Zaposleni

Tajništvo

Zaposlenie-poštaTelefon
Marjeta Golob, dipl. posl. admin., tajnicauprava@vegova.si01/2444 350

Vodstvo šole

ZaposleniNazive-poštaTelefon
Aleksandar Lazarevićravnateljaleksandar.lazarevic@vegova.si01/2444 353
Merlin Gulan Lokarpomočnica ravnateljamerlin.gulan-lokar@vegova.si01/2444 355
Mirjana Višnikar Ivićpomočnica ravnateljamirjana.visnikar@vegova.si01/2444 354

Računovodstvo

Zaposlenie-poštaTelefon
Katica Dončev, računovodkinja (računov. servis) katica.doncev@vegova.si01/6005 928
Ana Maček, dipl. upr. ved, knjigovodkinjaana.macek@vegova.si01/2444 356

Učitelji slovenščine

Zaposlenie-poštaTelefon
Jernej Golobič, prof., mentor, vodja aktivajernej.golobic@vegova.si01/6005 924
dr. Karmen Brina Kodrič Rašl, svetovalkakarmen.brina.kodric.rasl@vegova.si01/6005 924
Katja Kopasz, prof.katja.kopasz@vegova.si01/6005 924
Katja Lasbaher, prof., svetovalkakatja.lasbaher@vegova.si01/6005 924
Manuela Markoja Šubara, prof., mentorica manuela.markoja@vegova.si01/6005 924
Tjaž Mihelič, študenttjaz.mihelic@vegova.si01/6005 924
Urška Rozman, mag. prof. prim. knjiž. in mag. slovenistikeurska.rozman@vegova.si01/6005 924
Marjeta Šušteršič Menart, prof., svetovalka marjeta.sustersic@vegova.si01/6005 924
Alenka Zorko, prof., svetnicaalenka.zorko@vegova.si01/6005 924

Učitelji tujih jezikov

Zaposlenie-poštaTelefon
Hana Brezovnik, dipl. anglistkahana.brezovnik@vegova.si01/2444 372
Mojca Fink, prof., svetovalkamojca.fink@vegova.si01/2444 372
Beti Kerin, prof., svetnicabeti.kerin@vegova.si01/600 59 20
Lučka Kovač Martinčič, prof., mentorica lucka.kovac@vegova.si01/2444 372
mag. Romana Šivic, mentoricaromana.sivic@vegova.si01/2444 372
Vida Vidmar Pesek, prof., svetnicavida.vidmar-pesek@vegova.si01/2444 372
Nina Strašek (nemščina)nina.strasek@vegova.si01/2444 372
Mirjana Višnikar Ivić, prof. mentorica (nemščina) mirjana.visnikar@vegova.si01/2444 354
Amanda Zupanc, prof., svetovalka, vodja aktivaamanda.zupanc@vegova.si01/2444 372
Sonja Zver, prof., svetnica (nemščina)sonja.zver@vegova.si01/2444 372

Učitelji družboslovnih predmetov

Zaposlenie-poštaTelefon
Sanja Ćorić, mag. psih. (psihologija)sanja.coric@vegova.si01/2444 374
Merlin Gulan Lokar, prof., svetovalka (zgodovina)merlin.gulan-lokar@vegova.si01/2444 372
Katarina Kogej, prof. (zgodovina, sociologija)katarina.kogej@vegova.si01/2444 374
Maja Pezdir, univ. dipl. psih. (psihologija)maja.pezdir@vegova.si01/2444 374
Špela Pretnar, prof., svetovalka (zgodovina), vodja aktivaspela.pretnar@vegova.si01/2444 372
Jernej Pustoslemšek, mag. prof. poučevanja likovne pedagogike (likovna umetnost, umetnost)jernej.pustoslemsek@vegova.si01/2444 372
Slavica Škerbot, prof., svetovalka (geografija)slavica.skerbot@vegova.si01/2444 372

Učitelji naravoslovnih predmetov

Zaposlenie-poštaTelefon
Neja Benedetič, mag. prof. fiz. in mat., mentorica (fizika)neja.benedetic@vegova.si01/2444 363
Nicholas Byrne, laborantnik.byrne@vegova.si01/2444 363
Andrej Guštin, laborantandrej.gustin@vegova.si01/2444 363
Sonja Krapež, prof., mentorica (biologija) sonja.krapez@vegova.si01/2444 372
Aleksandra Saška Kučan, prof., svetovalka (kemija)aleksandra-saska.kucan@vegova.si01/2444 372
Tomo Omahna, univ. dipl. fizik, mentor (fizika) tomo.omahna@vegova.si01/2444 363
Rastislav Snoj, prof., svetnik (fizika)rastislav.snoj@vegova.si01/2444 363
Ana Vukelić, prof., vodja aktivaana.vukelic@vegova.si01/2444 372

Učitelji elektrotehnike

Zaposlenie-poštaTelefon
mag. Maja Azarov Domajnko, svetnicamaja.azarov@vegova.si01/2444 372
Franc Kamenik, univ. dipl. inž., svetovalec franc.kamenik@vegova.si01/2444 372
Tomaž Medica, univ. dipl. inž., vodja aktiva tomaz.medica@vegova.si01/2444 372
Janez Miklavc, univ. dipl. inž., mentorjanez.miklavc@vegova.si01/2444 372
mag. Janez Omahenjanez.omahen@vegova.si01/2444 372
Anton Orehek, univ. dipl. inž., svetovalec anton.orehek@vegova.si01/2444 372
Alexander Pene, mag. inž. elektrotehnike in dipl. inž. fiz.alexander.pene@vegova.si01/2444 372
mag. Igor Petrovčič, svetnikigor.petrovcic@vegova.si01/2444 372
Silvan Pipan, dipl. inž., svetovalecsilvan.pipan@vegova.si01/2444 372
Milan Topolovec, inž.milan.topolovec@vegova.si01/2444 372
Janez Trček, dipl. inž., mentorjanez.trcek@vegova.si01/2444 372
Aleks Turk, dipl. inž.aleks.turk@vegova.si01/2444 372
Jože Veršnjak, univ. dipl. inž. elektrotehnikejoze.versnjak@vegova.si01/2444 372
Andraž Žugelj, mag. inž. elektrotehnikeandraz.zugelj@vegova.si01/2444 372

