Izobraževanje odraslih – prijavnica na izpit

Tu pride opis in navodilo.

Prijave na izpitni rok so mogoče 3 dni pred iztekom prijavnega roka, vse do zaključka prijavnega roka.

Tu pride pojasnilo o varovanju osebnih podatkov.