Izobraževanje odraslih – prijava na izpit

Prijavo k izpitu iz posameznega predmeta oz. strokovnega modula mora udeleženec izpolniti preko spleta (glej obrazec za prijavo k izpitu spodaj) najkasneje 14 dni pred izpitnim rokom, v katerem želi opravljati izpit. Prijava k izpitu, sporočena po telefonu, ali poslana po elektronski pošti, se ne upošteva. V vsakem izpitnem roku lahko udeleženec opravlja več izpitov.

Udeleženec je o razporedu na izpit obveščen po elektronski pošti ali izjemoma pisno. Udeleženec lahko odjavi izpit najkasneje tri delovne dni pred datumom izpita. V tem primeru se udeležencu prizna strošek za izpit pri naslednji prijavi k izpitu, v skladu z izobraževalnim načrtom (storno).

Udeleženec lahko odjavi izpit pisno po elektronski pošti e-naslov izobrazevanje@vegova.si. Odjava izpita v petek za ponedeljek se ne prizna.

Izpitni roki

IZPITNI ROKPRIJAVE – elektronska prijava
Septembrski: 25.–29. september 2023do 13. septembra 2023
Oktobrski: 16.–18. oktober 2023do 3. oktobra 2023
Novembrski: 27.–29. november 2023do 13. novembra 2023
Januarski: 10.–12. januar 2024do 18. decembra 2023
Marčevski: 27.–29. marec 2024do 13. marca 2024
Aprilski: 17.–19. april 2024do 3. aprila 2024
Julijski: 28. junij–4. julij 2024do 24. junija 2024
Avgustovski: 16.–21. avgust 2024do 5. julija 2024

IZREDENI IZPITNI ROKI

V primeru, da želite izpit opravljati izven rednih izpitnih rokov morate to uskladiti z vodjo izobraževanja odraslih in nanj naslovite prošnjo.

Prijava na izpit

Prijave na izpitni rok so mogoče 3 dni pred iztekom prijavnega roka, vse do zaključka prijavnega roka.