Roditeljski sestanki

Na roditeljskem sestanku starše seznanimo z učnimi dosežki, vzgojno problematiko, šolskim koledarjem za tekoče obdobje in drugimi aktualnostmi. Sestanke vodi razrednik (sorazrednik), izvoljeni predstavnik staršev pa poroča staršem oddelka o dogovorih na Svetu staršev oz. posreduje Svetu staršev njihove pobude.

Roditeljski sestanki v šolskem letu 2022/23:

1. roditeljski sestanek (1.–4. letnik): med 12. in 15. 9. 2022 za oddelke 1. letnika v šoli po razporedu; za ostale na način (v šoli/na daljavo) v dogovoru z razrednikom

2. roditeljski sestanek (1.–4. letnik): med 16. in 19. 1. 2023 na način (v šoli/na daljavo) v dogovoru z razrednikom

3. roditeljski sestanek (4. letnik, 3. letnik strokovne šole): med 13. in 16. 3. 2023 na način (v šoli/na daljavo) v dogovoru z razrednikom

3. roditeljski sestanek (1.–2. letnik, 3. letnik strokovne gimnazije): med 17. in 20. 4. 2023 na način (v šoli/na daljavo) v dogovoru z razrednikom

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
e-pošta: uprava@vegova.si

Koledar