Izvleček koledarja splošne mature 2020 (spomladanski rok)

Objavljamo koledar (pdf) spomladanskega roka splošne mature 2020. Kandidati, ki opravljajo seminarsko nalogo iz psihologije, računalništva ali elektrotehnike, se z mentorji v skladu s koledarjem splošne mature dogovorijo o natančnejših datumih oddaje posameznega dela seminarske naloge.