Izobraževanje odraslih – prijava na izpit

Prijavo k izpitu iz posameznega predmeta oz. strokovnega modula mora udeleženec izpolniti preko spleta (glej obrazec za prijavo k izpitu spodaj) najkasneje 14 dni pred izpitnim rokom, v katerem želi opravljati izpit. Prijava k izpitu, sporočena po telefonu, ali poslana po elektronski pošti, se ne upošteva. V vsakem izpitnem roku lahko udeleženec opravlja več izpitov.

Udeleženec je o razporedu na izpit obveščen po elektronski pošti ali izjemoma pisno. Udeleženec lahko odjavi izpit najkasneje tri delovne dni pred datumom izpita. V tem primeru se udeležencu prizna strošek za izpit pri naslednji prijavi k izpitu, v skladu z izobraževalnim načrtom (storno).

Udeleženec lahko odjavi izpit pisno po elektronski pošti e-naslov izobrazevanje@vegova.si. Odjava izpita v petek za ponedeljek se ne prizna.

Izpitni roki

IZPITNI ROKPRIJAVE – elektronska prijava
OKTOBRSKI: 23.–25. oktober 2019do 11. 10. 2019
NOVEMBRSKI: 27.–29. november 2019do 13.11.2019
JANUARSKI: 8.–10. januar 2020do 18. 12. 2019
MARČEVSKI: 11.–13. marec 2020do 27. 2. 2020
APRILSKI: 22.–24. april 2020do 8. 4. 2020
JUNIJSKI: 29. junij–3. julij 2020do 15. 6. 2020
AVGUSTOVSKI: 17.–20. avgust 2020do 3. 7. 2020

 

Prijava na izpit

Izobraževanje odraslih - prijavnica na izpit
Vpiši ime in priimek učitelja/ice.