Išči ...

Roditeljski sestanki

Na roditeljskem sestanku starše seznanimo z učnimi dosežki, vzgojno problematiko, šolskim koledarjem za tekoče obdobje in drugimi aktualnostmi. Sestanke vodi razrednik (sorazrednik), izvoljeni predstavnik staršev pa poroča staršem oddelka o dogovorih na Svetu staršev oz. posreduje Svetu staršev njihove pobude.

Roditeljski sestanki v šolskem letu 2020/21:

  1. roditeljski sestanek (1.-4. letnik): med 15. in 23. 9. 2020 prek aplikacije Teams, oddelki 1. letnika v šoli po razporedu
  2. roditeljski sestanek (1.-4. letnik): med 18. in 22. 1. 2021 prek aplikacij Teams ali Zoom
  3. roditeljski sestanek (4. letnik, 3. letnik strokovne šole): med 22. in 26. 3. 2021 prek aplikacij Teams ali Zoom

Kontakt

URADNE URE V ČASU POČITNIC

13. in 15. 7. 2021 od 10. do 12. ure
3., 5., 10. in 12. 8. 2021 od 10. do 12. ure
Pozvonite pri zadnjih vratih na dvorišču in se oglasite v tajništvu ali računovodstvu šole (1. nadstropje).
 

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
Fax: 00386 (01) 2444 360
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921

Koledar