Predmetnik: tehnik računalništva

Tehnik računalništva

Tehnik računalništva je program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI), ki traja 4 leta. Tehniki računalništva se usposobijo za reševanje tehničnih problemov. Spoznajo osnovne elemente programske opreme, pravilno in varno rabo računalniških orodij in naprav, pravila za pisanje programov in osnovna znanja o sintaksi in semantiki pri pisanju programov, instrumente in metode za merjenje komunikacijskih inštalacij, poznajo delovanje elementov računalniških sistemov, njihovo uporabo in vzdrževanje, usposobijo se za upravljanje z informacijsko opremo, pridobijo sposobnost nameščanja in vzdrževanja spletnih storitev, obvladajo metode organizacije podatkov in njihovo učinkovito uporabo, usposobijo se za delo s strojno in programsko opremo, ki podpira multimedijske sisteme. Izdelujejo samostojne projektne naloge. Učijo se podjetniškega razmišljanja. Uporabljajo strokovno terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku.

Poklicne usmeritve

Program tehnik računalništva omogoča več poklicnih usmeritev. Po opravljenem 2. letniku se dijaki lahko odločijo za eno izmed naslednjih poklicnih usmeritev:

  • koder algoritmov/izdelovalec spletnih strani
  • skrbnik informacijskih sistemov/skrbnik komunikacijskih sistemov

Izobraževalni program tehnik računalništva se zaključi s poklicno maturo.

Predmetnik: tehnik računalništva

S klikom na povezavo pri številu ur si lahko ogledate minimalne standarde, pravila ocenjevanja in druge dogovore strokovnih aktivov učiteljev pri predmetih.

A - splošnoizobraževalni predmetiProgramske enote1. letnik2. letnik3. letnik4. letnikVsota
SLOSlovenščina 136
136
102
102
476
ANGTuji jezik 102
102
102
102
408
MATMatematika 102
102
102
68>374
UMEUmetnost 68
68
ZGOZgodovina 102
102
GEOGeografija 68
68
SOCSociologija 68
68
FIZFizika 68
68
136
KEMKemija 68
68
ŠVZŠportna vzgoja 102
102
68
68
340
B - strokovni moduli
IKTInformatika s tehniškim komuniciranjem 136
136
IKPUporaba IKT pri poslovanju 136
68136
UPNUpravljanje s programirljivimi napravami 170
170
VSOVzdrževanje informacijske strojne opreme136136
VPOVzdrževanje informacijske programske opreme34102136
EKIIzdelava električnih in kumunikacijskih inštalacij 68
68
136
VOSVzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov 136
136
NSANačrtovanje in razvoj spletnih aplikacij170170
PPBNačrtovanje in postavitev podatkovnih baz 136136
Izbirni moduli: koder algoritmov/izdelovalec spletnih strani
RPANačrtovanje in razvoj programskih aplikacij 156
156
NPBNapredna uporaba podatkovnih baz 156
156
RAORačunalniško oblikovanje 156
156
Izbirni moduli: skrbnik komunikacijskih sistemov/skrbnik informacijskih sistemov
OMTOprema za multimedijsko tehniko 156
156
IKSUpravljanje IK-sistemov 156
156
UPOUpravljanje z informacijsko programsko opremo156156
C - Odprti kurikul
KTEKemija za tehnike 68
68
MTEMatematika za tehnike 34
51
85
OVEObnovljivi viri energije 68
68
NIKNačrtovanje in izgradnja komunikacijskih omr. 34
34
FTEFizika za tehnike 51
51
RVPRačunalniško vodenje procesov 102
102
204
DITDigitalna tehnika 102
102
SKUPAJ A + B + C
1122
1122
1142
1128
4514
Č - Praktično izobraževanje v šoli
PRAPraktični pouk136102136374
D - Praktično usposabljanje pri delodajalcu
PUDPraktično usposabljanje z delom152152
E - Interesne dejavnosti
IDEInteresne dejavnosti119967166352