Knjižnica

Osrednji prostor šolske knjižnice v prvem nadstropju zavzema čitalnica, ki je namenjena branju, učenju, druženju, občasno tu potekajo tudi druge dejavnosti, kot so npr. priložnostne razstave, predavanja, konference, okrogle mize, šolske prireditve in tudi pouk.

V šolski knjižnici je za izposojo na voljo več kot 22.000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva, ki je urejeno po sistemu UDK. Gradivo se računalniško obdeluje in izposoja s pomočjo črtne kode s programom Šolska knjižnica.

Vabimo vas, da spremljate mesečne novosti v šolski knjižnici.

Članstvo, izposojo in pravila vedenja v šolski knjižnici ureja knjižnični red.

Urnik

Zaradi prehoda na COBISS bo knjižnica občasno dalj časa zaprta. Zaradi higienskih ukrepov velja poseben knjižnični red.

Hvala za razumevanje.

Delovni čas:

Izposoja: ponedeljek-petek od 7.00 do 9.00 in od 10.45 do 15.00

Čitalnica: ponedeljek-petek od 7.00 do 9.00 in od 10.45 do 15.00

 

Učbeniški sklad: po dogovoru

Povezava do lokalnega Vegova kataloga: COBISS

HIGIENSKI UKREPI V ŠOLSKI KNJIŽNICI ZA PREPREČEVANJE BOLEZNI COVID-19 

  • V knjižnico naj vstopajo le zdravi dijaki in zaposleni.
  • Pred vstopom si namestite masko, ob vstopu pa razkužite roke. Uporaba maske v knjižnici je obvezna.
  • Upoštevajte varnostno razdaljo 1,5 m.
  • Zaradi zagotavljanja higienskih standardov žal prosti dostop do knjig ni možen. Knjižničarkam svoje želje sporočite vnaprej osebno, po telefonu (01) 2444 373 ali po elektronski pošti nina.dekleva@vegova.si ali lea.koler@vegova.si.
  • Knjige vračate na za to predviden prostor v knjižnici. Knjige morajo ostati v karanteni tri dni.
  • Uporabniki, ki želijo uporabljati čitalnico, o tem ob vstopu v knjižnico obvestijo knjižničarko, ki jih napoti k prosti mizi. Pri eni mizi lahko sedi le en uporabnik. Po uporabi je mesto potrebno razkužiti. Glede na priporočila NIJZ je število uporabnikov omejeno, zato je v knjižnici naenkrat lahko le 7 uporabnikov.

 

Vljudno vas prosiva za potrpljenje in razumevanje.

Vodja šolske knjižnice: Nina Dekleva
Vodja učbeniškega sklada: Lea Koler

 

Povzeto po navodilih NIJZ: HIGIENSKI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE S SARS-CoV-2 V KNJIŽNICAH, ČITALNICAH IN ARHIVIH,

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
e-pošta: uprava@vegova.si

Koledar