Svet staršev

Svet staršev skrbi za uresničevanje interesa staršev v šoli, daje pobude za izboljšanje dela in sodelovanja. Na sestankih vodstvo šole in učitelji oz. drugi strokovni delavci starše seznanijo z delom na šoli in rezultati preteklega obdobja, predstavijo pa tudi letni delovni načrt, o čemer predstavniki staršev predstavijo mnenje.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek enega predstavnika,  ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu. Predstavnik na sestankih Sveta staršev posreduje sklepe in pobude z roditeljskih sestankov in poroča staršem oddelka (na roditeljskem sestanku ali po e-pošti) o vsebini in dogovorih, obravnavanih na sestanku Sveta staršev.

V šolskem letu sta organizirana najmanj dva sestanka Sveta staršev.

Če epidemiološke razmere ne dopuščajo sestanka članov Sveta staršev v šoli, lahko poteka kot videokonferenca na daljavo.

Predsednica Sveta staršev Vegove Ljubljana je gospa Adela Žigert.

Zapisniki

  1. sestanek v š. l. 2023/24 – 21.9.2023 prenesi zapisnik (pdf)
  2. sestanek v š. l. 2023/24 – 6.3.2024 prenesi zapisnik (pdf)

Poslovnik Sveta staršev (pdf)