Elektrotehnik

Elektrotehnik je program srednjega strokovnega izobraževanja, ki traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

Poklici elektrotehniških smeri so danes med bolj iskanimi. Potrebe naraščajo zaradi novih tehnologij, kot so internet stvari, robotizacija in avtomatizacija, nove oblike pridobivanja električne energije, pametne zgradbe, električni avtomobili … 

Pri nas se boste naučili narediti tiskana vezja in elektronske naprave, izdelati električne in komunikacijske instalacije, izvajati različne meritve in odkrivati napake, spoznavati dele elektronskih vezij, programirati mikrokrmilnike ter jih povezati v internet. 

Velik del pouka je namenjen praktičnemu delu na šoli, pa tudi v podjetjih doma in v tujini. Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom (PUD) štiri tedne v 2. letniku in štiri tedne v 3. letniku.

Če se boste odločili za poklic elektrotehnika, boste po štirih letih izobraževanja na delovnem mestu lahko zadolženi za naslednje naloge: 

  • montažo, vzdrževanje in popravila najrazličnejših elektronskih naprav: klima    naprav, alarmov, telekomunikacijskih naprav, avtomatov, nadzornih in opozorilnih sistemov, signalnih naprav, razsvetljave …, 
  • načrtovanje, sestavo in montažo tiskanih vezij, 
  • nabavo in prodajo elektromateriala, 
  • montažo in vzdrževanje energetskih naprav (npr. sončnih, vetrnih, malih hidro- in drugih elektrarn), 
  • montažo in vzdrževanje energetskih porabnikov, 
  • napeljavo, vezavo in vzdrževanje telekomunikacij, 
  • načrtovanje, izdelavo in programiranje t. i. vgradnih naprav (embedded devices) – naprav z vgrajenim mikroračunalnikom, 
  • skrb za avtomatizirane proizvodne linije in druge avtomatske naprave.

Elektrotehniki, ki končajo našo šolo, so na trgu dela zelo zaželeni, saj slovijo po samostojnosti in visokem strokovnem znanju. Prav tako imajo dovolj znanja za uspešno nadaljevanje študija. 

Poklicne usmeritve

Program elektrotehnik omogoča več poklicnih usmeritev. Po opravljenem 2. letniku se dijaki lahko odločijo za eno izmed naslednjih poklicnih usmeritev, ki se izvedejo ob zadostnem številu prijavljenih:

  • sistemski elektronik-avtomatik/elektroničarka-avtomatičarka
  • sistemski elektroenergetik/elektroenergetičarka