Izobraževanje odraslih – prijava na izpit

Prijavo k izpitu iz posameznega predmeta oz. strokovnega modula mora udeleženec izpolniti preko spleta (glej obrazec za prijavo k izpitu spodaj) najkasneje 14 dni pred izpitnim rokom, v katerem želi opravljati izpit. Prijava k izpitu, sporočena po telefonu, ali poslana po elektronski pošti, se ne upošteva. V vsakem izpitnem roku lahko udeleženec opravlja več izpitov.

Udeleženec je o razporedu na izpit obveščen po elektronski pošti ali izjemoma pisno. Udeleženec lahko odjavi izpit najkasneje tri delovne dni pred datumom izpita. V tem primeru se udeležencu prizna strošek za izpit pri naslednji prijavi k izpitu, v skladu z izobraževalnim načrtom (storno).

Udeleženec lahko odjavi izpit pisno po elektronski pošti e-naslov izobrazevanje@vegova.si. Odjava izpita v petek za ponedeljek se ne prizna.

Izpitni roki

IZPITNI ROK PRIJAVE – elektronska prijava
OKTOBRSKI: 19.–21. oktober 2022 do 7. 10. 2022
NOVEMBRSKI: 23.–25. november 2022 do 11. 11. 2022
JANUARSKI: 11.–13. januar 2023 do 16. 12. 2022
MARČEVSKI: 15.–17. marec 2023 do 24. 2. 2023
APRILSKI: 19.–21. april 2023 do 7. 4. 2023
JUNIJSKI: 26. junij–30. junij 2023 do 23. 6. 2023
AVGUSTOVSKI: 16.–21. avgust 2023 do 2. 7. 2023

 

IZREDENI IZPITNI ROKI

V primeru, da želite izpit opravljati izven rednih izpitnih rokov morate to uskladiti z vodjo izobraževanja odraslih in nanj naslovite prošnjo.

 

Prijava na izpit

Prijave na izpitni rok so mogoče 3 dni pred iztekom prijavnega roka, vse do zaključka prijavnega roka.