Išči ...

Knjižnica

Osrednji prostor šolske knjižnice v prvem nadstropju zavzema čitalnica, ki je namenjena branju, učenju, druženju, občasno tu potekajo tudi druge dejavnosti, kot so npr. priložnostne razstave, predavanja, konference, okrogle mize, šolske prireditve in tudi pouk.

V šolski knjižnici je za izposojo na voljo več kot 22.000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva, ki je urejeno po sistemu UDK. Gradivo se računalniško obdeluje in izposoja s pomočjo črtne kode s programom Šolska knjižnica.

Vabimo vas, da spremljate mesečne novosti v šolski knjižnici.

Članstvo, izposojo in pravila vedenja v šolski knjižnici ureja knjižnični red.

Urnik

Zaradi prehoda na COBISS bo knjižnica občasno dalj časa zaprta. Zaradi higienskih ukrepov velja poseben knjižnični red.

Hvala za razumevanje.

Izposoja: ponedeljek-petek od 7.00 do 9.00 in od 10.45 do 15.00, ob sredah do 17.00

Čitalnica: ponedeljek-petek od 7.00 do 9.00 in od 10.45 do 15.00, ob sredah do 17.00

Učbeniški sklad: po dogovoru

 

HIGIENSKI UKREPI V ŠOLSKI KNJIŽNICI ZA PREPREČEVANJE BOLEZNI COVID-19 

  • V knjižnico naj vstopajo le zdravi dijaki in zaposleni.
  • Pred vstopom si namestite masko, ob vstopu pa razkužite roke. Uporaba maske v knjižnici je obvezna.
  • Upoštevajte varnostno razdaljo 1,5 m.
  • Zaradi zagotavljanja higienskih standardov žal prosti dostop do knjig ni možen. Knjižničarkam svoje želje sporočite vnaprej osebno, po telefonu (01) 2444 373ali po elektronski pošti dekleva@vegova.si ali lea.koler@vegova.si.
  • Knjige vračate na za to predviden prostor v knjižnici. Knjige morajo ostati v karanteni tri dni.
  • Uporabniki, ki želijo uporabljati čitalnico, o tem ob vstopu v knjižnico obvestijo knjižničarko, ki jih napoti k prosti mizi. Pri eni mizi lahko sedi le en uporabnik. Po uporabi je mesto potrebno razkužiti. Glede na priporočila NIJZ je število uporabnikov omejeno, zato je v knjižnici naenkrat lahko le 7 uporabnikov.

 

Vljudno vas prosiva za potrpljenje in razumevanje.

Vodja šolske knjižnice: Nina Dekleva
Vodja učbeniškega sklada: Lea Koler

 

Povzeto po navodilih NIJZ: HIGIENSKI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE S SARS-CoV-2 V KNJIŽNICAH, ČITALNICAH IN ARHIVIH,

Kontakt

URADNE URE V ČASU POČITNIC

13. in 15. 7. 2021 od 10. do 12. ure
3., 5., 10. in 12. 8. 2021 od 10. do 12. ure
Pozvonite pri zadnjih vratih na dvorišču in se oglasite v tajništvu ali računovodstvu šole (1. nadstropje).
 

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
Fax: 00386 (01) 2444 360
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921

Koledar