Knjižnica

Osrednji prostor šolske knjižnice v prvem nadstropju zavzema čitalnica, ki je namenjena branju, učenju, druženju, občasno tu potekajo tudi druge dejavnosti, kot so npr. priložnostne razstave, predavanja, konference, okrogle mize, šolske prireditve in tudi pouk.

V šolski knjižnici je za izposojo na voljo več kot 22.000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva, ki je urejeno po sistemu UDK. Gradivo se računalniško obdeluje in izposoja s pomočjo črtne kode s programom COBISS.

Vabimo vas, da spremljate mesečne novosti v šolski knjižnici.

Članstvo, izposojo in pravila vedenja v šolski knjižnici ureja knjižnični red.

Delovni čas:

Izposoja: ponedeljek-petek od 7.00 do 9.00 in od 10.45 do 15.00

Čitalnica: ponedeljek-petek od 7.00 do 9.00 in od 10.45 do 15.00

Učbeniški sklad: po dogovoru

Povezava do lokalnega Vegova kataloga: COBISS

Vodja šolske knjižnice: Nina Dekleva
Vodja učbeniškega sklada: Lea Koler