Tehniška gimnazija

Gimnazijski maturant tehniške gimnazije

Tehniška gimnazija je gimnazijski program, ki traja 4 leta in se zaključi s splošno maturo.

V 1. letniku tehniške gimnazije je učno izobraževalni program skoraj enak kot v programu splošne gimnazije.

Dijaki si od 2. letnika dalje izberejo tehniške predmete s področja elektrotehnike ali računalništva. V 3. letniku ponujamo še izbirni predmet astronomija ali podjetništvo. Poudarjen je tudi tuj (angleški) jezik stroke računalništva oz. elektrotehnike. Posebnost tehniške gimnazije je tudi, da imajo dijaki obvezen učni predmet fiziko vsa štiri leta.

Dijaki se lahko udeležujejo različnih tekmovanj v znanju angleščine, nemščine, slovenščine, zgodovine, matematike, fizike, astronomije, biologije … Šolo zastopajo tudi na športnih tekmovanjih.

Na šoli sodelujejo na različnih mednarodnih projektih in pri izmenjavi dijakov v tujini (Erasmus+).

Dijaki 1., 2. in 3. letnika tehniške gimnazije širijo svoja obzorja na strokovnih ekskurzijah doma in v tujini: Italija, Avstrija, Češka, Nemčija in Madžarska.

Tehniška gimnazija je dobro izhodišče za nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokošolskih strokovnih ustanovah in univerzah. Naši dijaki se najpogosteje odločajo za nadaljevanje študija na fakultetah s področja elektrotehnike, računalništva in strojništva, pa tudi fakultetah drugih naravoslovno-tehniških ved, kot sta npr. matematika ali fizika. Nekaj naših dijakov pa nadaljuje svojo izobraževalno pot tudi na družboslovnih fakultetah.