Splošna matura

Matura – zaključek šolanja

Matura je vrsta končnega izpita v srednjih šolah, ki izobražujejo štiriletne izobraževalne programe.

Splošna matura

štiriletno šolanje po izobraževalnem programu tehniška gimnazija se zaključi s splošno maturo, ki kandidatom omogoča nadaljevanje šolanja v univerzitetnih programih.

Osnovni cilj gimnazijskega programa je priprava dijakov na študij. Potrditev uspešnosti priprave je uspešno opravljena matura. Priprave na maturo dosežejo vrhunec v četrtem letniku. Pred vpisom v 4. letnik se dijaki odločijo, iz katerih izbirnih maturitetnih predmetov se bodo pripravljali na maturo in na kakšnem nivoju bodo opravljali obvezna predmeta matematiko ter angleščino.

Maturo sestavljajo:
– trije obvezni predmeti: slovenščina, matematika, angleščina, pri katerih je slovenščina za vse dijake na višjem nivoju, pri angleščini in matematiki pa se dijaki odločite za osnovni ali višji nivo opravljanja mature – in dva izbirna, za katera se dijaki odločite med naslednjimi predmeti:

  • elektrotehnika ali računalništvo
  • fizika
  • nemščina (kot 2. tuji jezik)
  • zgodovina
  • psihologija ali sociologija*

 

*Dijak ne more izbrati hkrati psihologije in sociologije.

Priprave na maturo za predmete tuji jezik II, elektrotehnika in računalništvo so določene s predmetnikom (število tedenskih ur) v 4. letniku tehniške gimnazije, ker pomenijo reden del pouka za vse dijake.
Tedenski obseg pouka iz predmetov fizika in zgodovina pa je odvisen od izbire teh predmetov za maturo. Fiziki se iz nerazporejenih ur doda 1 ura tedensko. Zgodovini, ki sicer ni v predmetniku, se doda 3 ure priprav tedensko, enako ob morebitni izbiri psihologije ali sociologije. Pri slednjih bodo priprave izpeljane le ob zadostnem številu prijav, o čemer bodo kandidati pravočasno obveščeni.

Dijaki na pripravah iz izbranih maturitetnih predmetov pridobite tudi ocene, ki so sestavni del učnega uspeha v 4. letniku. Dokončen izbor maturitetnih predmetov navedete v Prijavi na maturo, izpolnjeni v 4. letniku.

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
Fax: 00386 (01) 2444 360
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 2444 921

Koledar

april

maj 2018

junij
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
30
1
2
3
4
5
6
Dogodki za mesec maj

1

Dogodki za mesec maj

2

Dogodki za mesec maj

3

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

4

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

5

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

6

Ni dogodkov
7
8
9
10
11
12
13
Dogodki za mesec maj

7

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

8

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

9

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

10

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

11

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

12

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

13

Ni dogodkov
14
15
16
17
18
19
20
Dogodki za mesec maj

14

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

15

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

16

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

17

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

18

Dogodki za mesec maj

19

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

20

Ni dogodkov
21
22
23
24
25
26
27
Dogodki za mesec maj

22

Dogodki za mesec maj

23

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

24

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

25

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

26

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

27

Ni dogodkov
28
29
30
31
1
2
3
Dogodki za mesec maj

28

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

29

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

30

Ni dogodkov
Dogodki za mesec maj

31

Ni dogodkov