Postopek vpisa

Za šolsko leto 2023/24 je na naši šoli razpisanih:

  • 112 mest za program tehnik računalništva
  • 84 mest za program elektrotehnik
  • 56 mest za tehniško gimnazijo

Pravilnik o vpisu v srednje šole med drugim določa postopek izbire kandidatov v primeru omejitve vpisa. Pretekle omejitve vpisa in vse pomembne datume vpisa najdete spodaj.

Če bo prijavljenih kandidatov manj, kot je razpisanih mest, bodo k vpisu vabljeni vsi kandidati v 1. krogu. Če pa bo število prijavljenih presegalo razpisana mesta, bo MIZŠ na predlog šole odobrilo omejitev vpisa, izbirni postopek pa bo zato potekal v dveh krogih. V prvem bodo izbrani učenci zasedli 90 % razpisanih mest, v drugem krogu pa bodo kandidirali za preostalih 10 % mest.

Pri izbiri kandidatov se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom lahko kandidat dobi največ 175 točk. Več o postopku vpisa lahko izveste na spletni strani MIZŠ.

 

Vpisni koledar za šolsko leto 2023/2024

 

DatumAktivnost
do 3. 4. 2023Rok za oddajo prijav za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2023/24
7. 4. 2023Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ in šole)
do 24. 4. 2023Morebiten prenos prijav za vpis v SŠ (osebno ali na daljavo)
16. 5. 2023Zadnji rok za prijave za kandidate, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik, ter kandidate, ki OŠ zaključujejo v tujini
24. - 29. 5. 2023Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa (spletna stran MIZŠ in šole)
do 2. 6. 2023Obveščanje kandidatov o poteku vpisa
16. - 21. 6. 2023Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka
21. 6. 2023 do 16. ureObjava rezultatov in spodnjih mej 1. kroga vpisa (spletna stran MIZŠ in šole)
do 23. 6. 2023 do 15. urePrijava neizbranih kandidatov v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka
do 29. 6. 2023 do 15. ureObjava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 30. 6. 2023 do 14. ureVpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu
do 3. 7. 2023 do 15. ureObjava še prostih mest za vpis
do 31. 8. 2023Prijava in vpis dijakov na še prosta mesta, vpis ponavljalcev

 

Omejitev vpisa – podatki za pretekla leta

 

Šolsko leto/ProgramTehniška gimnazijaTehnik računalništvaElektrotehnik
2022/2023 1. krog160 točk151 točk130 točk
2022/2023 2. krog158 točk150 točk140 točk
2021/2022 1. krog158 točk147 točk128 točk
2021/2022 2. krog157 točk150 točk144 točk

Informacije o vpisu

Maja Pezdir, el. pošta: maja.pezdir@vegova.si, tel. (01) 2444 370

Katarina Kotnik Ivačič, el. pošta: katarina.kotnik@vegova.si, tel. (01) 2444 374

Sanja Ćorić, el. pošta: sanja.coric@vegova.si, tel. (01) 2444 374

KONTAKT

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
e-pošta: uprava@vegova.si