Tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija

Naša gimnazija je bila do 2014 vključena v projekt Prenova gimnazijskih programov.

Zato že nekaj let izvajamo pouk po prenovljenih učnih programih, ki vključujejo uvajanje kompetenc in novih strategij za doseganje boljših učnih rezultatov. Nove metode vključujejo timsko povezovanje učiteljev in dijakov, kritično mišljenje, drugačne učne strategije, povezavo maternega in tujega jezika s stroko in delo na terenu, avtentične učne situacije v podjetjih in v naravi, na mednarodnih izmenjavah, taborih, različnih projektih v tujini.

Povezujemo se s podobnimi šolami v Sloveniji in tujini, da bi dijakom nudili čim boljšo podlago za nadaljnji študij predvsem na tehniških fakultetah. Že tradicionalno se povezujemo z osnovnimi šolami v naši ožji in širši okolici. Sodelujemo tudi z Univerzo v Ljubljani, zlasti s fakultetama za elektrotehniko in računalništvo, in Univerzo v Novi Gorici.

V šolskem letu 2010/11 je bila naša gimnazija izbrana med 20 gimnazijami v Sloveniji, ki so izvajale Poskus novega izvajanja gimnazijskih programov. Ta se je izvajal na različnih gimnazijah različno. Ker si želi naša gimnazija ostati zvesta naravoslovno-tehniški usmeritvi, je naš poskus predvideval posebno skrb za omenjeni področji.

V prvem letniku se predmetnika tehniške in splošne gimnazije bistveno ne razlikujeta. Poudarjeni so le drugačno izvajanje obveznih izbirnih vsebin (tabori, projektni dnevi idr.), razvoj socialnih veščin, timsko sodelovanje med učitelji in dijaki. Že v pravem letniku se začne posebna skrb in drugačno delo z dijaki kot partnerji v izobraževalnem procesu z izbranimi učitelji – tutorji, ki skrbijo za splošni in strokovni napredek dijakov vsa štiri leta izobraževanja. Radi bi dijakom olajšali prehod v srednješolsko izobraževanje, v nadaljevanju pa jih usmerili v raziskovalno delo in pomagali pri kariernem načrtovanju.

Mednarodne izmenjave v projektih dijakom omogočajo sodelovanje z vrstniki v tujini.

V tretjem letniku dijaki lahko izberejo dodaten predmet astronomija, ki ga izvajamo pri pouku v učilnici in na terenu doma in v tujini.

V tretjem letniku se dijaku izbirnost še poveča z novima interdisciplinarnima strokovnima predmetoma (povezava med elektrotehniko in računalništvom v okviru raziskovalne dejavnosti). Raziskovanje poteka v timih dijakov in profesorjev tehniške gimnazije in fakultet z ljubljanske in novogoriške univerze. Povezanost šole, fakultet in podjetij se kaže tudi v namestitvah naših dijakov na praktičnem izvajanju raziskav tako doma kot v tujini. Oba predmeta (interdisciplinarni predmet in raziskovalni praktikum) uvajata dijake v raziskovanje in jih skozi te veščine usposabljata za pripravo maturitetne naloge.

V četrtem letniku dijaki izdelajo seminarsko nalogo z izbranega strokovnega področja s pomočjo mentorjev in tutorjev kot del maturitetnega strokovnega predmeta.

Vsa štiri leta poskušamo uvesti dodatno izbirnost z novim načinom izvajanja in vrednotenja obveznih izbirnih vsebin (OIV). Pri tem uvajamo model vrednotenja tovrstnega dijakovega dela v timih dijakov zato, da bi se čim bolj približali avtentičnim situacijam pri nadaljnjem študiju in delu v podjetjih tako doma kot tudi v tujini (tabori, projektni dnevi, mednarodni projekti, namestitve na praktično-raziskovalnem usposabljanju v tujini).

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
Fax: 00386 (01) 2444 360
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921

Koledar

november

december 2020

januar
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
1
2
3
4
5
6
Events for december

1

No Events
Events for december

2

No Events
Events for december

3

No Events
Events for december

4

No Events
Events for december

5

No Events
Events for december

6

No Events
7
8
9
10
11
12
13
Events for december

7

No Events
Events for december

8

No Events
Events for december

9

No Events
Events for december

10

No Events
Events for december

11

No Events
Events for december

12

No Events
Events for december

13

No Events
14
15
16
17
18
19
20
Events for december

14

No Events
Events for december

15

No Events
Events for december

16

No Events
Events for december

17

No Events
Events for december

18

No Events
Events for december

19

No Events
Events for december

20

No Events
21
22
23
24
25
26
27
Events for december

21

No Events
Events for december

22

No Events
Events for december

23

No Events
Events for december

24

No Events
Events for december

25

Events for december

26

Events for december

27

No Events
28
29
30
31
1
2
3
Events for december

28

Events for december

29

Events for december

30

Events for december

31