Naš dijak posnel fotografije jupitra, saturna in marsa

Dijak oddelka G 3. B, Bor Kokovnik, je v času dela na daljavo v okviru svoje seminarske naloge pri predmetu astronomija s šolskim teleskopom Maksutov 127 posnel zelo  uspešne fotografije Jupitra, Saturna in Marsa. Vsak posnetek je rezultat obdelave več tisoč posameznih fotografij, pri čemer je uporabil planetarno kamero NeImage5 in programe za obdelavo astronomskih posnetkov Autostakkert, Registax, Sharpcap, Firecapture in Icap5.