Išči ...

Postopek vpisa

Za šolsko leto 2021/22 je na naši šoli razpisanih:

  • 112 mest za program tehnik računalništva
  • 84 mest za program elektrotehnik
  • 56 mest za tehniško gimnazijo

Pravilnik o vpisu v srednje šole med drugim določa postopek izbire kandidatov v primeru omejitve vpisa. Pretekle omejitve vpisa in vse pomembne datume vpisa najdete spodaj.

Če bo prijavljenih kandidatov manj, kot je razpisanih mest, bodo k vpisu vabljeni vsi kandidati v 1. krogu. Če pa bo število prijavljenih presegalo razpisana mesta, bo MIZŠ na predlog šole odobrilo omejitev vpisa, izbirni postopek pa bo zato potekal v dveh krogih. V prvem bodo izbrani učenci zasedli 90 % razpisanih mest, v drugem krogu pa bodo kandidirali za preostalih 10 % mest.

Pri izbiri kandidatov se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom lahko kandidat dobi največ 175 točk. Več o postopku vpisa lahko izveste na spletni strani MIZŠ.

 

Stanje prijav na začetku in po koncu prenosov prijav za šol. leto 2021/22:

ProgramRazpisana mestaŠtevilo prijav do 2. 4. 2021Število prijav do 22. 4. 2021 - končno stanje
elektrotehnik8472103
tehnik računalništva112181137
tehniška gimnazija567970

Nova merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa

Letošnja merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa so spremenjena. V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več kandidatov z istim številom točk, se bo izbira med njimi opravila na podlagi seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen 7., 8. in 9. razreda slovenščina (italijanščina ali madžarščina kot materni jezik), matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom teh predmetov lahko kandidat pridobi največ 45 točk.

Postopek evidentiranja in vpis

Vpisni koledar za šolsko leto 2021/2022

DatumAktivnost
do 2. 4. 2021Rok za oddajo prijav za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2021/22
9. 4. 2021Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ in šole)
do 22. 4. 2021Morebiten prenos prijav za vpis v SŠ
25. 5. 2021Zadnji rok za prijave za kandidate, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik, in kandidate, ki OŠ zaključujejo v tujini
27. 5. 2021Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa (spletna stran MIZŠ in šole)
do 4. 6. 2021Obveščanje kandidatov o poteku vpisa
16.–21. 6. 2021Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka
21. 6. 2021 do 15. ureObjava rezultatov in spodnjih mej 1. kroga vpisa (spletna stran MIZŠ in šole)
do 24. 6. 2021 do 15. urePrijava neizbranih kandidatov v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka
do 29. 6. 2021 do 15. ureObjava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 30. 6. 2021 do 14. ureVpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu
do 1. 7. 2021 do 15. ureObjava še prostih mest za vpis
do 31. 8. 2021Prijava in vpis dijakov na še prosta mesta, vpis ponavljalcev

 

Omejitev vpisa – podatki za pretekla leta

 

Šolsko leto/ProgramTehniška gimnazijaTehnik računalništvaElektrotehnik
2020/2021 1. krog128 točk136 točk120 točk
2020/2021 2. krog127 točk133 točk119 točk
2019/2020 1. krogbrez omejitve133 točk112 točk
2019/2020 2. krogzapolnjeno125 točk108 točk
2018/2019 1. krogzapolnjeno135 točkbrez omejitve
2018/2019 2. krogni bilo prostih mest129 točkzapolnjeno
2017/2018 1. krogzapolnjenozapolnjenobrez omejitve
2017/2018 2. krogni bilo prostih mestni bilo prostih mestni bilo prostih mest
2016/2017 1. krogzapolnjeno128 točkbrez omejitve
2016/2017 2. krogni bilo prostih mest123 točkbrez omejitve
2015/2016 1. krogzapolnjeno130 točkbrez omejitve
2015/2016 2. krogni bilo prostih mest123 točkbrez omejitve
2014/2015 1. krogbrez omejitvezapolnjenobrez omejitve
2014/2015 2. krogbrez omejitveni bilo prostih mestbrez omejitve
2013/2014 1. krogbrez omejitvezapolnjenozapolnjeno
2013/2014 2. krogbrez omejitveni bilo prostih mestni bilo prostih mest
2012/2013 1. krogbrez omejitve121 točkbrez omejitve
2012/2013 2. krogbrez omejitve116 točkbrez omejitve

Informacije o vpisu

Posreduje šolska svetovalna služba:

Maja Pezdir, el. pošta: maja.pezdir@vegova.si, tel. (01) 2444 370

Maja Cukon, el. pošta: maja.cukon@vegova.si, tel. (01) 2444 374

Maja Korber, el. pošta: maja.korber@vegova.si, tel. (01) 2444 374

Elektronski naslov za prenos prijavnic za vpis v 1. Letnik: prenos@vegova.si

KONTAKT

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921