Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki bodo trikrat na leto oz. večkrat po potrebi, odvisno od problematike v posameznem oddelku. 

Na roditeljskem sestanku starše seznanimo z učnimi dosežki, vzgojno problematiko, šolskim koledarjem za tekoče obdobje in tekočimi zadevami. Po sestanku se lahko starši tudi individualno pogovorijo z razrednikom.  

Sestanke vodi razrednik/sorazrednik. Na 1. roditeljskem sestanku starši izvolijo svojega predstavnika v Svet staršev. Izvoljeni predstavnik starše oddelka seznani s sklepi, ki so bili sprejeti na Svetu staršev oz. Svetu staršev posreduje njihove pobude.  

Roditeljski sestanki v šolskem letu 2023/24:

1. roditeljski sestanek: torek, 12. 9. 2023, 1.- 4. letnik, vsi programi
2. roditeljski sestanek: torek, 16. 1. 2024, 1.- 4. letnik, vsi programi
3. roditeljski sestanek: torek, 26. 3. 2024: 3. letnik ELE in vsi 4. letniki (ELE, RAČ, GIM)
3. roditeljski sestanek: torek, 16. 4. 2024: 1.- 2. letnik ELE, 1.- 3. letnik RAČ in 1.- 3. letnik GIM