Postopek vpisa

Za šolsko leto 2024/25 je na naši šoli razpisanih:

  • 112 mest za program tehnik računalništva
  • 84 mest za program elektrotehnik
  • 56 mest za tehniško gimnazijo

Pravilnik o vpisu v srednje šole med drugim določa postopek izbire kandidatov v primeru omejitve vpisa. Pretekle omejitve vpisa in vse pomembne datume vpisa najdete spodaj.

Če bo prijavljenih kandidatov manj, kot je razpisanih mest, bodo k vpisu vabljeni vsi kandidati v 1. krogu. Če pa bo število prijavljenih presegalo razpisana mesta, bo MIZŠ na predlog šole odobrilo omejitev vpisa, izbirni postopek pa bo zato potekal v dveh krogih. V prvem bodo izbrani učenci zasedli 90 % razpisanih mest, v drugem krogu pa bodo kandidirali za preostalih 10 % mest.

Pri izbiri kandidatov se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom lahko kandidat dobi največ 175 točk. Več o postopku vpisa lahko izveste na spletni strani MIZŠ.

Vpisni koledar za šolsko leto 2024/2025

DatumAktivnost
do 2. 4. 2024Rok za oddajo prijav za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2023/24
8. 4. 2024Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ in šole)
do 23. 4. 2024Morebiten prenos prijav za vpis v SŠ (osebno ali na daljavo)
16. 5. 2024Zadnji rok za prijave za kandidate, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik, ter kandidate, ki OŠ zaključujejo v tujini
24. – 29. 5. 2024Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa (spletna stran MIZŠ in šole)
do 29. 5. 2024Obveščanje kandidatov o poteku vpisa
17. – 21. 6. 2024Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka
21. 6. 2024 do 16. ureObjava rezultatov in spodnjih mej 1. kroga vpisa (spletna stran MIZŠ in šole)
do 26. 6. 2024 do 15. urePrijava neizbranih kandidatov v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka
do 2. 7. 2024 do 15. ureObjava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 3. 7. 2024 do 14. ureVpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu
do 4. 7. 2024 do 15. ureObjava še prostih mest za vpis
do 30. 8. 2024Prijava in vpis dijakov na še prosta mesta, vpis ponavljalcev

Omejitev vpisa – podatki za pretekla leta

Šolsko leto/ProgramTehniška gimnazijaTehnik računalništvaElektrotehnik
2023/2024 1. krog163 točk139 točk134 točk
2023/2024 2. krog159 točk133 točk130 točk
2022/2023 1. krog160 točk151 točk130 točk
2022/2023 2. krog158 točk150 točk140 točk

Informacije o vpisu

Program: tehnik računalništva

Katarina Kotnik Ivačič, uni.dipl.ped. in prof. soc., katarina.kotnik@vegova.si
Ajda Bivic, Ajda Bivic, univ. dipl. ped., mag. inkl. ped., ajda.bivic@vegova.si
Telefon: 01/2444 365, 041 445 023

Program: tehniška gimnazija

Sanja Ćorić, mag. psih., sanja.coric@vegova.si
Ronja Pušnik, uni. dipl. soc. ped, ronja.pusnik@vegova.si
Telefon: 01/2444 374

Program: elektrotehnik

Maja Pezdir, univ. dipl. psih., maja.pezdir@vegova.si 
Ronja Pušnik, uni. dipl. soc. ped, ronja.pusnik@vegova.si
Telefon: 01/2444 370