Predmetnik – tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija

Ena od strokovnih gimnazij je tehniška gimnazija, ki ima v predmetniku tudi nekaj tehniških predmetov. V naši gimnaziji dijak lahko izbere elektrotehniške ali računalniške predmete.

Primerjava tehniške in splošne gimnazije
Prvi letnik je enak kot v splošnih gimnazijah. Pri splošnoizobraževalnih predmetih (slovenščina, matematika, prvi in drugi tuji jezik (pri nas je to nemščina), zgodovina in športna vzgoja) je predmetnik enak kot v splošnih gimnazijah. Predmeti geografija, biologija in kemija so dveletni, fizika je v vseh štirih letnikih. Strokovni predmet se začne v drugem letniku. Dijaki si izberejo elektrotehniški oziroma računalniški modul šolanja po prvem letniku.
Število tedenskih ur pouka je enako kot v splošnih gimnazijah.

Za koga je primerno šolanje v tehniški gimnaziji?
Šolanje v tehniški gimnaziji je najboljša izbira za vse, ki načrtujejo študij na področju tehnike.
Vpis v tehniško gimnazijo priporočamo vsem, ki jih zanima računalništvo oziroma elektrotehnika in načrtujejo univerzitetni študij. Zaradi strokovnih predmetov v 2., 3. in 4. letniku si dijaki pridobijo zelo dobro podlago za nadaljnji študij s področja elektrotehnike in računalništva in imajo posledično manj težav s temi področji na fakulteti.

Prednosti tehniške gimnazije na naši šoli
• Raziskovalna dejavnost z možnostjo namestitve v podjetjih in na fakultetah (v Sloveniji in v tujini)
• Možnost razvijanja elektrotehniškega oziroma računalniškega znanja pri krožkih, ki potekajo v naših laboratorijih, kjer se lahko dijaki povezujejo med seboj prek različnih programov in usmeritev. Posebnost na naši šoli so tudi astronomija kot izbirni predmet v 4. letniku in dodatne izbirne vsebine iz podjetništva.

Predmetnik: tehniška gimnazija

A – splošnoizobraževalni predmeti1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik ProgramMaturitetni standard
Programske enotešt. ur na
teden/leto
št. ur na
teden/leto
št. ur na
teden/leto
št. ur na
teden/leto
SLOSlovenščina4/1404/1404/1404/140560560
MATMatematika4/1404/1404/1404/140560560
TUJ1Tuji jezik 3/1053/1053/1053/105420420
TUJ2Drugi tuji jezik 3/1053/1053/1053/105420420
ŠVZŠportna vzgoja 3/1053/1053/1053/105420
ZGOZgodovina 2/702/702/70210280
GEOGeografija 2/702/70140315
BIOBiologija 2/702/70140315
KEMKemija 2/702/70140315
FIZFizika 2/702/702/702/70280315
PSIPsihologija 2/70140280
SOCSociologija2/70140280
ILUMLikovna umetnost 2/7070
INFInformatika 3/105105280
Priprave na maturo 6/210210
B – usmeritev: računalništvo
RACRačunalništvo 2/703/1053/105280
LAVLaboratorijske vaje 2/702/702/70210
RSOIzbirni predmet – računalniški sistemi in omrežja 3/1053/105210
B – usmeritev: elektrotehnika
ELEElektrotehnika 2/703/1053/105280
LAVLaboratorijske vaje 2/702/702/70210
ELKIzbirni predmet – elektronika 3/1053/105210
C – Obvezne izbirne vsebine (letno)
ADAktivno državljanstvo 3535
OIVObvezne izbirne79827826265
Č – izbirni predmet
ASTAstronomija 2/70