Raziskovalne dejavnosti

znanjje-raziskovanje grafika avtor: Jack Moreh

Raziskovalne dejavnosti

»Zares vem le eno, in to je, da nič ne vem.«

Sokrat

Znanost je v zadnjih stoletjih naše civilizacije postala nepogrešljivi del našega vsakdanjika. Izumi, kot so tiskarski stroj, tranzistor in svetovni splet, so omogočili izobraževanje za vse,  pospešili širjenje znanja, skrajšali razvojne cikle in s tem vsak zase vsakič povzročili novo znanstveno in tehnološko revolucijo. V tem času smo v znanosti in razvoju napredovali bolj kot v vsem (sicer kratkem) obstoju naše civilizacije. Obenem je internet povzročil novo tekmovanje v razvoju, in ni države, ki bi si dopustila zaostajati. Znanje je postalo gonilo svetovnega dogajanja.

Raziskovalne dejavnosti so namenjene spodbujanju dijakov in dijakinj k bolj poglobljenemu spoznavanju sveta z znanstveno metodo, ki jo je utemeljil Isaac Newton. Znanstvena metoda je ime za način za pridobivanje, izpopolnjevanje in povezovanje starega znanja z novim. Osnova je preučevanje ponovljivih pojavov, izvajanje poskusov, zbiranje dokazov in opravljanje meritev. Na tej podlagi oblikujemo in preizkušamo hipoteze, s katerimi lahko obstoječe znanstvene teorije dopolnimo ali celo postavimo nove.

Brez znanosti danes ne le da si ne moremo predstavljati napredka, ampak bi bil brez nje vprašljiv tudi obstoj naše civilizacije. Zato jo moramo dobro spoznati, negovati, širiti in spoštovati.

Zato dijakinje in dijaki, bodoči mladi raziskovalci in raziskovalke!

Poskusite se v znanosti še vi!

Zastavite si tri pomembna vprašanja, na katera poskuša odgovoriti znanost:
Kaj? Kako? Zakaj?

Uporabite svoje dosedanje znanje in si naberite še dodatnega!

Spoznajte raziskovalne metode, jih usvojite in uporabite v praksi!

Bodite ustvarjalni, inovativni, pridobite novo znanje in izkušnje!

Spoznajte in naučite se nečesa, česar ni nikoli znal še nihče!

Spoznajte strokovno in znanstveno izrazoslovje!

Ustvarite nekaj novega!

In ne nazadnje, tekmujte in se družite z drugimi mladimi raziskovalci!

Če vas zanimajo naravni ali družbeni pojavi, še posebej pa astronomija, elektrotehnika, tehnika, računalništvo ali celo znanost zaradi znanosti, se pogovorite z učitelji in se dogovorite za temo raziskovalne naloge.

Raziskujte, zapisujte in z raziskovalno nalogo tekmujte na vsakoletnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. To delo je lahko zanimivo in zabavno, še toliko bolj, če delate v skupini prijateljev, ki jih zanimajo podobne reči kot vas.

Poleg dobrega občutka vam raziskovanje lahko prinese tudi kakšne nagrade, izlete, prepoznavnost, točke ali pogoje za pridobitev štipendije, potovanja in udeležbo na mednarodnih tekmovanjih.

Preberite si več o raziskovalnih dejavnostih na Vegovi.