Predmetnik – tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija

Ena od strokovnih gimnazij je tehniška gimnazija, ki ima v predmetniku tudi nekaj tehniških predmetov. V naši gimnaziji dijak lahko izbere elektrotehniške ali računalniške predmete.

Primerjava tehniške in splošne gimnazije
Prvi letnik je enak kot v splošnih gimnazijah. Pri splošnoizobraževalnih predmetih (slovenščina, matematika, prvi in drugi tuji jezik (pri nas je to nemščina), zgodovina in športna vzgoja) je predmetnik enak kot v splošnih gimnazijah. Predmeti geografija, biologija in kemija so dveletni, fizika je v vseh štirih letnikih. Strokovni predmet se začne v drugem letniku. Dijaki si izberejo elektrotehniški oziroma računalniški modul šolanja po prvem letniku.
Število tedenskih ur pouka je enako kot v splošnih gimnazijah.

Za koga je primerno šolanje v tehniški gimnaziji?
Šolanje v tehniški gimnaziji je najboljša izbira za vse, ki načrtujejo študij na področju tehnike.
Vpis v tehniško gimnazijo priporočamo vsem, ki jih zanima računalništvo oziroma elektrotehnika in načrtujejo univerzitetni študij. Zaradi strokovnih predmetov v 2., 3. in 4. letniku si dijaki pridobijo zelo dobro podlago za nadaljnji študij s področja elektrotehnike in računalništva in imajo posledično manj težav s temi področji na fakulteti.

Prednosti tehniške gimnazije na naši šoli
• Raziskovalna dejavnost z možnostjo namestitve v podjetjih in na fakultetah (v Sloveniji in v tujini)
• Možnost razvijanja elektrotehniškega oziroma računalniškega znanja pri krožkih, ki potekajo v naših laboratorijih, kjer se lahko dijaki povezujejo med seboj prek različnih programov in usmeritev. Posebnost na naši šoli so tudi astronomija kot izbirni predmet v 4. letniku in dodatne izbirne vsebine iz podjetništva.

Predmetnik: tehniška gimnazija

A – splošnoizobraževalni predmetiProgramske enote1. letnik2. letnik3. letnik4. letnikVsota
SLOSlovenščina 140
140
140
140
560
MATMatematika 140
140
140
140
560
TJ1Tuji jezik 105
105
105
105
420
TJ2Drugi tuji jezik 105
105
105
105
420
ŠVZŠportna vzgoja 105
105
105
105
420
ZGOZgodovina707070210
GEOGeografija 70
70
140
BIOBiologija 70
70
140
KEMKemija 70
70
140
FIZFizika 70
70
70
70
280
PSIPsihologija, sociologija, filozofija*70 70
140
LUMLikovna umetnost 70
70
INFInformatika 105
105
Priprave na maturo (MAT, SLO, TJ, FIZ, ZGO…)210210
SKUPAJ A112010158058753815
B-usmeritev: računalništvo
RAČRačunalništvo70105105280
LAVLaboratorijske vaje707070210
RSOIzbirni strokovni predmet – računalniški sistemi in omrežja 210
105
210
Skupaj izbirni moduli140280280700
B-usmeritev: elektrotehnika
ELEElektrotehnika 70
105
105
280
LAVLaboratorijske vaje 70
70
70
210
ELKIzbirni strokovni predmet: elektronika105105210
Skupaj izbirni moduli140280280700
C: Obvezne izbirne vsebine (letno)
OIVObvezne izbirne vsebine90909030300
Skupaj (A + B + C)12101245117511854815
Izbirni predmet: astronomija
ASTAstronomija 70