Izobraževanje odraslih

Na Vegovi Ljubljana v okviru organizacijske enote MIC vodimo formalne in neformalne oblike izobraževanja. IO izvajamo v individualni obliki ali skupinski obliki.

Vpišete se lahko v naslednje formalne izobraževalne programe IO, ki jih izvajamo tudi v rednem šolanju:

 • SSI-elektrotehnik
 • SSI-tehnik računalništva
 • tehniška gimnazija.

Formalno izobraževanje poteka v večini v individualni obliki, predavanja in priprave na končne izpite načeloma niso organizirane.

Neformalna izobraževanja, kot so usposabljanja, tečaji, delavnice … organiziramo glede na potrebe okolja (gospodarstva).

Programi dela, predmetniki in učni načrti so prilagojeni izobraževanju odraslih in so v skladni z zakonom o izobraževanju odraslih.

V izobraževanju odraslih se izobražujejo lahko

 • vsi, ki med rednim izobraževanjem niso bili uspešni, želijo pa dokončati šolanje;
 • vsi, ki niso dokončali izobraževanja in želijo opraviti posamezne izpite, poklicno ali splošno maturo;
 • brezposelne osebe, ki se izobražujejo prek Zavoda za zaposlovanje RS;
 • vsi, ki že imajo določeno formalno izobrazbo in se želijo prekvalificirati.

Prijava

Prijave za vpis v novo šolsko leto zbiramo v tajništvu šole od druge polovice avgusta do sredine septembra. Zadnji rok za oddajo prijave: 15. 9. 2017.

Kandidat izpolni priloženo prijavnico in jo odda skupaj s kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev (spričevala o uspešno zaključenih letnikih, zadnje obvestilo o uspehu) /prijavnica za IO v formatu docv formatu pdf/:

 • na e-naslov: tanja.leder@vegova.si
  (priporočamo, da za prijavo uporabite ta način),
 • osebno v tajništvu šole ali
 • pošlje po pošti.

Preberite si navodilo za prijavo, cenik in roke (pdf).

Vpis

Po izteku prijavnega roka vas bomo po e-pošti obvestili o vpisu, ki bo predvidoma potekal

  9. 2017 od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 18.00; 28. 9. 2017 od 9.00 do 12.00.

POZOR! Ob vpisu kandidat predloži fotografijo za osebni dokument, osebni dokument, EMŠO, davčno številko in dokazilo o plačilu vpisnine (zgled položnice v prilogi).

Šola

 • opravi z vsakim udeležencem uvodni pogovor,
 • prizna predhodno pridobljeno znanje,
 • predvidi način in časovni potek izobraževanja,
 • prilagodi preverjanje in roke ocenjevanje znanja,
 • določi način in časovne roke za spremljanje osebnega izobraževalnega načrta.

Ko udeleženec in šola soglašata o poteku izobraževanja, podpišeta osebni izobraževalni načrt, ki postane podlaga za izvedbo izobraževanja (skupinsko ali individualno).

Razporeditev izobraževalnega dela omogoča udeležencem, da se lahko udeležijo zunanjega preverjanja (poklicna/splošna matura) ob zaključku izobraževanja.

Programi in predmetniki

Udeleženci izobraževanja odraslih si lahko v š. l. 2017/18 pridobijo formalno izobrazbo po naslednjih izobraževalnih programih:

SSI-elektrotehnik*

SSI-tehnik računalništva*

tehniška gimnazija*

* Vpisujemo kandidate, ki niso dokončali obveznosti za posamezni letnik.

Predmetniki so za udeležence izobraževanja odraslih enaki kot v rednem izobraževanju, razlikuje se samo število izvedenih ur v izrednem izobraževanju (vsaj 50 % organiziranega izobraževalnega dela).

Udeleženec izobraževanja odraslih mora opraviti vse obveznosti po posameznih letnikih in poklicno ali splošno maturo.

Šolski koledar

Redni izpitni rokikoledar poklicne maturekoledar splošne mature. Obvestila o sprotnem dogajanju, prijavah, izpitih ipd. najdete tudi med aktualnimi objavami.

Plačilo šolanja

Skupinsko izobraževanje

Kandidat plača vpisnino in letno šolnino, ki vključuje organizacijo oz. izvedbo predavanj in vaj v prostorih šole, ureditev dokumentacije in enkratno opravljanje izpita za posamezen predmet/predmetno enoto. Stroške lahko poravna z enkratnim plačilom ali obročno.

Poklicna matura in splošna matura nista vključeni v letno šolnino.

V primeru prenehanja izobraževanja je udeleženec dolžan to pisno sporočiti. Če pogodbe ne prekine, je dolžan plačati celotno šolnino.

Zgled položnice za plačilo posameznega izpita

Individualno izobraževanje

Kandidat plača vpisnino, konzultacije in izpite. Vpisnina se poravna ob vpisu, znesek za konzultacije pred njihovo izvedbo, izpit pa se plača ob prijavi na izpit oz. pred pristopom h konzultacijam.

Status udeleženca izobraževanja odraslih

Status udeleženca izrednega izobraževanja se pridobi z vključitvijo v izobraževalni program (podpis pogodbe o izobraževanju). Ta status preneha, ko udeleženec uspešno konča izobraževanje ali z izpisom iz tega izobraževanja.

Udeleženec izobraževanja odraslih lahko v istem programu praviloma za eno leto podaljša opravljanje obveznosti, ki jih ni uspel opraviti v roku, določenem z osebnim izobraževalnim načrtom.

Nezgodno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje si uredi udeleženec izobraževanja sam in na svoje stroške. Šola ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne poškodbe.

Določila veljavnih Šolskih pravil Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana smiselno veljajo/se uporabljajo tudi za udeležence izobraževanja odraslih, ki so jih dolžni spoštovati. Več o tem v šolski publikaciji.

Informacije o vpisu:

Tanja Leder: (01) 6005 921, e-pošta: tanja.leder@vegova.si

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
Fax: 00386 (01) 2444 360
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921

Uradne ure med počitnicami

Od 9. 7. do 16. 8. 2018

torek in četrtek, od 10. do 12. ure.

Od 16. do 27. 7. 2018 in od 13. do 15.8. 2018 bo šola zaprta.

V tam času uradnih ur ni.

Koledar

junij

julij 2018

avgust
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
25
26
27
28
29
30
1
Dogodki za mesec julij

1

Ni dogodkov
2
3
4
5
6
7
8
Dogodki za mesec julij

2

Dogodki za mesec julij

3

Dogodki za mesec julij

5

Dogodki za mesec julij

6

Dogodki za mesec julij

7

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

8

Ni dogodkov
9
10
11
12
13
14
15
Dogodki za mesec julij

9

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

10

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

11

Dogodki za mesec julij

12

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

13

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

14

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

15

Ni dogodkov
16
17
18
19
20
21
22
Dogodki za mesec julij

16

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

17

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

18

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

19

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

20

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

21

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

22

Ni dogodkov
23
24
25
26
27
28
29
Dogodki za mesec julij

23

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

24

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

25

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

26

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

27

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

28

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

29

Ni dogodkov
30
31
1
2
3
4
5
Dogodki za mesec julij

30

Ni dogodkov
Dogodki za mesec julij

31

Ni dogodkov