Išči ...

Roditeljski sestanki

Na roditeljskem sestanku starše seznanimo z učnimi dosežki, vzgojno problematiko, šolskim koledarjem za tekoče obdobje in drugimi aktualnostmi. Sestanke vodi razrednik (sorazrednik), izvoljeni predstavnik staršev pa poroča staršem oddelka o dogovorih na Svetu staršev oz. posreduje Svetu staršev njihove pobude.

Roditeljski sestanki v šolskem letu 2021/22:

1. roditeljski sestanek (1.-4. letnik): med 13. in 16. 9. 2021 na daljavo, za oddelke 1. letnika v šoli po razporedu

2. roditeljski sestanek (1.-4. letnik): med 17. in 20. 1. 2022 na daljavo

3. roditeljski sestanek (4. letnik, 3. letnik strokovne šole): med 14. in 17. 3. 2022

3. roditeljski sestanek (1.-2. letnik, 3. letnik strokovne gimnazije): med 19. in 21. 4. 2022

 

1. roditeljski sestanek za 1. letnik

Razpored sestankov

 

PONEDELJEK, 13. SEPTEMBER 2021

RAZRED RAZREDNIK URA PROSTOR
G 1. A Aleksandra Saška Kučan 17.00 4
G 1. B Amanda Zupanc 17.00 15

 

TOREK, 14. SEPTEMBER 2021

RAZRED RAZREDNIK URA PROSTOR
R 1. A Igor Čugalj 17.00 4
R 1. B Matic Podpadec 17.00 15
R 1. C Katja Kopasz 17.30 3
R 1. D Dušan Sitar 17.30 221

 

SREDA, 15. SEPTEMBER 2021

RAZRED RAZREDNIK URA PROSTOR
E 1. A Manuela Markoja Šubara 17.00 202
E 1. B Zlatko Vučenović 17.00 221
E 1. C Špela Pretnar 17.30 4

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921
e-pošta: mic@vegova.si

Koledar