Gostovanje partnerjev projekta HANSE (Erasmus+) na naši šoli

V okviru projekta Evolution of cooperation – computer simulations of trade and interaction (HANSE), ki ga financira EU, bo na naši šoli med 14. in 18. 5. 2018 potekal 4. delavnica, na kateri bomo gostili 25 učiteljev in dijakov s Finske, iz Nemčije in Španije. Na naši zadnji skupni delavnici bodo dijaki pripravili končno dokumentacijo in analizo iger na temo zapornikova dilema, ki so jih izdelali in testirali na prejšnjih delavnicah ter jih izmenjali z drugimi partnerskimi šolami.

Koordinatorja projekta in organizatorja gostovanja sta Melita Kompolšek in Amresh Torul.