zgradba vegove šole
02Avg

Razpored popravnih izpitov – jesenski rok

Objavljamo razpored (pdf) popravnih izpitov, ki bodo potekali od 17. avgusta do 20. avgusta. Šifro ste dijaki prejeli v povratni pošti ob prijavi na izpit. V primeru nejasnosti se obrnite na razrednika.
07Jul

Rezultati 1. kroga izbirno-vpisnega postopka

Za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2020/21 imamo omejitev na vseh treh programih. Spodnje meje točk v 1. krogu po programih so naslednje: tehnik računalništva: 136 točk (12 prostih mest za 2. krog) elektrotehnik: 120 točk (8 prostih mest za 2. krog) tehniška gimnazija: 128 točk (6 prostih mest za 2. krog)
03Jul

Rezultati poklicne mature

Obveščamo vas, da boste z rezultati poklicne mature seznanjeni v šoli, in sicer v torek, 7. julija 2020, po spodnjem razporedu. Zaradi higienskih ukrepov letos ne bo skupne svečane podelitve.
02Jul

Rezultati splošne mature

Obveščamo vas, da boste z rezultati splošne mature v šoli seznanjeni v ponedeljek, 13. julija 2020, po spodnjem razporedu. Zaradi higienskih ukrepov letos ne bo skupne svečane podelitve.
29Jun

Razpored popravnih izpitov

Objavljamo razpored (pdf) popravnih izpitov, ki bodo potekali od 1. julija 3. julija. Šifro ste dijaki prejeli v povratni pošti ob prijavi na izpit. V primeru nejasnosti se obrnite na razrednika.

UČENJE NA DOMU

Navodila dijakom za učenje na domu, ki so bila podana s strani njihovih učiteljev, lahko spremljate na spletni strani nova.vegova.si

KONTAKT

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
Fax: 00386 (01) 2444 360
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921

PRIHODNOST JE NA VEGOVI

Prihodnost je na Vegovi - oglasna pasica

ZAKAJ NA VEGOVO?

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

grafika robotske roke

URESNIČI SVOJE SANJE

Elektrotehnik

 • dodatne strokovne vsebine, matematika, fizika
 • dobra priprava na študij in zaposlitev
 • sodelovanje tujega součitelja inženirja pri strokovnih predmetih (slovenski in angleški strokovni jezik)
 • poučevanje angleščine z vključevanjem tujega součitelja
 • fakultativni pouk nemščine
 • možnost opravljanja prakse z delom v tujini
 • močne povezave s podjetji in fakultetami
 • dobra priprava na študij

 

 

 

Tehniška gimnazija

 • splošni in strokovni predmeti
 • znanje, obogateno z RAČ- in ELE-modulom
 • sodelovanje tujega součitelja inženirja pri strokovnih predmetih (slovenski in angleški strokovni jezik)
 • poučevanje angleščine z vključevanjem tujega součitelja
 • izbirni predmet: astronomija
 • tutorstvo in drugačno izvajanje pouka (tabori, strokovne eskurzije, raziskovanje)
 • namestitve v tujini in izmenjava dijakov in učiteljev
 • vpetost v nacionalne in mednarodne projekte
 • močne povezave s podjetji in fakultetami
 • priprava na katerikoli študij

Tehnik računalništva

 • dodatne strokovne vsebine, matematika, fizika
 • dobra priprava na študij in zaposlitev
 • sodelovanje tujega součitelja inženirja pri strokovnih predmetih (slovenski in angleški strokovni jezik)
 • poučevanje angleščine z vključevanjem tujega součitelja
 • fakultativni pouk nemščine
 • možnost opravljanja prakse z delom v tujini
 • močne povezave s podjetji in fakultetami
 • dobra priprava na študij

 

 

Izobraževanje odraslih

Na Vegovi Ljubljana v okviru organizacijske enote MIC vodimo formalne in neformalne oblike izobraževanja. IO izvajamo individualno in v skupinah.
Zanima me!