Javno naročilo za sanacijo strehe

Objavljeno javno naročilo za sanacijo šolske strehe si je mogoče ogledati na sledečih elektronski povezavah: Portal javnih naročil eJN