logotip vegove v ozadju stavba vegove šole

PRIHODNOST

JE NA VEGOVI

Elektrotehniško-računalniška strokovna

šola in gimnazija Ljubljana

BOGATA TRADICIJA VSE OD LETA 1874

piktogram knjiga

Pisatelj, dramatik

ivan cankar

Ivan Cankar

piktogram aktovka

Pesnik

srečko kosovel

Srečko Kosovel

piktogram čopič

Slikar

rihard jakopič

Rihard Jakopič

piktogram šestilo

Arhitekt

maks fabiani

Maks Fabiani

NEKDANJI DIJAKI IN DIJAKINJE, NAŠI SODOBNIKI

piktogram aktovka

Podjetnik

Igor Akrapovič

Igor Akrapovič

piktogram gosje pero

Podjetnik

joc pečečnik

Joc Pečečnik

piktogram knjiga

Pisatelj, pesnik

milan dekleva

Milan Dekleva

piktogram povečevalno steklo

Raziskovalka

dr. marinka žitnik

Dr. Marinka Žitnik

ZAKAJ JE PRIHODNOST NA VEGOVI

Perspektivni, iskani poklici

Varnost pri iskanju prve zaposlitve

Potrebe po elektrotehnikih in tehnikih računalništva v najrazličnejših organizacijah

Odlična splošna in strokovna podlaga za študij

tehniških (in drugih) smeri

Temelji za vseživljenjsko učenje

zunanjost šole in obešene zastave

NEKDANJI DIJAKI IN DIJAKINJE, NAŠI SODOBNIKI

piktogram boksarske rokavice

Boksarka

portret Ema Kozin

Ema Kozin

piktogram mikrofon

Pevec

portret Benjamin Dolić

Benjamin Dolić

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

STROKOVNA ŠOLA

4-letni program,
poklicna matura

piktogram računalniška miška
piktogram računalniški procesor

GIMNAZIJA

4-letni program,
splošna matura

piktogram zgradba šole

SREDNJA STROKOVNA ŠOLA

3. LETNIK

piktogram smerokaz
piktogram izkaznica

ELEKTROTEHNIK

sistemski elektronik/operater
avtomatiziranih postrojev

sistemski elektroenergetik

4 TEDNI PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA Z DELOM

GIMNAZIJA

skrbnik komunikacijskih/
informacijskih sistemov

koder algoritmov/
izdelovalec spletnih strani

4 TEDNI PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA Z DELOM

4. LETNIK

piktogram študentska kapa

SLO + ELE + ANG/MAT+ IZDELEK

možnost 5. predmeta

NADPOVPREČEN USPEH

SLO + RAČ + ANG/MAT+ IZDELEK

možnost 5. predmeta

NADPOVPREČEN USPEH

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

2. LETNIK

STROKOVNI MODUL

piktogram računalniški procesor

ELEKTROTEHNIKA

elektrotehnika,
elektronika,
laboratoijske vaje

piktogram računalniška miška

GIMNAZIJA

računalništvo,
računalniški sistemi in omrežja,
laboratorijske vaje

4. LETNIK

SPLOŠNA MATURA

SLO + MAT + TUJI JEZIK + 2 IZBIRNA PREDMETA

NADPOVPREČEN USPEH

PO MATURI

MATURANTI TEHNIŠKE GIMNAZIJE

MATURANTI STROKOVNE ŠOLE

Študij na univerzitetnih programih

Študij na večini univerzitetnih programov z dodatnim predmetom na maturi *elektrotehnika

Študij na visokošolskih in višješolskih programih

Študij na visokošolskih in višješolskih programih

Zaposlitev

DRŽAVNA IN MEDNARODNA TEKMOVANJA - EUROSKILLS 2018

logotip euroskills

Tekmovanje deficitarnih poklicev

logotip informacijska tehnologija

Ena od panog je informacijsko-komunikacijska tehnologija

piktogram madalja

Vegovca sta osvojila 3. mesto.

