Šolske publikacije

Šola je ustvarjalen življenjski prostor, v katerem se marsikaj dogaja, zato je prav, da poskušamo sproti beležiti vsakdanje zanimivosti in ohranjati pričevalce naše zgodbe.

V nadaljevanju si lahko ogledate obvezne letne publikacije in priložnostna gradiva, nastala med najrazličnejšimi šolskimi in obšolskimi dejavnostmi. Med njimi imajo posebno mesto tudi jubilejne izdaje, ki predstavljajo mejnike našega obstoja in razvoja.

Obvezne letne publikacije

V novo šolsko leto

naslovnica publikacijeV novo šolsko leto je obvezna letna publikacija, ki je dijakom in staršem na voljo ob začetku šolskega leta. V njej najdejo vse najpomembnejše podatke in vsebino, ki zaznamujejo in usmerjajo delo in življenje na šoli v tekočem šolskem letu, npr.: organizacija pouka, predmetniki, šolska pravila, šolski koledar, učitelji in drugi strokovni delavci …

Prenesi si publikacijo v pdf zapisu

 

 

Šolska kronika

Vegova šolska kronika naslovnicaŠolska kronika spada med zakonsko predpisane dokumente šole in se mora trajno hraniti. Je vir, ki naj bi verodostojno, kompleksno in kronološko predstavil življenje na šoli in v povezavi z njo v določenem času in prostoru. Takšna šolska kronika ima pomembno uporabno vrednost za raziskovanje zgodovine šole in bo postala dokument dejanskega zgodovinskega spomina – kulturne dediščine.

Na naši šoli se šolska kronika sistematično zapisuje od šolskega leta 1996/97 (kronistka Alenka Zorko), in to ves čas v elektronski obliki, ki jo dopolnjuje še tiskana izdaja. Ta se hrani v šolski knjižnici oz. zbornici in šolskem arhivu. V njej so zbrani številni podatki (o učiteljih vsakoletnega učiteljskega zbora in drugih delavcih šole, oddelkih, učilnicah, bibliografiji delavcev šole, o organizaciji pouka, malici, maturitetnih rezultatih, krožkih idr.) in zapisi pomembnih dogodkov (konference, srečanja, govorilne ure, roditeljski sestanki, splošna in poklicna matura, šolske in obšolske dejavnosti, npr. ekskurzije, športni dnevi, krst prvošolcev, tekmovanja, razstave, mednarodne izmenjave dijakov in učiteljev ipd.).

Priložnostne publikacije

Jubilejne šolske publikacije

Kako je potekalo izobraževanje na Vegovi, kdo in kaj vse ga je zaznamovalo, izpričujejo tudi šolske jubilejne publikacije.

Ljubljanska realka skozi čas 1852–1945

Magda Prevc, Ljubljanska realka skozi čas 1852–1945. 2. natis. Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija, Ljubljana 2010. (150 izvodov)

Knjigo lahko naročite (naročilnica v formatu pdf) in prejeli jo boste po pošti.

 

 

Vegovci vegovcem

Vegovci vegovcem. Zbornik ob 50-letnici Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana. Uredila Mojca Marn. Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Ljubljana 2010. (2000 izvodov)
Knjigo lahko naročite (naročilnica v formatu pdf) in prejeli jo boste po pošti ali pa si prenesite digitalno različico (pdf).

40 let na Vegovi

40 let na Vegovi. 1959–1999. Uredniški odbor Maja Azarov Domajnko et al. Slikovno gradivo iz arhivov šole in učiteljev. Srednja šola za elektrotehniko in  računalništvo Ljubljana, Ljubljana1999. (1200 izvodov)

 

 

 

Jubilejni zbornik

Jubilejni zbornik/Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo. Zbral in uredil uredniški odbor v sestavi Cvetka Černec et al. Oblikovanje Miroslav Šuput. Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, Ljubljana, november 1994. (300 izvodov)

Izdano ob 120-letnici dograditve poslopja ljubljanske realke, 70-letnici elektrotehniškega izobraževanja na Slovenskem in 35-letnici Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo.

Praznik šole

Ob 30-letnici samostojnega delovanja Srednje elektrotehniške šole je izšel jubilejni zbornik Praznik šole. Zbrali in uredili Magda Prevc in Darinka Štolfa.

 

Fotografije: arhiv in Z. Rovšnik. Tehnično uredil

M. Sporn. Izdala in založila Srednja elektrotehniška šola, Ljubljana, november 1989. (300 izvodov)

 

Razstava Gimnazija konstruktivno

Prenesi publikacijo v pdf zapisu

Razstava Realka integralno

Prenesi publikacijo v pdf zapisu

Šolsko glasilo

Šolsko glasilo ustvarjajo dijaki, učitelji mentorji so jim le v pomoč. Na šoli ima že dolgo tradicijo. Do leta 1992/93 se je imenovalo Elektrotehnik, od leta 1993/94 se imenuje Vegovc.


Knjiga maturantov

V Knjigi maturantov se vsako leto predstavijo četrtošolci in njihovi razredniki ob zaključku srednje šole. Je svojevrstno slovo in popotnica v nadaljnje življenje vegovcev.

Gradiva, nastala pri različnih projektih

Sodobni izobraževalni pristopi spodbujajo dijakovo ustvarjalnost ob najrazličnejših priložnostih  in v raznovrstnih oblikah. Projektni pristop in timsko delo tudi vegovcem nista tuja. Ob tem nastaja zanimivo gradivo – plakati, zborniki, raziskovalne naloge, filmi, multimedijske zgoščenke …
Predstavljamo le nekaj ponazoritev dijaških dosežkov.

Oglejte si Knjigomanija, zbornik G 1. A 2008/09 (pdf, 2,5 MB)

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
Fax: 00386 (01) 2444 360
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921

Koledar

avgust

september 2020

oktober
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
31
1
2
3
4
5
6
Events for september

1

No Events
Events for september

2

No Events
Events for september

3

No Events
Events for september

4

No Events
Events for september

5

No Events
Events for september

6

No Events
7
8
9
10
11
12
13
Events for september

7

No Events
Events for september

8

No Events
Events for september

9

No Events
Events for september

10

No Events
Events for september

11

No Events
Events for september

12

No Events
Events for september

13

No Events
14
15
16
17
18
19
20
Events for september

14

No Events
Events for september

15

No Events
Events for september

16

No Events
Events for september

17

No Events
Events for september

18

No Events
Events for september

19

No Events
Events for september

20

No Events
21
22
23
24
25
26
27
Events for september

21

No Events
Events for september

22

No Events
Events for september

23

No Events
Events for september

24

No Events
Events for september

25

No Events
Events for september

26

No Events
Events for september

27

No Events
28
29
30
1
2
3
4
Events for september

28

No Events
Events for september

29

No Events
Events for september

30

No Events