Nagovor ravnatelja

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, cenjeni starši!

 

dr Uroš Breskvar, portret ravnatelja

Letos na Vegovi Ljubljana slavimo 60-letnico izobraževanja na področju elektrotehnike in zato se spodobi, da namenim kakšno besedo najprej temu. Ali se je v šestdesetih letih kaj spremenilo? Morda je lažje vprašanje, kaj se ni. Glede razvoja tehnologije lahko trdim, da danes marsikdo ne bi prepoznal naprav, ki so se uporabljale pred šestimi desetletji. Zagotovo se nam v prihodnosti obetajo še večje in hitrejše spremembe, saj pričakujemo avtonomna vozila, uporabo razpršenih virov energije in sploh prevlado uporabe električne energije na vseh področjih. To pomeni, da je šola pred velikim izzivom, kako temu napredku uspešno slediti. Da so pred elektrotehniki svetli časi, kažejo tudi potrebe trga, saj gospodarstveniki hodijo na šolo in novačijo naše dijake, na njihovo žalost pa mnogi naši elektrotehniki nadaljujejo šolanje na fakultetah in so tudi pri študiju zelo uspešni.

Z roko v roki z elektrotehniko gre seveda tudi računalništvo, saj si več ne predstavljamo naprave, ki deluje na elektriko in je ni potrebno nič sprogramirati. Dobro je, da dijaki čim hitreje spoznajo, da računalništvo ni samo igranje iger. Tako kot dijaki elektrotehnike so tudi tisti s področja računalništva zelo iskani.

Veliko dijakov gre na praktično usposabljanje v tujino. Že leta smo uspešni pri pridobivanju evropskih sredstev in vsako novo šolsko leto poizkušamo izobraževanje v tujini omogočiti kar največjemu številu naših dijakov. Tako v Sloveniji kot v tujini so odzivi na njihovo znanje in obnašanje odlični.

Odličnost naše šole zaokrožuje tehniška gimnazija, ki uspešno konkurira drugim gimnazijam, naši dijaki pa nadaljujejo svojo pot na različnih univerzitetnih programih.

Kaj pričakujem od šolskega leta 2019/20? Korektno delo, sprotno reševanje težav, spoštljive odnose, razumevanje, nesebično pomoč (a ne pri kontrolnih nalogah!) in splošno zadovoljstvo vseh udeležencev izobraževanja na Vegovi Ljubljana.

Ravnatelj dr. Uroš Breskvar

Ljubljana, september 2019