Tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija

Naša gimnazija je bila do 2014 vključena v projekt Prenova gimnazijskih programov.

Zato že nekaj let izvajamo pouk po prenovljenih učnih programih, ki vključujejo uvajanje kompetenc in novih strategij za doseganje boljših učnih rezultatov. Nove metode vključujejo timsko povezovanje učiteljev in dijakov, kritično mišljenje, drugačne učne strategije, povezavo maternega in tujega jezika s stroko in delo na terenu, avtentične učne situacije v podjetjih in v naravi, na mednarodnih izmenjavah, taborih, različnih projektih v tujini.

Povezujemo se s podobnimi šolami v Sloveniji in tujini, da bi dijakom nudili čim boljšo podlago za nadaljnji študij predvsem na tehniških fakultetah. Že tradicionalno se povezujemo z osnovnimi šolami v naši ožji in širši okolici. Sodelujemo tudi z Univerzo v Ljubljani, zlasti s fakultetama za elektrotehniko in računalništvo, in Univerzo v Novi Gorici.

V šolskem letu 2010/11 je bila naša gimnazija izbrana med 20 gimnazijami v Sloveniji, ki so izvajale Poskus novega izvajanja gimnazijskih programov. Ta se je izvajal na različnih gimnazijah različno. Ker si želi naša gimnazija ostati zvesta naravoslovno-tehniški usmeritvi, je naš poskus predvideval posebno skrb za omenjeni področji.

V prvem letniku se predmetnika tehniške in splošne gimnazije bistveno ne razlikujeta. Poudarjeni so le drugačno izvajanje obveznih izbirnih vsebin (tabori, projektni dnevi idr.), razvoj socialnih veščin, timsko sodelovanje med učitelji in dijaki. Že v pravem letniku se začne posebna skrb in drugačno delo z dijaki kot partnerji v izobraževalnem procesu z izbranimi učitelji – tutorji, ki skrbijo za splošni in strokovni napredek dijakov vsa štiri leta izobraževanja. Radi bi dijakom olajšali prehod v srednješolsko izobraževanje, v nadaljevanju pa jih usmerili v raziskovalno delo in pomagali pri kariernem načrtovanju.

Mednarodne izmenjave v projektih dijakom omogočajo sodelovanje z vrstniki v tujini.

V tretjem letniku dijaki lahko izberejo dodaten predmet astronomija, ki ga izvajamo pri pouku v učilnici in na terenu doma in v tujini.

V tretjem letniku se dijaku izbirnost še poveča z novima interdisciplinarnima strokovnima predmetoma (povezava med elektrotehniko in računalništvom v okviru raziskovalne dejavnosti). Raziskovanje poteka v timih dijakov in profesorjev tehniške gimnazije in fakultet z ljubljanske in novogoriške univerze. Povezanost šole, fakultet in podjetij se kaže tudi v namestitvah naših dijakov na praktičnem izvajanju raziskav tako doma kot v tujini. Oba predmeta (interdisciplinarni predmet in raziskovalni praktikum) uvajata dijake v raziskovanje in jih skozi te veščine usposabljata za pripravo maturitetne naloge.

V četrtem letniku dijaki izdelajo seminarsko nalogo z izbranega strokovnega področja s pomočjo mentorjev in tutorjev kot del maturitetnega strokovnega predmeta.

Vsa štiri leta poskušamo uvesti dodatno izbirnost z novim načinom izvajanja in vrednotenja obveznih izbirnih vsebin (OIV). Pri tem uvajamo model vrednotenja tovrstnega dijakovega dela v timih dijakov zato, da bi se čim bolj približali avtentičnim situacijam pri nadaljnjem študiju in delu v podjetjih tako doma kot tudi v tujini (tabori, projektni dnevi, mednarodni projekti, namestitve na praktično-raziskovalnem usposabljanju v tujini).

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
Fax: 00386 (01) 2444 360
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921

Koledar

avgust

september 2019

oktober
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
26
27
28
29
30
31
1
Dogodki za mesec september

1

Ni dogodkov
2
3
4
5
6
7
8
Dogodki za mesec september

2

Dogodki za mesec september

3

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

4

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

5

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

6

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

7

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

8

Ni dogodkov
9
10
11
12
13
14
15
Dogodki za mesec september

9

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

10

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

11

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

12

Dogodki za mesec september

13

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

14

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

15

Ni dogodkov
16
17
18
19
20
21
22
Dogodki za mesec september

16

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

17

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

18

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

19

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

20

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

21

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

22

Ni dogodkov
23
24
25
26
27
28
29
Dogodki za mesec september

23

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

24

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

25

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

26

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

27

Dogodki za mesec september

28

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

29

Ni dogodkov
30
1
2
3
4
5
6
Dogodki za mesec september

30

Ni dogodkov