Išči ...

Izobraževanje odraslih – prijava na izpit

Prijavo k izpitu iz posameznega predmeta oz. strokovnega modula mora udeleženec izpolniti preko spleta (glej obrazec za prijavo k izpitu spodaj) najkasneje 14 dni pred izpitnim rokom, v katerem želi opravljati izpit. Prijava k izpitu, sporočena po telefonu, ali poslana po elektronski pošti, se ne upošteva. V vsakem izpitnem roku lahko udeleženec opravlja več izpitov.

Udeleženec je o razporedu na izpit obveščen po elektronski pošti ali izjemoma pisno. Udeleženec lahko odjavi izpit najkasneje tri delovne dni pred datumom izpita. V tem primeru se udeležencu prizna strošek za izpit pri naslednji prijavi k izpitu, v skladu z izobraževalnim načrtom (storno).

Udeleženec lahko odjavi izpit pisno po elektronski pošti e-naslov izobrazevanje@vegova.si. Odjava izpita v petek za ponedeljek se ne prizna.

Izpitni roki

IZPITNI ROK PRIJAVE – elektronska prijava
OKTOBRSKI: 20.–22. oktober 2021 do 8. 10. 2021
NOVEMBRSKI: 24.–26. november 2021 do 12. 11. 2021
JANUARSKI: 12.–14. januar 2022 do 17. 12. 2021
MARČEVSKI: 16.–18. marec 2022 do 25. 2. 2022
APRILSKI: 20.–22. april 2022 do 8. 4. 2022
JUNIJSKI: 27. junij–1. julij 2022 do 24. 6. 2022
AVGUSTOVSKI: 16.–19. avgust 2022 do 2. 7. 2022

 

IZREDENI IZPITNI ROKI

V primeru, da želite izpit opravljati izven rednih izpitnih rokov morate to uskladiti z vodjo izobraževanja odraslih in nanj naslovite prošnjo.

 

Prijava na izpit

Izobraževanje odraslih - prijavnica na izpit
Vpiši ime in priimek učitelja/ice.