Kralj štroma sprejel nove Vegovce

V petek 21. 9. 2018 smo dijaki razreda G 4. B organizirali krst prvošolcev na šolskem igrišču. Udeležili so se ga oddelki E 1. A, E 1. B, E 1. C, G 1. A, G 1. B, R 1. A, R 1. B, R 1. C, R 1. D skupaj z razredniki oddelkov in vodstvom šole. Krst je bil predviden za 6. uro, a se je zaradi neizogibne zamude in neorganiziranosti prvošolcev zavlekel do konca 7. ure, pri čemer nam ni pomagala vročina, ki nas je spremljala skozi ves krst.

Na začetku 6. ure smo šli po razrede prvih letnikov v učilnice, kjer so imeli predviden pouk. V učilnicah smo določili tri skupine s po tremi dijaki, ki naj bi sodelovali na nalogah, predvidenih zanje. Nato smo jih pripeljali na dvorišče, kjer smo jih razvrstili po razredih, pri čemer smo naleteli na neorganiziranost dijakov, saj je razporejanje potekalo 15 minut. Težave nam je povzročalo tudi zamujanje enega elektrotehniškega oddelka.

Prvošolce so čakali trije izzivi. Prvi je bil fiziološka raztopina pong, pri katerem so morali dijaki po pravilih beer ponga vreči žogico za namizni tenis v kozarec nasprotnikov, ti pa so morali nato spiti vsebino kozarca, v katerega je priletela žogica. Ekipe posameznih razredov so se odrezale zelo različno. Videli smo tudi nekaj dobrih rezultatov. Po koncu igre je sledil drugi izziv – esej v petih minutah. Dijaki so morali prepisati esej našega sošolca v čim večjem obsegu. Pri tem sta sodelovala po dva dijaka iz posameznega oddelka. Na koncu smo prejete prepise ocenili. Prepisati jim je uspelo v povprečju po en odstavek, nekaterim manj, drugim več. Temu je sledila logična naloga, ki so jo morali razvozlati v petih minutah. Morali so skonstruirati trikotnik s tremi pravimi koti. Tekmovalci so se odrezali presenetljivo dobro, nekateri so celo prišli do pravega rezultata, ena skupina pa se je domislila izvirne rešitve, pri kateri je kvadrat preimenovala v trikotnik.

Med izzivi je potekala vegovska štafeta, katere namen je bil ugotoviti, kako dobro so se dijaki do tedaj spoznali s šolo. Morali so v čim krajšem času obiskati eno izmed treh postaj na šoli. Tekmovali so po trije predstavniki iz posameznega oddelka. Dijaki so se naloge lotili zelo resno in dosegali dobre rezultate. Največ težav smo imeli z neorganiziranostjo oddelkov, ki se niso pravočasno dogovorili, kdo bo tekmoval, zato je prihajalo do krajših zamud.

Po koncu iger je sledil ravnateljev govor, v katerem je poudaril glavne značilnosti pravega vegovca. Sledila je svečana prisega prvošolcev in krst z vegovsko vodo, ki ga je vodil sam princ Štroma Matevž Dernovšek v vsej svoji mogočnosti in veličastnosti.

Končni seštevek točk pri posameznih igrah je pokazal zmagovalni razred G 1. B, ki jim je tudi pripadla posebna čast pospravljanja prizorišča krsta.

Kljub vsem težavam je bil krst uspešno izpeljan. Prvošolci so končno uradno sprejeti med vegovce, kar pa je bil tudi naš namen.

V imenu G 4. B napisala Matej Poljanšek in Gašper Levačič

Fotografije: Matej Filipič, G 3. A.