Informacije – vpis v prvi letnik 2022/23

Stanje prijav trenutno na vseh treh programih presega razpisana mesta.

Postopek odpiranja novega oddelka za program tehnik računalništva se žal ni izšel po načrtih, zato število oddelkov 1. letnikov za šolsko leto 2022/23 ostaja enako kot do sedaj (4). Kljub temu smo zaradi povečanega povpraševanja po vpisu na omenjeni program zaprosili MIZŠ za povečanje razpisanih mest in obenem omejitev vpisa iz 112 na 120.

Kot je razvidno iz spodnje tabele, bo vpis omejen na vseh treh izobraževalnih programih.

Program

Razpisana mesta

Število prijav

Min št. točk 7. in 8. razreda*

elektrotehnik

84

93

90

tehnik računalništva

120

132

103

tehniška gimnazija

58

71

109

*Trenutne spodnje meje so okvirne (nekateri kandidati imajo enako število točk na spodnji meji), upoštevan je 90% delež kandidatov.

Kandidati oz. starši bodo vabilo s potekom vpisnega postopka prejeli po elektronski pošti najkasneje do konca maja 2022.

Svetovalna služba Vegove Ljubljana