Pogovorne ure

Skupne pogovorne ure

V času od 17.00 do 18.30 (termin se lahko izjemoma tudi spremeni) lahko starši oz. dijaki in starši obiščejo več učiteljev oz. strokovnih delavcev, saj smo takrat prisotni vsi pedagoški delavci.

Skupne pogovorne ure so namenjene individualnim pogovorom staršev in dijakov s pedagoškimi delavci šole.

V šolskem letu 2019/20 načrtujemo naslednje skupne pogovorne ure:

  1. skupne pogovorne ure, 12. 11. 2019
  2. skupne pogovorne ure, 16. 1. 2020
  3. skupne pogovorne ure, 12. 2. 2020
  4. skupne pogovorne ure, 19. 3. 2020
  5. skupne pogovorne ure, 20. 4. 2020

 

Tedenske pogovorne ure za dijake, starše in udeležence izobraževanja odraslih

Tedenske pogovorne ure (vsak učitelj ima vsak teden po dve) so namenjene dijakom, staršem in udeležencem izobraževanja odraslih.

Zaradi spremembe urnika se lahko razpored pogovornih ur tudi spremeni, zato bodite pozorni na datum zadnje spremembe.

Prosimo vas, da svoj prihod vsaj en dan prej najavite posameznemu učitelju oz. strokovnemu delavcu po e-pošti.

* Velja od 2. 9. 2019 dalje

Razpored tedenskih pogovornih ur je v pripravi.