Delitev listin o uspehu (razpored)

Zadnji dan pouka

Petek, 22. 6. 2018

  • Ob 9. uri: Počastitev dneva državnosti po ozvočenju in delitev listin o uspehu
  • Ob 10.30: Ravnateljev sprejem najboljših dijakov v šolski knjižnici, podelitev nagrad

Nagrajeni dijaki se zberejo 15 minut pred začetkom prireditve v knjižnici. Razrednik, sorazrednik, tutor, mentor spremljajo povabljene dijake. Na sprejem pridejo tudi učitelji in strokovni delavci, ki nimajo drugih zadolžitev.

 

ODDELEK UČILNICA (SO)RAZREDNIK, TUTOR
E 1. A 3 J. Grilj, M. Seme
E 1. B 211 T. Medica, G. Korošec
E 1. C 15 Z. Vučenović, mag. R. Šivic
E 2. A 212 I. Vulić, M. Markoja Šubara
E 2. B 216 A. Vukelić, Š. Pretnar
E 2. C 209 L. Šegatin, J. Golobič
E 3. A 222 L. Sobočan, G. Lomovšek
E 3. B 115 M. Vodeb, J. Trček
E 3. C 113 J. Pešec, M. Topolovec
G 1. A 218 mag. M. Azarov Domajnko
G 1. B 220 A. Zupanc, A. Guštin
G 2. A 210 D. Purg, S. Škerbot
G 2. B 207 a S. Krapež, S. Zver
G 3. A 206 K. Kastelic, R. Snoj
G 3. B K 9 A. Lazarević, A. Orehek
R 1. A K 11 M. Kompolšek, M. Žnideršič
R 1. B 215 I. Čugalj, A. Volčini
R 1. C 202 D. Sitar, K. Tomažič
R 1. D 213 L. Vintar, J. Žlebnik
R 2. A 221 M. Fink, M. Tomšič
R 2. B 203 K. Lasbaher, J. Leskovec
R 2. C K 10 M. Majnik, P. Metul
R 2. D 207 mag. A. Vehovec, mag. R. Jerman
R 3. A 118 mag. E. Pleša, T. Omahna
R 3. B 214 A. Zorko, dr. U. Breskvar
R 3. C 4 mag. M. Setničar, mag. T. Kocjan
R 3. D 110/111 A. Hari, A. Žugelj