31. regijsko srečanje mladih raziskovalcev MOL

Na letošnje regijsko srečanje mladih raziskovalcev so naši dijaki in dijakinje prijavili 6 raziskovalnih nalog s področja računalništva, fizike in sociologije. Zagovor nalog je bil 22. marca 2018 na OŠ Rihard Jakopič v Ljubljani. Zaradi odlične priprave nalog in njihove predstavitve na regijskem srečanju sta se v prvi krog državnega srečanja mladih raziskovalcev uvrstili nalogi s področja računalništva:

– Postavitev spletnih oglasov, avtorja Jan Leskovec, Matej Pevec, G 3. b; mentorica
mag. Tonja Janša

– Nedokumentirani ukazi v mikroprocesorjih, avtorja Urban Mežnar, Vid Smolen, G 2. b;
mentor Aleš Volčini

Dijakom in mentorjema čestitamo. Verjamemo, da se bodo naši vegovci odlično odrezali še na državnem srečanju mladih raziskovalcev, ki bo 14. maja 2018 v Murski Soboti.

Andrej Guštin

dijaki Vegova na 31. regiskem srečanju mldaih raziskovalcev