Vegovci so uspešni tudi na drugih tekmovanjih iz znanja (splošnih in strokovnih predmetov) in športa.

dijaka vegove ob prejemu nagrade
dijaka vegove ob prejemu nagrade

ZAKAJ JE PRIHODNOST NA VEGOVI

Red, urejenost, medsebojno spoštovanje

Dijaki se na šoli počutijo varno

Šolska knjižnica

prostor za dijake pred poukom in po njem

Svetovalna služba

dijakom v podporo in pomoč pri šolskih
in drugih izzivih in težavah

svetovalka na pogovoru z dijakom

ŠE NEKATERE PREDNOSTI VEGOVE

piktogram ura

Dopoldanski pouk

piktogram marker

Lokacija v središču mesta z
dobrimi prometnimi
povezavami

piktogram hiša

Sodelovanje z
dijaškimi domovi

piktogram knjiga

Učbeniški sklad

piktogram pogovor

Pogovorne ure za dijake
(tedenske) in za starše
(tedenske in mesečne)

piktogram svinčnik in ravnilo

Široka ponudba
obšolskih dejavnosti

LABORATORIJA

VEGOVACRAFT

laboratorij

VEGOVALAB

laboratorij

NAMENJENA STA VSEM DIJAKOM …

… za podporo pri zahtevnejših maturitetnih izdelkih,
raziskovalnih nalogah.

… za zahtevnejše skupinske projekte.

… za učenje, izmenjavo izkušenj in podporo pouku.

FOGCHECK

Naprava za zaznavanje megle na
cestišču in opozarjanje nanjo

Oddaja Čist zares na TV Slovenija 1

logotip tv oddaje čist zares

Finančna podpora v okviru projekta Mladim se dogaja

logotip spirit slovenija
naprava za merjenje megle

SODELOVANJE Z OŠ IN FAKULTETAMI

piktogram osnovna šola

OSNOVNE ŠOLE

Predstavljanje izobraževalnih programov

Elektrotehniške in računalniške delavnice za učence

Zimske in poletne šole

piktogram fakulteta

FAKULTETE

Dopolnjevanje našega učnega
programa z delavnicami za dijake

Predstavitve študijskih
programov

SODELOVANJE S PODJETJI

Nameščanje dijakov na praktičnem usposabljanju z delom v podjetjih
doma in v tujini

Obiski in predavanja uspešnih podjetnikov

Obiski dijakov v podjetjih

Mentorji iz podjetij za seminarske in raziskovalne naloge

Nameščanje naših učiteljev na praktičnem usposabljanju
v podjetjih (job-shadowing)

sogovornik na okrogli mizi

MEDNARODNO SODELOVANJE IN PROJEKTI

Projekt Erasmus+ IM-TECH

Finska, Nemčija, Litva, Hrvaška, Španija, Portugalska, Francija
Praktično usposabljanje z delom v tujini

Projekt Podjetnost v gimnaziji

Medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem
Dijaki razvijajo kompetenco podjetnosti

Projekt Mladim se dogaja

Spodbujanje razvoja lastnih idej dijakov ali reševanja realnih
izzivov v podjetjih

Projekt Fogcheck

logotip EU

VPIS

OMEJITVE

Tehnik računalništva 2017/2018 – 135 T

Elektrotehnik in tehniška gimnazija

Prosta mesta se običajno zapolnijo.

Dodatne informacije glede vpisa so na voljo v svetovalni službi:

piktogram antična stavba in procesor

Karmen Pečarič Podobnik

Tel.: 01 2444 370

E-pošta: karmen.pecaric@vegova.si

piktogram računalniška miška

Maja Pezdir

Tel.: 01 2444 374

E-pošta: maja.pezdir@vegova.si

SPREMLJAJTE NAS

Oblikovna izvedba predstavitve: Adian Ćatić, dijak Vegove Ljubljana, Foto: Igor Perić, vir ostalih fotografij: Wikipedia in osebni arhiv.