Išči ...

Raziskovalne dejavnosti

znanjje-raziskovanje grafika avtor: Jack Moreh

 

Raziskovalne dejavnosti

»Zares vem le eno, in to je, da nič ne vem.«

Sokrat

Vse, o čemer se nekaj naučimo, nam kaj hitro zastavlja vedno nova vprašanja in šele ljudje, ki so o stvareh poučeni in z njimi seznanjeni, so sposobni dojeti, kako melo v resnici vedo. V pravilnost svojega znanja so močno prepričani le tisti, ki o nečem pravzaprav res ne vedo ravno veliko. Zato se moramo marsičesa naučiti in spoznati mnogo stvari. Nekaj dvoma pa v zdravi meri ne škoduje.

Znanost je v zadnjih stoletjih naše civilizacije postala nepogrešljiv del našega vsakdanjika. Izum interneta in svetovnega spleta pred približno 30 leti je pospešil širjenje znanja, skrajšal razvojne cikle in s tem povzročil novo znanstveno in tehnološko revolucijo. V tem času smo po vsej verjetnosti v znanosti napredovali bolj kot v vsem (sicer kratkem) obstoju naše civilizacije. Obenem je internet povzročil novo tekmo v razvoju, v kateri ni države, ki bi si dopustila zaostajati. Znanje je postalo gonilo svetovnega dogajanja.

Raziskovalne dejavnosti so namenjene spodbujanju dijakov in dijakinj k bolj poglobljenemu spoznavanju sveta z znanstveno metodo, ki jo je utemeljil Isaac Newton. Znanstvena metoda je ime za tehniko preučevanja pojavov, za pridobivanje, izpopolnjevanje in povezovanje starega znanja z novim. Osnova je preučevanje ponovljivih pojavov, izvajanje poskusov, zbiranje dokazov in opravljanje meritev. Na tej podlagi oblikujemo in preizkušamo hipoteze, s katerimi lahko ustvarimo nove ali dopolnimo obstoječe znanstvene teorije. Brez teh pa danes ne le da si ne moremo predstavljati napredka, ampak bi bil brez njih vprašljiv tudi obstoj naše civilizacije.

Zato dijakinje in dijaki, bodoči mladi raziskovalci in raziskovalke!

Poskusite se v znanosti še vi!

Zastavite si tri pomembna vprašanja, na katera poskuša odgovoriti znanost:
Kaj? Kako? Zakaj?

Uporabite svoje dosedanje znanje in si naberite še dodatnega!

Spoznajte raziskovalne metode, jih usvojite in uporabite v praksi!

Bodite ustvarjalni, inovativni, pridobite novo znanje in izkušnje!

Spoznajte in naučite se nečesa, česar ni nikoli znal še nihče!

Spoznajte strokovno in znanstveno izrazoslovje!

Ustvarite nekaj novega!

In ne nazadnje, tekmujte in se družite z drugimi mladimi raziskovalci!

 

Če vas zanimajo naravni ali družbeni pojavi, še posebej pa astronomija, elektrotehnika, tehnika, računalništvo ali znanost kot taka, se pogovorite z učitelji in se dogovorite za temo raziskovalne naloge.

Raziskujte, zapisujte in z raziskovalno nalogo tekmujte na vsakoletnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. To delo je lahko zanimivo in zabavno, še toliko bolj, če delate v skupini prijateljev, ki jih zanimajo podobne reči kot vas.

Poleg dobrega občutka vam raziskovanje lahko prinese tudi kakšne nagrade, izlete, prepoznavnost, točke za pridobitev štipendije, potovanje in udeležbo na mednarodnih tekmovanjih.

34. srečanje mladih raziskovalcev 2021

Vabimo vas k oddaji prijav za raziskovalne aktivnosti, ki bodo predstavljene na 34. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Mestne občine Ljubljana “Zaupajmo v lastno ustvarjalnost” v letošnjem letu. Rok za oddajo prijav je 29. 1. 2021.

Celotna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani MOL.

Dogodki in datum

Vabilo (pdf)

Prijava (pdf)

Dogodki in datumi 34. srečanja MRD

Državno srečanje mladih raziskovalcev

 

Priprava raziskovalnih nalog

Navodila raziskovalcem (pdf)

Pisanje raziskovalne naloge (pdf)

Pisanje seminarske naloge (pdf)

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
e-pošta: uprava@vegova.si

Koledar