Učitelji matematike

Zaposlenie-poštaTelefon
Alenka Hari, univ. dipl. mat., svetovalkaalenka.hari@vegova.si01/2444 372
Tjaša Hrovatič, mentoricatjasa.hrovatic@vegova.si01/2444 372
Jožef Ilija, študentjozef.ilija@vegova.si01/2444 372
Karin Kastelic, prof., spec., svetnicakarin.kastelic@vegova.si01/2444 372
mag. Erika Pleša, svetovalkaerika.plesa@vegova.si01/2444 372
Damijan Purg, prof., svetovalec, vodja aktiva damijan.purg@vegova.si01/2444 372
Lidija Vintar, univ. dipl. inž., svetovalkalidija.vintar@vegova.si01/2444 372

Učitelji računalništva

Zaposlenie-poštaTelefon
Aiken Tine Ahac, študentaiken.ahac@vegova.si01/2444 372
Igor Čugalj, inž., svetovalecigor.cugalj@vegova.si01/2444 367
Marko Kastelic, univ. dipl. inž., svetnikmarko.kastelic@vegova.si01/2444 372
Melita Kompolšek, prof., svetnicamelita.kompolsek@vegova.si01/2444 372
Žiga Kraljziga.kralj@vegova.si01/2444 372
mag. Mihael Krišeljmiha.kriselj@vegova.si01/2444 372
Aleksandar Lazarević, univ. dipl. inž., svetovalec aleksandar.lazarevic@vegova.si01/2444 353
Tea Lončarič, univ. dipl. inž., svetnicatea.loncaric@vegova.si01/2444 372
Matjaž Majnik, univ. dipl. inž., svetovalec matjaz.majnik@vegova.si01/2444 372
Nataša Makarovič, prof., svetovalkanatasa.makarovic@vegova.si01/2444 372
Urban Mežnar, študenturban.meznar@vegova.si01/2444 372
Matic Podpadec, dipl. inž. rač. in inf.matic.podpadec@vegova.si01/2444 372
Maks Seme, inž.maks.seme@vegova.si01/2444 372
mag. Milan Setničar, svetovalecmilan.setnicar@vegova.si01/2444 372
Dušan Sitar, univ. dipl. inž., mentordusan.sitar@vegova.si01/2444 372
Vid Smole, študentvid.smole@vegova.si01/2444 372
Marko Tomšič, inž., vodja aktivamarko.tomsic@vegova.si01/2444 372
Darjan Toth, dipl. inž., mentordarjan.toth@vegova.si01/2444 372
dr. Matic Urbanija, univ. dipl. sinolog in prof. teol.; dipl. posl. informatikmatic.urbanija@vegova.si01/2444 372
mag. Andreja Vehovec, svetnicaandreja.vehovec@vegova.si01/2444 372
Aleš Volčini, prof., svetovalecales.volcini@vegova.si01/2444 372

Svetovalna služba

Zaposlenie-poštaTelefon
Sanja Ćorić; mag. psih.; mentoricasanja.coric@vegova.si01/2444 374
Maja Granda, univ. dipl. psih.maja.granda@vegova.si01/2444 370, 01/2444 374
Mojca Jerovšek Toth, univ. dipl. psih.mojca.jerovsek-toth@vegova.si01/2444 365, 041 445 023
Katarina Kotnik Ivačič; univ. dipl. pedag. in prof. soc.; svetovalkakatarina.kotnik@vegova.si01/2444 365, 041 445 023
Maja Pezdir; univ. dipl. psih.; mentorica maja.pezdir@vegova.si01/2444 370

Športni pedagogi

Zaposlenie-poštaTelefon
David Fekonja, prof.david.fekonja@vegova.si01/2444 372
Jožef Leskovec, prof., mentorjozef.leskovec@vegova.si01/2444 372
Mitja Vodeb, prof., mentormitja.vodeb@vegova.si01/2444 372
Zlatko Vučenović, prof., mentorzlatko.vucenovic@vegova.si01/2444 372
Igor Vulić, prof., svetnik, vodjigor.vulic@vegova.si01/2444 365

Šolska knjižnica

Zaposlenie-poštaTelefonPodročje
Nina Dekleva, univ. dipl. bibl. in sin., vodja šolske knjižnicenina.dekleva@vegova.si01/2444 373knjižnica
Lea Koler, prof., svetovalka, skrbnica učbeniškega skladalea.koler@vegova.si01/2444 372učbeniški sklad

Medpodjetniški izobraževalni center – MIC

Zaposlenie-poštaTelefon
Tanja Leder, univ. dipl. ekon., spec., vodja MIC, svetovalkatanja.leder@vegova.si01/6005 921

Strokovni, tehnični sodelavci

Zaposlenie-poštaTelefonPodročje
Dušan Bohardusan.bohar@vegova.si01/2444 366hišnik
Miško Kranjecmisko.kranjec@vegova.si01/2444 369vzdrževalec IKT
Milan Pajduhmilan.pajduh@vegova.si01/2444 350fotokopirnica, organizator šolske prehran
Karin Žontar, gimn. mat., spremlj. dijaka s PPkarin.zontar@vegova.sispremljevalka dijaka s posebnimi potrebami