Izobraževanje odraslih – prijavnica

Tu pride opis in navodilo.

Izobraževanje odraslih
Vpiši ime in priimek učitelja/ice.

Tu pride pojasnilo o varovanju osebnih podatkov.