Išči ...

Vegova – sodobna, ustvarjalna, uspešna

Vegova zunanjost

VEGOVA Ljubljana je znana in uveljavljena 4-letna strokovna gimnazija in srednja strokovna šola, ki nudi dijakom ob splošno izobraževalnih tudi elektrotehniško in računalniško znanje in jih pripravlja na nadaljnji študij na višješolskih,  visokošolskih in univerzitetnih programih oz. usposablja tudi za poklic in zaposlitev po končani srednji šoli.

Dijaki in dijakinje se lahko izobražujejo v treh programih:

  • elektrotehnik
  • tehnik računalništva
  • tehniška gimnazija

Elektrotehniki in tehniki računalništva šolanje na naši šoli zaključijo s poklicno maturo, gimnazijci pa s splošno maturo.

Pouk je organiziran v eni, dopoldanski izmeni z glavnim odmorom po 4. šolski uri.

Šolo obiskuje okoli 900 dijakov in dijakinj, zanje pa skrbi približno 90 zaposlenih.

Naša šola je izrazito razvojno usmerjena, zato sodelujemo s profesorji in asistenti na univerzah v Ljubljani in Novi Gorici, s podjetji, drugimi slovenskimi in tujimi partnerji v različnih razvojnih projektih, pri raziskovalnih nalogah dijakov idr. Tutorstvo in mentorstvo učiteljev omogoča dijakom boljši osebnostni in karierni razvoj, jim nudi oporo in spremljanje na obšolskih dejavnostih (tabori, mednarodne izmenjave).

Razvijamo raziskovalno dejavnost, medijsko in strokovno pismenost v slovenskem in tujem jeziku (tuji součitelj angleščine), medkulturno kompetenco, tolerantnost. Dijakom omogočamo usposabljanje v realnem delovnem okolju doma in na tujem.

Šolsko poslopje je prostorno (klet, pritličje, prvo in drugo nadstropje), ob njem stoji prenovljena najstarejša slovenska šolska telovadnica s športnim igriščem in parkiriščem za zaposlene. Splošnoizobraževalnim predmetom in strokovnim modulom (teorija) je na voljo 27 učilnic, 14 je prostorov za laboratorijske vaje in prakso. Dijakom je za izposojo knjig, šolsko delo in druženje na voljo prostorna knjižnica. Za raziskovalno delo pa lahko uporabljajo raziskovalni laboratorij.

Poslanstvo naše šole temelji na tradiciji nekdanje realke oz. realne gimnazije, ki je v sedanji zgradbi na Vegovi ulici začela delovati daljnega leta 1874. Ponosni na svoje korenine in dosežke poskušamo danes še oplemeniti, kar so dosegle prejšnje generacije učiteljev in dijakov, zato se trudimo slediti smernicam sodobnega tehnološkega napredka in z radovednostjo gledati v prihodnost.

Ravnateljev nagovor

Ravnatelj dr. Uroš Breskvar

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki!

Vsakič, ko se lotevamo nečesa novega, si je dobro zastaviti določene cilje. Ti so lahko visoki ali nizki, dosegljivi ali nedosegljivi. Kakšne cilje si boste na Vegovi postavili vi?

Živimo v času hitrega razvoja tehnike. Starejši, kot smo, težje sledimo tako hitremu napredku.

Dijakinje in dijaki, ste v letih, ko se veliko pričakuje od vas. Naučiti se morate vsega tistega, kar vam bo kasneje koristilo v življenju. Počasi se že srečujete s svetom odraslih, saj ste ravno v pravih letih za prve ljubezni, nabiranje prvih delovnih izkušenj, dokazovanje, da ste samostojni, odgovorni. Ni vam lahko, saj lahko vaše odločitve vplivajo na nadaljnji potek vašega življenja. Učitelji smo tukaj zato, da vam pri tem pomagamo.

Moj cilj kot ravnatelja Vegove je, da vam po svojih najboljših močeh pomagam pri doseganju zastavljenih ciljev.

Jaz sem nekaj posebnega, tako kot še 7.5 milijarde ljudi na tem svetu. Ne bojte si zastaviti visokih ciljev in stopite iz povprečja.

Ravnatelj dr. Uroš Breskvar

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
e-pošta: uprava@vegova.si

Koledar