strokovni moduli
ITKInformatika s tehniškim komuniciranjem 136
136
IKPUporaba IKT pri poslovanju 136
136
UPNUpravljanje s programirljivimi napravami 68
102170
IOVIzdelava osnovnih vezij 204
204
PENNačrtovanje in priklopi električnih naprav34170204
EKIIzdelava električnih in komunikacijskih inštalacij 136
136
Izbirni moduli: sistemski elektroenergetik
NEINačrtovanje električnih inštalacij 156
156
POTPogonska tehnika156156
UPRUporaba regulacij156156
DESDelovanje elektroenergetskih sistemov156156
PPEProizvodnja in prenos električne energije 156
156
Izbirni moduli: sistemski elektronik/operater avtomatiziranih postrojev
UMNUporaba mikroprocesorskih naprav 156
156
PZIPrenos in zapis informacij 156
156
VROVzdrževanje računalniške opreme 156
156
ZOPZajemanje in obdelava procesnih veličin 156
156
UPRUporaba regulacij156156
C - Odprti kurikulum
KTEKemija za tehnike 68
68
MTEMatematika za tehnike 34
51
85
FTEFizika za tehnike 51
51
EVNElektronska vezja in naprave136136
EELElektronski elementi 68
68
136
RVP*Računalniško vodenje procesov 136
136
NAP**Načrtovanje avtomatiziranih postrojev 136
136
SKUPAJ A + B + C *
1122
1156
1094
1114
4486
SKUPAJ A + B + C **
1122
1156
1114
1094
4486
Č - Praktično izobraževanje v šoli
PRAPraktični pouk170170170136646
D - Praktično usposabljanje pri delodajalcu
PUDPraktično usposabljanje z delom152152
E - Interesne dejavnosti
IDEInteresne dejavnosti119967166352