Predmetnik

Program SSI – Tehnik računalništva

Tehnik računalništva je program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI), ki traja 4 leta. Tehniki računalništva se usposobijo za reševanje tehničnih problemov. Spoznajo osnovne elemente programske opreme, pravilno in varno rabo računalniških orodij in naprav, pravila za pisanje programov in osnovna znanja o sintaksi in semantiki pri pisanju programov, instrumente in metode za merjenje komunikacijskih inštalacij, poznajo delovanje elementov računalniških sistemov, njihovo uporabo in vzdrževanje, usposobijo se za upravljanje z informacijsko opremo, pridobijo sposobnost nameščanja in vzdrževanja spletnih storitev, obvladajo metode organizacije podatkov in njihovo učinkovito uporabo, usposobijo se za delo s strojno in programsko opremo, ki podpira multimedijske sisteme. Izdelujejo samostojne projektne naloge. Učijo se podjetniškega razmišljanja. Uporabljajo strokovno terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku.

Poklicne usmeritve

Program tehnik računalništva omogoča več poklicnih usmeritev. Po opravljenem 2. letniku se dijaki lahko odločijo za eno izmed naslednjih poklicnih usmeritev:

  • koder algoritmov/izdelovalec spletnih strani
  • skrbnik informacijskih sistemov/skrbnik komunikacijskih sistemov

Izobraževalni program tehnik računalništva se zaključi s poklicno maturo.

Predmetnik program SSI – Tehnik računalništva [1. letnik]

A – splošnoizobraževalni predmeti1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Kreditne točkeProgram
Programske enotešt. ur na
teden/leto
št. ur na
teden/leto
št. ur na
teden/leto
št. ur na
teden/leto
SLOSlovenščina4/1403/934/1244/13224487
MATMatematika4/1404/1243/932/6619383
TJZTuji jezik3/1053/934/1243/9920417
UMEUmetnost2/70368
ZGOZgodovina2/621/315102
GEOGeografija2/70368
PSIPsihologija2/66366
FIZFizika2/622/626136
KEMKemija2/70368
ŠVZŠportna vzgoja3/1053/932,5/77,52/6614340
SKUPAJ A1002137
B – strokovni moduli
URAČUvod v računalništvo4/1408140
SPOPStrojna in programska oprema4/1408140
SPLESpletne aplikacije3/932/669151
VARNVarnost in zaščita v informatiki4/628140
RKM1Računalniške komunikacije in omrežja5/1559155
OSPROsnove programiranja5/1755/15515332
UPRPUpravljanje s podatki4/1244/13212248
RAPSRačunalniški produkti in storitve5/1658153
Skupaj obvezni moduli771459
Izbirni moduli: koder
PRAPProgramiranje aplikacij4/1327124
Izbirni moduli: skrbnik
RKM2Računalniška omrežja in storitve4/1327124
Skupaj izbirni strokovni moduli7124
Skupaj B – koder algoritmov/izdelovalec spletnih strani/skrbnik kom./inf. sistemov841583
C – Praktično izobraževanje v šoli
PRAPraktični pouk4/1404/1243/935/16530480
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcih
PUDPraktično usposabljanje z delom15215212304
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
ADAktivno državljanstvo35352
IDEInteresne dejavnosti120103454915
C – Odprti kurikul
MTEHMatematika za tehnike2/664
IOTInternet stvari2/623/939
ODITOsnove digitalne tehnike3/936
ELKEElektrokemija1,5/46,53
FTEHFizika za tehnike1,5/49,53
Skupaj E25420

Predmetnik program SSI – Tehnik računalništva [2. – 4. letnik]

A – splošnoizobraževalni predmeti1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Kreditne točkeProgram
Programske enotešt. ur na
teden/leto
št. ur na
teden/leto
št. ur na
teden/leto
št. ur na
teden/leto
SLOSlovenščina4/1404/1403/933/9924487
MATMatematika3/1053/1053/1022/6619383
TJZTuji jezik3/1053/1054/1243/9920417
UMEUmetnost2/70368
ZGOZgodovina3/1055102
GEOGeografija2/70368
PSIPsihologija2/66366
FIZFizika2/702/626136
KEMKemija2/70368
ŠVZŠportna vzgoja3/1053/1052/622/6614340
SKUPAJ A1002137
B – strokovni moduli
IKTInformatika s tehniškim komuniciranjem4/1408136
IKPUporaba IKT pri poslovanju4/1408136
UPNUpravljanje s programirljivimi napravami5/1709170
VSOVzdrževanje informacijske strojne opreme4/1408136
VPOVzdrževanje informacijske programske opreme1/353/1059136
EKIIzdelava elek- tričnih in komunikacijskih inštalacij2/702/7015136
VOSVzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov4/12412136
NSANačrtovanje in razvoj spletnih aplikacij5,5/1818176
PPBNačrtovanje in postavitev podatkovnih baz4/1248136
Skupaj obvezni moduli641298
Izbirni moduli: koder
RPANačrtovanje in razvoj programskih aplikacij5/1558156
NPBNapredna uporaba podatkovnih baz4,5/1488156
RAORačunalniško oblikovanje4,5/1488156
Izbirni moduli: skrbnik
OMTRačunalniška omrežja in storitve5/1558156
IKSUpravljanje IK-sistemov4,5/1488156
UPOUpravljanje z informacijsko programsko opremo4,5/1488156
Skupaj izbirni strokovni moduli24468
Skupaj B – koder algoritmov/izdelovalec spletnih strani/skrbnik kom./inf. sistemov881700
C – Praktično izobraževanje v šoli
PRAPraktični pouk5/1405/1244/935/16530640
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcih
PUDPraktično usposabljanje z delom1528152
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
ADAktivno državljanstvo35352
IDEInteresne dejavnosti120103454915
C – Odprti kurikul
KTEKemija za tehnike2/703
MTEMatematika za tehnike1/351,5/494
OVEObnovljivi viri energije2/623
NIKNačrtovanje in izgradnja komunikacijskih omrežij1/331
FTEFizika za tehnike1,5/492
RVPRačunalniško vodenje procesov3/933/938
FTEDigitalna tehnika3/1054
Skupaj E25420