Naša učitelja na strokovnem izpopolnjevanju v podjetju Temida

Učitelja strokovnih predmetov mag. Maja Azarov Domajnko in mag. Milan Setničar v okviru
ESS-projekta Dvig učiteljevih strokovnih kompetenc, ki ga izvaja CPI, že drugi mesec pridobivata novo znanje s področja robotike in umetne inteligence v podjetju Temida, d. o. o., ki tesno sodeluje z Inštitutom Jožef Stefan.
Njuna osnovna naloga je programiranje robota Nao, ki sta jo pozneje razširila še na robota JD. Programirala sta v več programskih jezikih, na začetku z vizualnimi orodji, nadaljevala pa v programskih jezikih Python in C++.
Svoje novo pridobljeno strokovno znaje bosta delila tudi z dijaki, ko se vrneta v učilnice Vegove.