Išči ...

Tehniška gimnazija

Ena od strokovnih gimnazij je tehniška gimnazija, ki ima v predmetniku tudi nekaj tehniških predmetov. V naši gimnaziji dijak lahko izbere elektrotehniške ali računalniške predmete.

Primerjava tehniške in splošne gimnazije
Prvi letnik je enak kot v splošnih gimnazijah. Pri splošnoizobraževalnih predmetih (slovenščina, matematika, prvi in drugi tuji jezik (pri nas je to nemščina), zgodovina in športna vzgoja) je predmetnik enak kot v splošnih gimnazijah. Predmeti geografija, biologija in kemija so dveletni, fizika je v vseh štirih letnikih. Strokovni predmet se začne v drugem letniku. Dijaki si izberejo elektrotehniški oziroma računalniški modul šolanja po prvem letniku.
Število tedenskih ur pouka je enako kot v splošnih gimnazijah.

Za koga je primerno šolanje v tehniški gimnaziji?
Šolanje v tehniški gimnaziji je najboljša izbira za vse, ki načrtujejo študij na področju tehnike.
Vpis v tehniško gimnazijo priporočamo vsem, ki jih zanima računalništvo oziroma elektrotehnika in načrtujejo univerzitetni študij. Zaradi strokovnih predmetov v 2., 3. in 4. letniku si dijaki pridobijo zelo dobro podlago za nadaljnji študij s področja elektrotehnike in računalništva in imajo posledično manj težav s temi področji na fakulteti.

Prednosti tehniške gimnazije na naši šoli
• Raziskovalna dejavnost z možnostjo namestitve v podjetjih in na fakultetah (v Sloveniji in v tujini)
• Možnost razvijanja elektrotehniškega oziroma računalniškega znanja pri krožkih, ki potekajo v naših laboratorijih, kjer se lahko dijaki povezujejo med seboj prek različnih programov in usmeritev. Posebnost na naši šoli so tudi astronomija kot izbirni predmet v 4. letniku in dodatne izbirne vsebine iz podjetništva.

KONTAKT

URADNE URE V ČASU POČITNIC

13. in 15. 7. 2021 od 10. do 12. ure
3., 5., 10. in 12. 8. 2021 od 10. do 12. ure
Pozvonite pri zadnjih vratih na dvorišču in se oglasite v tajništvu ali računovodstvu šole (1. nadstropje).
 

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
Fax: 00386 (01) 2444 360
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921

KOLEDAR