Tehnik računalništva

Tehnik računalništva je program srednjega strokovnega izobraževanja, ki traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

Računalništvo je znanstvena veda z izrazito pospešenim razvojem, zato se izobraževalni program tehnik računalništva nenehno prilagaja potrebam trga in novo razvitim strokovnim področjem. 

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom (PUD) štiri tedne v 2. letniku in štiri tedne v 3. letniku.

Tehnik računalništva je izobraževalni program za poklice z raznolikim delom:  

 • izdelava računalniških programov, namenjenih resnemu delu in zabavi, 
 • programiranje in vzdrževanje spletnih strani, 
 • vnašanje in obdelava podatkov in druga dela s podatkovnimi bazami,  
 • vzdrževanje in servisiranje računalniške opreme,  
 • vzpostavljanje, vzdrževanje in nadgrajevanje računalniških, internetnih in drugih omrežij, 
 • učna in tehnična podpora uporabnikom računalniške opreme v podjetjih, 
 • skrb za varnost računalniške opreme in podatkov, zaščito pred virusi, vdori, poškodbo in krajo podatkov, 
 • svetovanje, izbira in nakup potrebne računalniške opreme za velika in mala podjetja, 
 • prevod, priprava in izdelava tehniške dokumentacije.  

Tehniki računalništva, ki končajo našo šolo, so na trgu dela zelo zaželeni, saj slovijo po samostojnosti in visokem strokovnem znanju. Prav tako imajo dovolj znanja za uspešno nadaljevanje študija. 

Poklicne usmeritve

Program tehnik računalništva omogoča več poklicnih usmeritev. Po opravljenem 2. letniku se dijaki lahko odločijo za eno izmed naslednjih poklicnih usmeritev:

 • koder algoritmov/izdelovalec spletnih strani
 • skrbnik informacijskih sistemov/skrbnik komunikacijskih sistemov