Tedenske pogovorne ure

Tedenske pogovorne ure (vsak učitelj ima vsak teden po dve) so namenjene dijakom, staršem in udeležencem izobraževanja odraslih.

Zaradi spremembe urnika se lahko razpored pogovornih ur tudi spremeni, zato bodite pozorni na datum zadnje spremembe.

V času od 17.00 do 18.30 (termin se lahko izjemoma tudi spremeni) lahko starši oz. dijaki in starši obiščejo več učiteljev/strokovnih delavcev, saj smo takrat prisotni vsi pedagoški delavci.

Skupne pogovorne ure so namenjene individualnim pogovorom staršev in dijakov s pedagoškimi delavci šole.

* Zadnja sprememba razporeda 28.11.2017

[table “1” not found /]