Poklicna matura

Štiriletno šolanje po izobraževanih programih elektrotehnik in tehnik računalništva se zaključi s poklicno maturo, ki je oblika zaključnega izpita in je državni izpit.

Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo in s tem naziv poklicne izobrazbe.

Po opravljeni poklicni maturi se:

  • lahko zaposli brez nadaljnjega formalnega izobraževanja oz. usposabljanja ali
  • nadaljuje izobraževanje

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov (izpitnih enot).

Obsega skupni (1. in 2. izpitna enota) in izbirni del (3. in 4. izpitna enota):

poklicna matura shema obsega del

Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina. Različni univerzitetni programi zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov – to je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis, objavljenega na spletni strani visokošolske prijavno-informacijske službe.

Izvleček koledarja poklicne mature 2023 – zimski rok (februar 2024)

3. december 2023Oddaja vloge za odobritev teme in mentorja za četrti predmet PM
3. december 2023Rok za oddajo prijave k poklicni maturi 2023 – zimski rok
22. december 2023Četrti predmet – konzultacija
20. januar 2024Oddaja naloge za četrti predmet
22. januar 2024Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
28. januar 2024Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
1. februar 2024Slovenščina – pisni izpit
2. februar 20242. predmet – pisni izpit
5. februar 2024Matematika, angleščina – pisni izpit
6.–16. februar 2024Ustni izpiti in 4. predmet
5. marec 2024Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
8. marec 2024Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Izvleček koledarja poklicne mature 2024 – spomladanski rok

11. oktober 2023Oddaja vloge za odobritev teme in mentorja za četrti predmet PM
7. november 2023Oddaja vloge za zamenjavo teme in mentorja za četrti predmet PM
8. november 2023Sklepanje o odobritvi teme in mentorja za četrti predmet PM
15. november 2023Rok za oddajo predprijave k poklicni maturi 2024
Rok za oddajo vloge za kandidate KPP (z dokumentacijo)
10. januar 2024Četrti predmet – prva konzultacija
7. februar 2024Četrti predmet ­– druga konzultacija
6. marec 2024Četrti predmet – tretja konzultacija
30. marec 2024Rok za prijavo k poklicni maturi 2024
17. april 2024Oddaja naloge za četrti predmet
19. maj 2024Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
25. maj 2024Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
29. maj 2024Slovenščina – pisni izpit
1. junij 2024Angleščina – pisni izpit
6. junij 20242. predmet – pisni izpit
8. junij 2024Matematika – pisni izpit
10.–21. junij 2024Ustni izpiti in 4. predmet (OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 1. in 8. junija 2024.)
4. julij 2024Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
7. julij 2024Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Tajnica poklicne mature

Beti Kerin
Tel.: (01) 600 5920
e-pošta: beti.kerin@vegova.si

Kabinet za poklicno in splošno maturo, pritličje, pred učilnico 4