Natečaj “Piši slovensko, da te razume širna Rusija!”

Vegova Ljubljana in Slovanski krožek razpisujeta natečaj
 

“Piši slovensko, da te razume širna Rusija!”

Slovenščina in ruščina sta slovanska jezika, ki si delita tisoče enakih ali zelo podobnih besed. Z namenom ozaveščanja mladih o sorodnosti teh dveh jezikov je Slovanski krožek izdal seznam 1111 sorodnih besed, ki pripadajo obema. Prenesi si seznam besed (pdf).

Vabimo vas, da s pomočjo podmnožice teh besed napišete, sestavite oziroma ustvarite kratko besedilo v prozi ali verzih (na primer pravljico, basen, manifest, epigram, sonet, haiku, tercino, konstruktivistično pesem, stanco itd.), lahko tudi v obliki plakata. Kljub temu da bodo vaši izdelki napisani v slovenskem jeziku, jih bodo brez večjih težav razumeli tudi Rusi, pa čeprav morda s slovenščino še nikoli niso bili v stiku.

Bodite ustvarjalni, naj vaše sporočilo ponese iz Ljubljane v Moskvo!

In to dobesedno. Med oddanimi izdelki bomo izbrali najboljše, ki bodo marca 2020 razstavljeni v dveh naših partnerskih šolah v Moskvi. Izdelki bodo istočasno na ogled tudi na naši šoli.

Izdelke pošljite v elektronski obliki v formatu PDF na elektronski naslov matjaz.majnik@vegova.si. Rok za oddajo izdelkov je 20. januar 2020. Vsak izdelek ima lahko več avtorjev, delate lahko torej tudi v dvojicah ali skupinah.