Išči ...

Izobraževanje odraslih – prijava na izpit

Prijavo k izpitu iz posameznega predmeta oz. strokovnega modula mora udeleženec izpolniti preko spleta (glej obrazec za prijavo k izpitu spodaj) najkasneje 14 dni pred izpitnim rokom, v katerem želi opravljati izpit. Prijava k izpitu, sporočena po telefonu, ali poslana po elektronski pošti, se ne upošteva. V vsakem izpitnem roku lahko udeleženec opravlja več izpitov.

Udeleženec je o razporedu na izpit obveščen po elektronski pošti ali izjemoma pisno. Udeleženec lahko odjavi izpit najkasneje tri delovne dni pred datumom izpita. V tem primeru se udeležencu prizna strošek za izpit pri naslednji prijavi k izpitu, v skladu z izobraževalnim načrtom (storno).

Udeleženec lahko odjavi izpit pisno po elektronski pošti e-naslov izobrazevanje@vegova.si. Odjava izpita v petek za ponedeljek se ne prizna.

Izpitni roki

IZPITNI ROK PRIJAVE – elektronska prijava
OKTOBRSKI: 21.–23. oktober 2020 do 9. 10. 2020
NOVEMBRSKI: 25.–27. november 2020 do 13. 11. 2020
JANUARSKI: 13.–15. januar 2021 do 18. 12. 2020
MARČEVSKI: 10.–12. marec 2021 do 26. 2. 2021
APRILSKI: 21.–23. april 2021 do 9. 4. 2021
JUNIJSKI: 28. junij–2. julij 2021 do 15. 6. 2021
AVGUSTOVSKI: 16.–29. avgust 2021 do 2. 7. 2020

 

IZREDENI IZPITNI ROKI

V primeru, da želite izpit opravljati izven rednih izpitnih rokov morate to uskladiti z vodjo izobraževanja odraslih in nanj naslovite prošnjo.

 

Prijava na izpit

Izobraževanje odraslih - prijavnica na izpit
Vpiši ime in priimek učitelja/ice.